PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 11 (63) | 7--18
Tytuł artykułu

Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek branży energetycznej

Warianty tytułu
Non-financial Information in Reporting by Energy Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie przedstawia wnioski (wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne) z oceny formy i zakresu informacji niefinansowych prezentowanych przez przedsiębiorstwa branży energetycznej. Przeprowadzona analiza stanowi także próbę oceny poszczególnych obszarów raportowanych danych niefinansowych w kontekście podstawowych cech jakościowych sprawozdania finansowego. Obiektem badań są sprawozdania czterech największych spółek energetycznych w Polsce: PGE, Enei, Energi i Tauronu. Artykuł jest oparty na studiach polskich i zagranicznych artykułów, aktów prawnych oraz weryfikacji zawartości wybranych raportów zarządczych sporządzonych przez przedsiębiorstwa branży energetycznej. Prezentowane przez przedsiębiorstwa branży energetycznej informacje niefinansowe wpływają na wybrane cechy jakościowe sprawozdania z działalności, takie jak: użyteczność, przydatność, przejrzystość, czytelność, spójność, terminowość, porównywalność, wiarygodność.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the conclusions (deductive and inductive inference) from the assessment of the form and scope of non-financial information presented by energy industry companies. The analysis is also an attempt to assess individual areas of the reported non-financial data in the context of the basic qualitative features of the financial statements. The object of research is the reports of four largest energy companies in Poland: PGE, Enea, Energi, and Tauron. The article is based on the study of Polish and foreign articles, legal acts and verification of the content of selected management reports prepared by energy industry companies. Non-financial information presented by energy companies affects selected quality features of the activity report, such as: usability, usefulness, transparency, readability, consistency, timeliness, comparability, reliability.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bek-Gaik B., Krasodomska J. (2018), Informacje niefinansowe jako obszar współczesnej sprawozdawczości przedsiębiorstw - definicja, źródła i proponowane kierunki badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2(974).
 • Dyczkowski T. (2015), Użyteczność informacji niefinansowych w ocenie dokonań organizacji pożytku publicznego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 389.
 • Fernandez-Feijoo B., Romero S., Ruiz S. (2014), Effect of stakeholders' pressure on transparency of sustainability reports within the GRI framework, Journal of Business Ethics, 122(1), 53-63.
 • Garstecki D. (2014), Porównywalność a przydatność sprawozdań finansowych. Analiza w ujęciu metodologi K.K. Poppera, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 2, nr 4, s. 7-22.
 • Gazdar K. (2007), Reporting Nonfinancials, John Wiley & Sons, London.
 • Gernon H., Meek G.K. (2001), Accounting. An International Perspective, MCGraw-Hill, Singapore, 71-72.
 • Gordon T.P., Khumawala S.B., Kraut M., Neely D.G. (2010), Five dimensions of effectiveness for non- -profit annual reports, Nonprofit Management & Leadership, vol. 21, issue 2.
 • Jaruga A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P. (2009), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) 2009. Najnowsze zmiany, SKwP, Warszawa.
 • Kamela-Sowińska A. (2015), Skutki ekonomiczne realizacji umowy społecznej jako podstawy raportów CSR, Studia Oeconomica Posnaniensia, 3(1), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Krasodomska J. (2014), Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 232, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Luft J. (2009), Nonfinancial information and accounting: A reconsideration of benefits and challeges, Acounting Horizons, 23(3), 307-325.
 • Maines L.E. Bartov P.M., Fairfield Hirst D.E., Iannaconi T.E., Mallett R., Schrand C.M., Skinner D.J., Vincent L. (2002), Recommendations on disclosure of nonfinancial performance measures, Accounting Horizons 16, 4, 353-362.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), SKwP, Warszawa.
 • Rówińska M. (2013), Cechy jakościowe sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (58), 377.
 • Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Sikacz H., Wołczek P. (2017), Analiza raportów informacji niefinansowych spółek z RESPECT Index, Marketing i Rynek, (11 (CD), 540-552.
 • Sobczyk M. (2017), Zakres pojęciowy terminu "informacja niefinansowa" jako źródło zróżnicowania ujawnień niefinansowych przedsiębiorstw, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 4(88), cz. 1.
 • Stolowy H., Paugam L. (2018), The expansion of non-financial reporting: an exploratory study, Accounting and Business Research, 48(5), 525-548.
 • Szadziewska A. (2014), Prezentowanie informacji na temat społecznej odpowiedzialności w sprawozdawczości zewnętrznej przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (329), 264.
 • Szczepankiewicz E. (2013), Definiowanie zakresu, zasięgu i jakości zintegrowanego sprawozdania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (314), 174-189.
 • Tagesson T., Blank V., Broberg P., Collin S. O. (2009), What explains the extent and content of social and environmental disclosures in corporate websites, A Study of Social and Enviro Responsibility and Environmental Management, 16, 352-364.
 • Upton W.S. (2001), Business and Financial Reporting: Challenges from the New Economy, Norwalk, CT, FASB.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 39 z późn. zm.).
 • Van der Veeken H.J.M., Wouters M.J.F. (2002), Using accounting information systems by operations managers in a project company, Management Accounting Research, nr 13.
 • Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J. (2018). Informacje finansowe i niefinansowe w raporcie zintegrowanym - praktyka spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 100(156), 167-189.
 • Zyznarska-Dworczak B. (2016), Rozwój sprawozdawczości niefinansowej a możliwości jej zewnętrznej weryfikacji, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, nr 286.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171598905

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.