PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 11 (63) | 115--126
Tytuł artykułu

Bariery rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie jednostek z branży mięsnej - wyniki badania ankietowego

Autorzy
Warianty tytułu
Enterprise Development Barriers on the Example of Meat Industry Enterprises - Results of the Survey Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tematyka istnienia i klasyfikacji barier rozwoju w małych i średnich przedsiębiorstwach stanowi przedmiot licznych badań. Rzadko jednak wskazuje się na skalę oddziaływania tych barier na poszczególne przedsiębiorstwa spośród niejednorodnej grupy, jaką jest sektor MŚP. Głównym celem badania była identyfikacja barier rozwoju przedsiębiorstw z uwzględnieniem kryterium wielkości podmiotów gospodarczych oraz ocena skali ich oddziaływania na badane przedsiębiorstwa w zależności od wielkości jednostek gospodarczych. Badanie pozwoliło na zidentyfikowanie najistotniejszych barier wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw, takich jak niska rentowność, brak odpowiedniej integracji pionowej i poziomej, wahania cen surowców, wraz ze stwierdzeniem siły ich oddziaływania w zależności od wielkości badanych przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
The research area of existence and classification of barriers to development in small and medium-sized enterprises is the subject of numerous studies. However, it is rarely indicated the scale of impact of these barriers on individual enterprises from the heterogeneous group that the SME sector is. The main objective of the study was to identify barriers to development for enterprises, taking into account the criterion of the size of business entities and to assess the scale of their impact on the enterprises depending on their size. The research allowed to identify the most important barriers affecting the functioning of enterprises, i.e. low profitability, lack of proper vertical and horizontal integration, fluctuations in raw material prices with the statement of the strength of their impact depending on the size of the enterprises.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
115--126
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bereżnicka, J. i Pawlonka, T. (2018). Meat consumption as an indicator of economic well-being - case study of a developed and developing economy. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 17(2), 17-26.
 • Chaber, P., Łapiński, J., Nieć, M., Orłowska, J., Zakrzewski, R., Widła-Domaradzki, Ł. i Domaradzka, A., (2019). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Chądrzyński, M. (2007). Główne bariery rozwoju i funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 128-132.
 • Fadil, N., (2012). The growth choices of French listed SMEs. International Business Research, 6(83).
 • Gill, A. i Bigger, N. (2012). Barriers to small business growth in Canada. Journal of Small Business and Enterprise Development, 19(4), 656-668.
 • Giurcă Vasilescu, L. i Popa, A. (2012). Venture capital - opportunities and limits in financing the SME. Agricultural Management/Lucrari Stiintifice Seria I, Management Agricol, 3, 107-108.
 • Kalwasińska, M. (2011). Przetwórcy wieprzowiny skarżą się na coraz niższą rentowność. Pobrano z: http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/przetworcywieprzowiny-skarza-sie-na-coraznizsza- rentownosc,55350.html
 • Kamińska, A. (2015). Stymulatory i bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zarządzanie. Teoria i Praktyka, 1(11), 25-32.
 • Karlikowska, B. (2018). Kondycja sektora MSP w Polsce w 2017 roku. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 63(6). Ekonomia XVII, 83-97.
 • Kowalski, J. (2011). Analiza branżowa - Branża mięsna i drobiarska, EKD 15.1. Pobrane z: http:// www.portal-bankrut.pl/branze/mieso.pdf
 • Krasniqi, B. (2007). Barriers to entrepreneurship and SME growth in transition: the case of Kosova. Journal of Developmental Entrepreneurship, 1(75).
 • Mądra-Sawicka, M. (2015). Znaczenie wewnętrznych źródeł finansowania w kształtowaniu struktury kapitału przedsiębiorstw rolniczych. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 3(4), 87-98.
 • Milan, M. (2017). Rynek mięsny w natarciu. Gazeta Finansowa - Biznes Raport. Rynek Mięsa w Polsce, November, (24-30), 28-29.
 • Moy, J. W. i Luk, V. W. (2003). The life cycle model as a framework for understanding barriers to SME growth in Hong Kong. Asia Pacific Business Review, 10(2), 199-220.
 • Onak-Szczepanik, B. (2006). Miejsce i rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Polski. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Problemy Globalizacji i Regionalizacji, 9(2), 613-626.
 • Oniszczuk, J. (2011). Współczesne państwo w teorii i praktyce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 130-131.
 • Pawlonka, T. A. (2016). Weryfikacja zależności wynikających z wybranych teorii struktury kapitału na przykładzie przedsiębiorstw branży mięsnej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Wieś Jutra, 66-74.
 • Pawlonka, T. i Franc-Dąbrowska, J. (2018). Koszt kapitału i struktura kapitałowa przedsiębiorstw branży mięsnej notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - dyskusja na temat problemu wyceny. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, (4), 80-102.
 • Poczta, W., Pawlak, K., Ratajczak, P. i Siemiński, P. (2012). Analiza potrzeb i kierunków wsparcia sektora przetwórstwa, przetwarzania i wprowadzania do obrotu i rozwoju produktów rolnych w Polsce w latach 2014-2020. Ekspertyza współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Poznań, 82-102.
 • Rawa, Ł. (2017). Nadchodzą duże zmiany w branży mięsnej. Rozmowa z Renatą Dutkiewicz, dyrektor ds. sektora spożywczego w Banku Zachodnim WBK. Pobrano z: https://www. wiadomoscihandlowe. pl/artykuly/nadchodza-duze-zmiany-w-branzy-miesnej-wywiad-zdy,39874
 • Sagan, S. i Serzhanova, V. (2013). Nauka o państwie współczesnym. Warszawa: LexisNexis, 70-73.
 • Sakowska, A. (2015). Analiza barier ograniczających przedsiębiorczość w sektorze MSP. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, (105), 191-203.
 • Serrasqueiro, Z., Nunes, P., Leitao, J. i Armada, M. (2010). Are there nonlinearities between SME growth and its determinants? A quantile approach. Industrial and Corporate Change, (4), 1015- -1074.
 • Smallbone, D. i Welter, F. (2001). The role of government in SME development in transition economies. International Small Business Journal, 19(4), 63-77.
 • Szymańska, E. J. (2018). Konsolidacja w branży mięsnej - przyczyny i skutki. Roczniki Naukowe SERiA, XX(5), 218-223.
 • Wojnar, J. i Kasprzyk, B. (2014). Tendencje i prognozy w spożyciu mięsa w Polsce w latach 1989-2016. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16(4), 335-340.
 • Zielińska-Chmielewska, A. (2017). Ocena poziomu rentowności i stosowanych strategii rentowności giełdowych spółek mięsnych w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (487), 353-365.
 • Ziętara, W., Mirkowska, Z., Adamski, M. i Blicharski, T. (2014). Polskie gospodarstwa trzodowe i drobiarskie na tle gospodarstw wybranych krajów Unii Europejskiej, Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, 42-49.
 • Zuzek, D. K. (2013). Główne bariery rozwoju i funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich województwa małopolskiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 1(15), 257-261.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171598921

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.