PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 11 (63) | 165--184
Tytuł artykułu

Nakłady inwestycyjne na infrastrukturę ochrony środowiska na obszarach wiejskich - studium przypadku wsi dolnośląskiej

Warianty tytułu
Investment Outlays for Environmental Protection Infrastructure in Rural Areas - a Case Study of the Lower Silesian Village
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie prezentuje wyniki analizy nakładów inwestycyjnych poniesionych na rozwój wybranych urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska na dolnośląskiej wsi w latach 2007-2016. Stosunkowo najwięcej tych nakładów zostało przeznaczonych na rozwój kanalizacji zbiorczej, mniej na oczyszczalnie ścieków zbiorczych, najmniej zaś na składowiska odpadów i indywidualne wiejskie oczyszczalnie ścieków. Głównymi źródłami finansowania analizowanych inwestycji okazały się: fundusze strukturalne Unii Europejskiej, budżety samorządów gmin oraz fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Stosunkowo niewielkie znaczenie miały środki pochodzące z budżetu państwa i od mieszkańców wsi. W artykule zaprezentowano także efekty rzeczowe poniesionych nakładów inwestycyjnych. Do przygotowania opracowania wykorzystano metody badawcze typu desk research: opisową, analityczną, a także matematyczno-statystyczne (z wykorzystaniem oprogramowania Excel).(abstrakt oryginalny)
EN
The study presents the results of the analysis of investment expenditure incurred for the development of selected devices and technical infrastructure facilities serving environmental protection in the Lower Silesian village in 2007-2016. Relatively the most of these expenditures were allocated to the development of collective sewage system, less to collective sewage treatment plants, and the least to landfills and individual rural sewage treatment plants. The main sources of financing for the analyzed investments turned out to be: European Union structural funds, budgets of municipal governments, as well as funds for environmental protection and water management. Resources from the state budget and from rural residents were of relatively small importance. The article also presents material effects of incurred investment outlays. To prepare the study, desk research methods were used: descriptive, analytical, and mathematical and statistical (using Excel software).(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
165--184
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bański, J. (red.). (2004). Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy. Warszawa: IGiPZ PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne.
 • Bartniczak, B. i Ptak, M. (2009). Finanse ochrony środowiska. Wybrane problemy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Bartniczak, B. i Ptak, M. (2011). Opłaty i podatki ekologiczne: teoria i praktyka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Carter, F. W. i Turnock, D. (red.). (1996). Environmental problems in Eastern Europe. London. New York: Routledge.
 • Dacko, A. i Dacko, M. (2018). Studia nad rozwojem obszarów wiejskich - od paradygmatu wzrostu do realizacji. Wieś i Rolnictwo, 2(179), 49-64.
 • Dolata, M. (2010). Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju lokalnego. Roczniki Naukowe SERiA, XII(1), 44.
 • Golinowska, M. i Kutkowska, B. (2009). Odnowa wsi i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego. Wieś i Rolnictwo, 1, (142) www.kwartalnik.irwirpan. waw.pl/dir_upload/photo/b27d6b7da15424bc3cafe7c24ec3.pdf
 • Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Założenia do "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa". (2010). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Matuszczak, A. (2013). Zróżnicowania rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (2005). Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Ochrona środowiska. (2008-2018), Warszawa: GUS.
 • Poskrobko, B. i Poskrobko, T. (2012). Zarządzanie środowiskiem w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. (2019). Pobrane z: https:// www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/76429/RPO-WD_2014-2020_wersja-obowiazujaca_ od_10.pdf
 • Salamon, J. (2010). Metodyka oceny środowiskowych i społeczno-gospodarczych uwarunkowań wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Kraków: PAN-Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi.
 • Skowronek-Grądziel, A. i Kołwzan, W. (2013). Zastosowanie metody głównych składowych do analizy obszarów wiejskich w zakresie infrastruktury służącej ochronie środowiska. W: R. Brol i A. Sztando (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Szymańska, J. (2011). Ocena zaangażowania władz gminy w rozwiązywanie problemów bytowych mieszkańców. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XIII, 4.
 • Szymańska, J. i Jedlicka, P. (2019). Investment outlays on the development of the collective sewage system of the village-selected problems. Hradec Kralove: University of Hradec Kralove.
 • Urząd Statystyczny. (2009). Ochrona środowiska w województwie dolnośląskim w latach 2005-2008. Wrocław: Urząd Statystyczny.
 • Urząd Statystyczny. (2017). Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie dolnośląskim w latach 2013-2016. Wrocław: Urząd Statystyczny.
 • Wilkin, J. (2011). Wielofunkcyjność wsi i rolnictwa a rozwój zrównoważony. Wieś i Rolnictwo, 4(153), 27-39.
 • Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 roku. Pobrane z: https:// www. WPOŚ%20WD_2014.10.09-2.pdf
 • Zegar, J. S. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171598933

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.