PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 11 (63) | 19--39
Tytuł artykułu

Problemy finansowania działalności innowacyjnej w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Problems of Financing Innovation Activities in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena poziomu innowacyjności Polski - głównie w kontekście źródeł finansowania działalności innowacyjnej, w tym badawczo-rozwojowej (B+R). Autor w artykule przedstawia strukturę finansowania B+R i innowacji w Polsce. Niskie wskaźniki innowacyjności polskiej gospodarki plasują nasz kraj na odległych miejscach w rankingach globalnej innowacyjności, co stanowi poważny problem rozwojowy. Wynika to między innymi z niskiego poziomu nakładów wewnętrznych na B+R. Z kolei brak środków jest wskazywany przez firmy jako jedna z głównych barier inwestycji w innowacje. W wykluczeniu innowacyjnym najbardziej tracą mikroprzedsiębiorcy i sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), który to nie jest zdolny do ponoszenia wysokich nakładów na B+R. Autor, wykorzystując metody statystyki opisowej, zwraca uwagę na niski poziom innowacji w Polsce wywołany głównie niską innowacyjnością przedsiębiorstw, co wyklucza je ze światowego wyścigu budowy gospodarki opartej na wiedzy.(abstrakt oryginalny)
EN
Low levels of innovation indicators characterize Polish economy as being unable to generate innovations. This results in distant places of Poland in global innovation and competitiveness rankings and implies serious consequences for sustainable growth and development of the whole economy. The aim of this paper is to assess the level of Polish innovation mainly in the context of sources of financing innovative activities including research and development (R&D). In this paper the structure of financing of R&D and innovation activities in Poland is presented. Using the methods of descriptive statistics, the author draws attention to the low level of innovation in Poland caused mainly by low innovativeness of enterprises, which excludes them from the global race to build a knowledge-based economy. The main reasons for innovational exclusions found in this paper include inter alia, the low level of internal expenditure on R&D, and the lack of funds indicated by companies as one of the main barriers to investment in innovation.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--39
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Acemoglu, D., Aghion, P. i Zilibotti, F. (2006). Distance to frontier, selection, and economic growth. Journal of the European Economic Association, 4(1), 37-74.
 • Ayaming Polska. (2018). Ulga B+R. Raport 2018. Krok milowy w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw. Pobrano 25 sierpnia 2019 z https://www.ayming.pl/analizy-i-aktualnosci/raporty/raport- 2018-ulga-br-krok-milowy-w-rozwoju-innowacyjnosci-przedsiebiorstw/
 • Bal-Woźniak, T. (2012). Innowacyjność w ujęciu podmiotowym: uwarunkowania instytucjonalne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 19-20.
 • Barnett, H. G. (1953). Innovation. The basic of cultural. McGraw Hill Book Company: New York-Toronto- London.
 • Baum, C. F., Lööf, H., Nabavi, P. i Stephan, A. (2017). A new approach to estimation of the R&D-innovation- productivity relationship. Economics of Innovation and New Technology, 26(1-2), 121-133.
 • Bogdanienko, J. (2004). Innowacje jako czynnik przewagi konkurencyjnej. W: J. Bogdanienko, M. Haffer i W. Popławski, Innowacyjność przedsiębiorstw (s. 7-62). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Chen, J., Yin, X. i Mei, L. (2018). Holistic innovation: an emerging innovation paradigm. International Journal of Innovation Studies, 2(1), 1-13.
 • Diebolt, C. i Hippe, R. (2019). The long-run impact of human capital on innovation and economic development in the regions of Europe. Applied Economics, 51(5), 542-563.
 • Dimos, C. & Pugh, G. (2016). The effectiveness of R&D subsidies: A meta-regression analysis of the evaluation literature. Research Policy, 45(4), 797-815.
 • Edwards-Schachter, M. (2018). The nature and variety of innovation. International Journal of Innovation Studies, 2(2), 65-79.
 • Edwards-Schachter, M. E. (2016). Challenges to firms' collaborative innovation facing the innovation Babel tower. W: Handbook of research on driving competitive advantage through sustainable, lean, and disruptive innovation (s. 204-227). Hershey: IGI Global.
 • European Commission - Country-specific recommendations 2019. (2019), Country-specific recommendations 2019 - Research and Innovation analysis. Pobrano z https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/ library/country-specific-recommendations-2019-research-and-innovation-analysis.
 • Frankowski, P. i Skubiak, B. (2012). Innowacyjność w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, (30), 272-280.
 • Fagerberg, J. (2018). Mission (im)possible? The role of innovation (and innovation policy) in supporting structural change & sustainability transitions (No. 20180216). Oslo: Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo.
 • Gault, F. (2018). Defining and measuring innovation in all sectors of the economy. Research Policy, 47(3), 617-622.
