PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 11 (63) | 231--245
Tytuł artykułu

Wizerunek głównego księgowego w opinii studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

Warianty tytułu
Image of Chief Accountant in the Opinion of Students of WSB University in Gdańsk
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badania było ustalenie cech zawodowych i osobistych głównego księgowego przez przyszłych finansistów. Badanie wykonano wśród studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego. Główny księgowy okazuje się zawodem rozpoznawanym przez połowę respondentów. W ich opinii główny księgowy to osoba odpowiedzialna, dokładna, uczciwa i dochowująca terminów, mająca duże doświadczenie w rachunkowości, dbająca o procedury, potrafiąca dochować tajemnicy i dobrze zorganizowana. Relatywnie nisko oceniono jego umiejętność kierowania ludźmi, pracy w zespole i komunikatywność. Główny księgowy rzadko jest postrzegany jako osoba życzliwa i łatwo nawiązująca kontakty. Jego pracę uznano za pozytywnie wpływającą na inne komórki organizacyjne. Według badanych jest to zawód z przyszłością, mający wysoką rangę wśród profesji związanych z rachunkowością. Jest jednak rzadko wskazywany jako ten, który chcieliby wykonywać studenci.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to determine the professional and personal components of the chief accountant in the opinion of future financiers. The survey was conducted among students of the WSB University in Gdańsk using. The chief accountant turns out to be a profession recognized by half of the respondents. In their opinion, the chief accountant is a responsible, accurate, honest and timely person, with extensive experience in accounting, caring for procedures, able to keep secrets and well organized. His ability to manage people, team work and communication skills were rated relatively low. The chief accountant is rarely seen as a kind and easy-going person. His work was considered to have a positive impact on other organizational units. According to the respondents, this is a profession with a future, having a high rank among the professions related to accounting. However, it is rarely indicated as the one that students would like to do. (original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Rocznik
Numer
Strony
231--245
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Brzeska A., 2018, Elementy psychologii stresu w zawodzie księgowego, [w:] Dylematy współczesnego przedsiębiorstwa, red. D. Jaczewska, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom 19, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa.
 • Czaplińska P., 2015, Strategia budowania wizerunku osób znanych, [w:] Perswazyjne wykorzystanie wizerunku osób znanych, red. A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu, Warszawa.
 • Drumlak U., 2013, Badanie opinii na temat przygotowania absolwentów kierunku finanse i rachunkowość do wykonywania zawodu księgowego - fragmenty badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61, s. 5-18.
 • Jakubowicz-Bryx A., 2016, Wizerunek nauczyciela wczesnej edukacji w opiniach rodziców i nauczycieli, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, vol. 4, nr 1(7), s. 7-23.
 • John J., 2009, Study on the nature of impact of soft skills training programme on the soft skills development of management students, Pacific Business Review, October/December, s. 19-27.
 • Juźwicka A., Zakrzewska-Bielawska A., 2014, Kompetencje pracowników a outsourcing służb finansowo- księgowych w małych przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Organizacja i Zarządzanie, 1188(57), s. 27-41.
 • Kabalski P., 2015, Księgowy jako zawód konwencjonalny - dekonstrukcja stereotypu, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(102), s. 149-164.
 • Kabalski P., 2019, Postrzeganie księgowych przez polską młodzież licealną - badanie pilotażowe, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 102(158), s. 91-110
 • Klaus P., 2010, Communication breakdown, California Job Journal, 28, s. 1-9.
 • Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych, 2013, Główny księgowy (121101), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa.
 • Kodeks etyki zawodowej IFAC, 2009, https://www.skwp.pl/files/zg/Kodeks_etyki_IFAC.pdf, dostęp: 2.02.2018.
 • Kodeks zawodowej etyki SKwP, 2012, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Low M., Samkin G., Liu Ch., 2013, Accounting education and the provision of soft skills: Implications of the recent NZICA CA academic requirement changes, The E-Journal of Business Education & Scholarship of Teaching, vol. 7, issue 1, s. 1-33.
 • Luty Z., 2007, Dylematy zawodu księgowego, [w:] Rachunkowość - wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa.
 • Mitchell G.W., Skinner L.B., White B.J., 2010, Essential soft skills for success in the twenty-first century workforce as perceived by business educators, Delta Pi Epsilon Journal, 52, s. 43-53.
 • Mohamed E., Lashine S., 2003, Accounting knowledge and skills and challenges in a global business environment, Managerial Finance, 29(16).
 • Nealy C., 2005, Integrating soft skills through active learning in the management classroom, Journal of College Teaching & Learning, 2(4), s. 1-6.
 • Nowak M., 2017, Postrzeganie roli współczesnego księgowego. Badania z zastosowaniem metafory zoomorficznej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 341, s. 252-263.
 • Paszkiewicz A., Silska-Gembka S., 2013, Rola kompetencji miękkich w pracy księgowego - wyniki badań empirycznych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 130, 89-112.
 • Pluta E., 2001, Public relations - moda czy konieczność? Teoria i praktyka, Twigger, Warszawa.
 • Ramlall S., Ramlall D., 2014, The value of soft-skills in the accounting profession: Perspectives of current accounting students, Advances in Research, 2 (11), s. 645-654.
 • Robles M.M., 2012, Executive perceptions of the top 10 soft skills needed in today's workplace, Business Communication Quarterly, 75(4), 453-465.
 • Rogus M., 2013, Zawód głównego księgowego w jednostkach samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 786, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 64/2, s. 169-176.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. 2014, poz. 1145.
 • Smółka P., 2008, Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Ustawa z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 121/1994, poz. 591 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 157/2009, poz. 1240 z późniejszymi zmianami.
 • Włodarczyk D., Tobolska B., 2011, Wizerunek zawodu pielęgniarki z perspektywy lekarzy, pacjentów i pielęgniarek, Medycyna Pracy, nr 62(3), s. 269-279.
 • Wójcik K., 1997, Public relations od A do Z, Placet, Warszawa.
 • Zygmański T., 2015, Wymagania pracodawców wobec zawodu księgowego a przygotowanie do zawodu na poziomach ponadgimnazjalnym i wyższym, Folia Pomeranae Univeritatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 319, (79)2, s. 221-230.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171598975

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.