PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 11 (63) | 143--154
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie państw Unii Europejskiej ze względu na stopień decentralizacji fiskalne

Warianty tytułu
Diversity of European Union Countries with Regard to the Degree of Fiscal Decentralization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł miał na celu porównanie stopnia decentralizacji wydatkowej w krajach UE. Oprócz celu głównego obrano cele szczegółowe, takie jak: identyfikacja cech państw, w których średni poziom decentralizacji wydatkowej był zbliżony, konfrontacja wyników z rezultatami przedstawianymi w literaturze, sprawdzenie przydatności metody analizy skupień do grupowania obiektów (krajów), gdy zmienną jest decentralizacja wydatkowa. Zakres badań to lata 2013-2018. Początkowo do wykonania analiz posłużono się metodą analizy skupień. Ze względu na niesatysfakcjonujące wyniki w dalszych badaniach wykorzystano miarę tendencji centralnej - średnią arytmetyczną - i utworzono 4 grupy państw: o niskim, średnim, wysokim i najwyższym stopniu decentralizacji. Najliczniejsza jest grupa II (18 państw, poziom decentralizacji 6-12%). Polskę przyporządkowano do grupy III. Otrzymane wyniki są zbieżne z klasyfikacją Loughlina. Przyjęta hipoteza badawcza, iż istnieje związek między stopniem decentralizacji a powierzchnią kraju oraz liczbą ludności, potwierdziła się tylko w odniesieniu do I zmiennej: stwierdzono wyraźną, niską dodatnią korelację między stopniem decentralizacji a powierzchnią kraju.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the publication was to compare the degree of expenditure decentralization in the EU countries. In addition to the main objective mentioned, specific objectives were also formulated, i.e. identification of the features of the countries in which its average level was similar, confrontation of the results obtained with the results presented in the literature, checking the suitability of the cluster analysis method for grouping objects (countries) when the variable is expenditure decentralization. The scope of research covered the years 2013-2018. Initially, the cluster analysis method was used to perform the analyses. Due to the unsatisfactory results, further research used the central tendency measure - the arithmetic mean and 4 groups of countries were created: with low, medium, high and the highest degree of decentralization. Group II is the most numerous, comprising 18 countries with a decentralization level ranging 6-12%. Poland was assigned to group III. The results obtained largely coincide with the Loughlin classification. The adopted research hypothesis that there is a relationship between the degree of decentralization and the country's area and population has been confirmed in relation to the first variable.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
143--154
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Anderberg M.R., 1973, Cluster Analysis for Applications, Academic Press, New York, San Francisco, London.
 • Bulut, E., Abdow, I., 2018, Decentralization and poverty reduction: Opportunities and challenges in Kenya, Sosyoekonomi, s. 179-196.
 • Crook R., 2003, Decentralisation and poverty reduction in Africa: the politics of local-central relations, Public Administration and Development, 23(1), s. 77-88.
 • Ec.europa.eu., 2019, Dane użyte do badania stopnia decentralizacji, https://ec.europa.eu/eurostat, (27.07.2019).
 • Flejterski S., Zioło M., 2008, Centralizacja i decentralizacja zadań publicznych w świetle wybranych rozwiązań europejskich. Próba oceny, Studia Regionalne i Lokalne, nr 3, s. 76-94.
 • Fontana D., 2018, Federal decentralization, Virginia Law Review, vol. 104, s. 726-795.
 • Gao S., Meng S., Zhang L., 2014, Fiscal decentralization and life satisfaction: Evidence from urban China, Social Indicators Research, vol. 119, s. 1177-1194.
 • Guziejewska B., 2018, Normative versus positive approach to fiscal decentralisation and the measures of decentralisation, Comparative Economic Research, vol. 21, no. 1, s. 101-117.
 • Haček M., Grabner A., 2013, Local sub-decentralization and sub-municipal divisions in Slovenia, Croatian & Comparative Public Administration, vol. 13, iss. 1, s. 213-230.
 • Halásková M., 2015, Public administration in EU countries: Selected comparative approaches, Central European Review of Economic Issues, vol. 18, s. 45-58.
 • Kaufman L., Rousseeuw P., 1990, Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis, John Wiley & Sons, Inc.
 • Kopańska A., Kula G., Siwińska-Gorzelak J., Bukowska G., Młochowska M., 2018, Autonomia fiskalna i jej wpływ na działania samorządów, Scholar.
 • Kyriacou A., Muinelo-Gallo L., Roca-Sagalés O., 2017, Regional inequalities, fiscal decentralization and government quality, Regional Studies, vol. 51, no. 6, s. 945-957.
 • Loughlin J., 2000, Regional autonomy and state paradigm shifts in Western Europe, Regional & Federal Studies, vol. 10 no. 2, s. 10-34.
 • Maličká L., Martinková S., 2018, Fiscal decentralization determinants: analysis of the EU countries' clustered sample in period 1995-2015, Ekonomie a Management, vol. 21, s. 157-171.
 • Mauro L., Pigliaru F., Carmeci G., 2018, Decentralization and growth: Do informal institutions and rule of law matter?, Journal of Policy Modeling, 40(5), s. 873-902.
 • Mesquita D., Gomes J., Souza Junior, A., Nobre J., 2017, Euclidean distance estimation in incomplete datasets, Neurocomputing, 248, s. 11-18.
 • Migdał-Najman K., Najman K., 2013, A comparative analysis of selected methods of cluster analysis in the grouping units with a complex group structure, Zarządzanie i Finanse, r. 11, nr 3, cz. 2, s. 179-194.
 • Patrzałek L., 2010, Finanse samorządu terytorialnego, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.
 • Poitevin M., 2000, Can the theory of incentives explain decentralization?, Canadian Journal of Economics/ Revue Canadienne d`Economique, 33(4), s. 878-906
 • Romesburg Ch., 2004, Cluster Analysis for Researchers, Lulu Press.
 • Rondinelli D., 1987, Development administration and U.S. foreign aid policy, L. Rienner Publishers, Boulder.
 • Sanogo T., 2019, Does fiscal decentralization enhance citizens' access to public services and reduce poverty? Evidence from Côte d'Ivoire municipalities in a conflict setting, World Development, vol. 113, s. 204-221.
 • Săraru C., 2018, Considerations about administrative decentralization and local autonomy in Romania, Juridical Tribune, vol. 8, issue. 2, s. 596-607.
 • Sekuła A., 2016, System subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce: dysfunkcje i pożądane kierunki racjonalizacji, Politechnika Gdańska.
 • Sekuła A., Śmiechowicz J., 2016, Systems of general grants for local governments in selected EU countries against the background of the general theory of fiscal policy, Equilibrium 2016, vol. 11, issue 4, s. 711-734.
 • Stein E., 1999, Fiscal decentralization and government size in Latin America, Journal of Applied Economics, 2(2), s. 357-391.
 • Wu Z., Leahy R., 1993, An optimal graph theoretic approach to data clustering: theory and its application to image segmentation, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 15(11), s. 1101-1113.
 • Wyszkowska D., 2018, Samodzielność finansowa jako determinanta potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego: studium empiryczne gmin w Polsce, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171598927

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.