 • Geodecki, T., Gorzelak, G., Górniak, J., Hausner, J., Mazur, S., Szlachta J. i Zaleski, J. (2012). Kurs na innowacje: jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
 • Gomułka, S. (2016), Transformacja i rozwój. Teoria i polityka gospodarcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Griffith, R., Redding, S. i Reenen, J. V. (2004). Mapping the two faces of R&D: Productivity growth in a panel of OECD industries. Review of Economics and Statistics, 86(4), 883-895.
 • GUS. (2005). Nauka i technika w 2004 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS. (2006). Nauka i technika w 2005 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS. (2007). Nauka i technika w 2006 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS. (2018). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2015-2017. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS. (2019). Działalność badawcza i rozwojowa. Pobrano 25 sierpnia 2019 z https://stat.gov.pl/cps/ rde/xbcr/wroc/ASSETS_Dzialalnosc_badawcza_i_rozwojowa.pdf
 • Hausner, J., Geodecki, T., Majchrowska, A., Marczewski, A., Piątkowski, K., Tchorek, M., Tomkiewicz G. i Weresa, M. (red.). (2013). Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.
 • Jagódka, M. (2011). Polityka innowacyjna państwa jako czynnik wzrostu gospodarczego. W: J. Teczke, J. Czekaj, B. Mikuła, R. Oczkowska, Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji. Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011, s. 181-192.
 • Komisja Europejska. (2019). Notatka prasowa dotycząca prezentacji wyników Europejskiego Rankingu Innowacyjności. Pobrano 20 października 2019 z https://ec.europa.eu/commission/presscorner/ detail/pl/ip_19_2991
 • Lewis, W. A. (1955). The theory of economic growth, Homewood, IL: Richard D. Irwin.
 • Lin, J. Y. (2017). Nowa Ekonomia Strukturalna dla gospodarek doganiających. W: J. Y. Lin, A. Z. Nowak (red.), Nowa Ekonomia Strukturalna wobec krajów mniej zaawansowanych (s. 204-205), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Martin, B. R. (2016). Twenty challenges for innovation studies. Science and Public Policy, 43(3), 432-450.
 • Martin, L. i Nguyen-Thi, T. U. (2015). The relationship between innovation and productivity based on R&D and ICT use. Revue Économique, 66(6), 1105-1130.
 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. (2019). Informacja na temat ulgi B+R. Pobrano 25 sierpnia 2019 z https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/ulga-na-badania-i- -rozwoj
 • Mohnen, P. (2019). R&D, innovation and productivity (MERIT Working Papers 016, United Nations University - Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (MERIT)).
 • OECD. (2016). Better policies for 2030. An OECD action plan on the sustainable development goals, Pobrano 20 października 2019 z https://www.oecd.org/dac/Better Policies for 2030.pdf
 • OECD. (2015). Podręcznik Frascati 2015. Zalecenia dotyczące pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej. Pobrano 20 października 2019 z https://stat.gov.pl/ obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/podrecznik- -frascati-2015,16,1.html
 • OECD/Eurostat. (2019). Oslo Manual 2018: Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation, The measurement of scientific, technological and innovation activities. Paris/Eurostat, Luxembourg: OECD Publishing. Pobrano 12 listopada 2019 z http://www.oecd.org/sti/oslo-manual- 2018-9789264304604-en.htm
 • Piątkowski, M. (2013). Poland's new golden age: shifting from Europe's periphery to its center (The World Bank Policy Research Working Paper, no. 6639).
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości [PARP]. (2019). IP BOX. Narzędzie wspierające innowacyjność wśród przedsiębiorców. Pobrano 28 sierpnia 2019 z https://www.parp.gov.pl/component/ content/article/56987:ip-box-narzedzie-wspierajace-innowacyjnosc-wsrod-przedsiebiorcow-czesc-i
 • Prusek, A. (2011). Innowacyjność jako główny instrument strategicznego programowania rozwoju w Unii Europejskiej. W: A. Prusek (red.), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • Rogers, E. M. (1962). Diffusion of Innovations, New York: The Free Press of Glence.
 • Sawulski, J. (2018). Efektywność wydatków na badania i rozwój w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.
 • Schumpeter, J. A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 • Sosnowska, A., Poznańska, K., Łobejko, S.. Brdulak J. i Chinowska K. (2003). Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik Przedsiębiorcy, Pobrano 10 września 2019 z https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/systemy wspierania% 20innowacji i transferu technologii w krajach ue i w polsce.pdf
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. (2017). Pobrano 28 sierpnia 2019 z https://www.gov. pl/documents/33377/436740/SOR.pdf
 • World Bank. Development Research Center of the State Council. (2013). China 2030: Building a modern, harmonious, and creative society. Pobrano 10 września 2019.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171598907

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.