PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 2 (64) | 45--55
Tytuł artykułu

Provisions for Liabilities versus the Financial Security of Dairy Cooperatives

Autorzy
Warianty tytułu
Rezerwy na zobowiązania a bezpieczeństwo finansowe spółdzielni mleczarskich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Głównym celem badania jest określenie bezpieczeństwa finansowego spółdzielni mleczarskich w zależności od poziomu rezerw utworzonych na zobowiązania, tj. uzyskanie odpowiedzi na pytanie badawcze: czy poziom rezerw determinuje bezpieczeństwo finansowe spółdzielni mleczarskich? W sposób celowy wybrano spółdzielnie mleczarskie zlokalizowane w Polsce, w których utworzono rezerwy na zobowiązania. Podział na grupy przeprowadzono z użyciem metody kwartyli, a następnie zastosowano test istotności różnic Kruskalla-Wallisa. Okres badawczy obejmował lata 2012-2016. Obliczono płynność finansową, efektywność gospodarowania i ogólny wskaźnik zadłużenia. Stwierdzono związek między wartością rezerw na przyszłe zobowiązania a ocenianym poziomem wskaźników płynności. Im większa spółdzielnia w zakresie wybranego kryterium podziału, tym wyższa bieżąca, szybka i natychmiastowa płynność finansowa.(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the study is to determine the financial security of dairy cooperatives depending on the level of provisions for liabilities created, i.e. to answer the research question: does the level of provisions determine the financial security of dairy cooperatives? Dairy cooperatives in Poland, in which provisions for liabilities were created, were chosen in a targeted manner. The breakdown into groups was carried out using the quartiles method (assuming the level of provisions for liabilities as a criterion), and then the test for the significance of the Kruskall-Wallis differences was applied due to the greater than two groups isolated for analysis. The research hypothesis is as follows: the value of provisions for liabilities determines the level of financial security of dairy cooperatives. The research period covered 2012-2016. Financial liquidity, management efficiency and overall debt ratios were calculated. A relationship was found between the value of provisions for future liabilities and the level of liquidity ratios assessed. The larger the cooperative in terms of the isolated criterion, the higher the current, quick and immediate liquidity.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
45--55
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Warsaw Univeristy of Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • Akridge J.T., Hertel T.W., 1992, Cooperative and investor-oriented firm efficiency: A multiproduct analysis, Journal of Agricultural Cooperation, vol. 7, pp. 1-14.
 • Baran J., 2007, Efektywność spółdzielni i pozostałych form prawnych działających w przemyśle mleczarskim z wykorzystaniem metody DEA, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, tom 94, zeszyt 1, Warszawa, pp. 109-119.
 • Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., 2016, Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(40), pp. 239-247.
 • Chaddad F.R., Cook M.L., 2010, Understanding new cooperative models: An ownership-control rights typology, Review of Agricultural Economics, vol. 26, no. 3, pp. 348-360.
 • Czerwińska-Kayzer D., Florek J., Stanisławska J., 2014, Assessment of the financial situation of the food industry in Poland in 2005 and 2010, Acta Scientarum Polonorum, Oeconomia, no. 4(13), pp. 43-54.
 • Duraj N., Sosnowski T., 2015, Zabezpieczenie finansowe rezerwami bilansowymi działalności nowych spółek giełdowych, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XCVII, pp. 217-237.
 • Dyka S., Grzegorzewski P., 2000, Zarządzanie spółdzielnią, Difin, Warszawa.
 • Franc-Dąbrowska J., 2008, Jak kształtowano płynność szybką i natychmiastową w przedsiębiorstwach rolniczych?, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, no. 64, Warszawa, pp. 39-52.
 • Jacobson R., Cropp R., 1999, Dairy Cooperatives and Their Role in The United States, Dairy Markets and Policy Issues and Options. Cornell University, pp 1-7.
 • Karbownik L. (2012). Pojęcie oraz obszary kreowania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, Acta Universitat Lodziensis, Folia Oeoconomica, no. 267, pp. 79-93.
 • Ling K.C., 2012, The Nature of the Cooperatives: A Dairy Cooperative Case Study, USDA Rural Development.
 • Manfredo M., Richards T.J., 2007, Cooperative risk management, rationale, and effectiveness: The case of dairy cooperatives, Agricultural Finance Review, vol. 67, issue 2, pp. 62-79.
 • Michalski G., 2001, Pomiar poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie - wybrane zagadnienia. Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, no. 894, pp. 185-199.
 • Pietrzak M., 2006, Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich, koncepcja oceny, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Pietrzak M., 2007, Szacowanie premii za ryzyko w przedsiębiorstwach pozagiełdowych na przykładzie spółdzielni mleczarskich, Zeszyty Naukowe, no. 45, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, no. 50, Szczecin, pp. 46-59.
 • Sierpińska M., Jachna T., 2002, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWE, Warszawa.
 • Soboh R., Oude Lansink A., Van Dijk G., 2011, Efficiency of cooperatives and investor owned firms revisited, Journal of Agricultural Economics, 63, 1, pp. 110-121.
 • Szczecińska B., 2007, The application of the method of logarithm finding in the causal analysis of the financial results of enterprises of the food sector, Acta Scientarum Polonorum, Oeconomia, no. 6, pp. 99-104.
 • Szymańska E.J., 2017, Determinants of profitability of enterprises of the meat industry in Poland, Acta Scientarum Polonorum, Oeconomia, no. 16, pp. 83-91.
 • Wasilewski M., Chmielewska M., 2006, Fundusz udziałowy a kondycja finansowa spółdzielni mleczarskich, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, Roczniki Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, no. 2, p. 70.
 • Wędzki D., 2003, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Zaporozhtseva L.A., 2017, Strategic foundation of securing effectiveness of commercial organization' activities, Eurasia: Economics & Business, no. 1, pp. 45-54.
 • Zuba J., 2014, Wpływ zadłużenia na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XVI, zeszyt 3, p. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171597679

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.