PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 11 (63) | 185--196
Tytuł artykułu

Zmiany w administracji rolnej i ich wpływ na wdrażanie instrumentów wsparcia rolnictwa w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Changes in the Agricultural Administration and their Impact on the Implementation of the Instruments for Supporting Agriculture in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cele artykułu stanowią identyfikacja zmian w organizacji i funkcjonowaniu administracji rolnej związanych ze zniesieniem Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych i utworzeniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także omówienie wpływu tych zmian na obsługę beneficjentów obszarów wiejskich i rolnictwa korzystających z finansowych instrumentów wsparcia. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w grupie beneficjentów wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich wskazywały, że rolnicy oczekują więcej i lepszej informacji na temat wdrażanych programów i działań, przyśpieszenia terminów rozpatrywania wniosków oraz większej dostępności do instytucji obsługujących rolnictwo. Ankietowani wskazywali na konieczność ograniczenia biurokracji i usprawnienie procesu wnioskowania. Respondenci wskazywali, że zmiany w układzie instytucjonalnym nie miały wpływu na poprawę wykonywania zadań w zakresie obsługi rolnictwa.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to identify the changes in the organisation and functioning of the agricultural administration connected with abolishing the Agricultural Market Agency and the Agricultural Property Agency, and establishing the National Support Centre for Agriculture, as well as the impact of these changes on providing services to the beneficiaries of rural and agricultural areas benefiting from the financial support instruments. The results of the surveys carried out among the group of beneficiaries of the support for agriculture and rural areas indicate that the farmers expect more and better information about the implemented programmes and actions, accelerated dates of examining the applications and greater accessibility to the institutions dedicated to agriculture. The respondents indicate the necessity of reducing the bureaucracy and improving the process of applying. They also show that the changes in the institutional setup do not have an influence on the improvement of the performance of the tasks in terms of the services for agriculture.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
185--196
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • ARiMR, www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa.html (dostęp 28.01.2016).
 • Bardhan P., 2005, Institutions matter, but which ones?, Economic of Transition, no. 13(3), s. 499-505.
 • Biernat-Jarka A., 2015, Instytucje państwa a uzasadnienie podejmowania działań interwencyjnych w gospodarce na przykładzie WPR, [w:] Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w UE, A. Czyżewski, B. Klepacki (red.), PTE, Warszawa, s. 187-198.
 • Copa Cogeca, www.copa-cogeca.eu.
 • Czubak W., Sadowski A., 2010, Rola doradztwa rolniczego we wdrażaniu mechanizmów wspólnej polityki rolnej w Polsce, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria nr 97(4), s. 36-44.
 • Czudec A., Kołodziejczyk D., Gospodarowicz M., Jabłoński M., Kata R., Miś T., Smędzik-Ambroży K., Zając D., 2012, Ocena koordynacji i współpracy między instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich - na poszczególnych poziomach administracyjnych, Raport IERiGŻ-PIB nr 47, Warszawa.
 • Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., 2006, Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, wyd. II zm., AE, Poznań.
 • Czyżewski A., Stępień S., 2011, Wspólna polityka rolna UE po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa, Ekonomista, nr 1, s. 9-36.
 • Drygas M., 2016, Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ramach wspólnej polityki rolnej UE, Studia BAS, nr 4, s. 101-122.
 • Dunning J.H., 2006, Towards a new paradigm of development: Implications for determinants of international business, Transnational Corporations, vol. 15, no. 1, s. 184-213.
 • Grzelak A., 2003, Rola instytucji w obsłudze rolnictwa w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 283, t. 1, s. 246-251.
 • Kania J., Drygas M., Kutkowska B., Kalinowski J., 2011, System transferu wiedzy dla sektora rolno- -spożywczego - oczekiwane kierunki rozwoju, Polish Journal of Agronomy, nr 7, s. 22-28.
 • Kołodziejczyk D., Wasilewski A., 2005, Identyfikacja instytucji działających na obszarach wiejskich. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
 • Kulawik J., 2015, Globalne i europejskie determinanty WPR, Zagadnienia Ekonomii Rolnej, nr 4 (345), s. 38-58.
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl.
 • Piworowicz J., 2015, Wspólna Polityka Rolna i jej wpływ na rozwój rolnictwa w Polsce, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
 • Raport 2014. 25 lat polskiego rolnictwa. Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie, Centrum Kompetencji, Puławy.
 • Siekierski J., 2005, Wpływ instytucji na przemiany agrarne w Polsce, Prace Naukowe SGGW w Warszawie, nr 36, s. 517-528.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2011 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, Dz.U. 2007 nr 231, poz. 1702.
 • Wieliczko B., 2014, Czy Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej powoduje zróżnicowanie w tempie rozwoju rolnictwa polskich regionów?, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1(31), s. 169-178.
 • Zawojska A., 2007, Ocena przez rolników instytucji realizujących Wspólną Politykę Rolną oraz politykę rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Problemy Rolnictwa Światowego, t. XVII, 2007, s. 161-163.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171598955

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.