PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 3 | 65--81
Tytuł artykułu

Decentralizacja w ujęciu Konstytucji RP : Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Autorzy
Warianty tytułu
Decentralization in the Light of the Polish Constitution : Case Law of the Constitutional Tribunal
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Trybunał Konstytucyjny uznaje szczególną rangę decentralizacji dla kształtowania ustroju RP, posiłkując się wywodzoną z ustawy zasadniczej wolą ustrojodawcy akceptowania decentralizacji jako odrębnej zasady konstytucyjnej. Treści stanowiące o tożsamości zasady decentralizacji zostały ukształtowane przez normy konstytucyjne. Trybunał Konstytucyjny wyróżnia w swym orzecznictwie różne kategorie decentralizacji - m.in. decentralizację ustrojową, decentralizację rzeczową (sektorową) oraz decentralizację administracji publicznej. Szczególne znaczenie Trybunał przypisuje decentralizacji zadań publicznych w odniesieniu do funkcjonowania samorządu terytorialnego, podkreślając także w swoim orzecznictwie konstytucyjne umocowanie ochrony samodzielności prawnej samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The Constitutional Tribunal assigns particular importance to decentralization in the shape of the Polish constitutional system, benefiting from the will of the constitutional lawmakers to accept decentralization as a separate constitutional principle arising from the constitution. The wording determining the identity of the principle of decentralization has been formed by the constitutional norms. The Constitutional Tribunal distinguishes various categories of decentralization in its case law - including systemic decentralization, tangible (sectoral) decentralization and decentralization of public administration. The Tribunal attaches particular importance to the decentralization of public tasks in terms of the functioning of territorial self-government, also emphasizing the constitutional legitimacy to protect the legal independence of territorial self-government in its case law. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
65--81
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Sędzia Trybunału Konstytucyjnego
Bibliografia
 • Bandarzewski K., Samorząd gospodarczy w prawie polskim. Studium prawne, Kraków 2014 Chlipała M., Pomocniczość, decentralizacja, samodzielność jako podstawowe zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia, "Roczniki Nauk Prawnych" 2005/XV.
 • Flejterski S., Zioło M., Centralizacja i decentralizacja zadań publicznych w świetle wybranych rozwiązań europejskich. Próba oceny, "Studia Regionalne i Lokalne" 2008/3.
 • Izdebski H., Domniemanie zadań samorządu terytorialnego i domniemanie zadań gminy w obrębie samorządu terytorialnego - klauzule generalne dotyczące zadań samorządu, "Samorząd Terytorialny" 2015/1-2.
 • Jagoda J., Prawne przesłanki samodzielności samorządu terytorialnego [w:] Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Blasia, red. J. Korczak, Wrocław 2016.
 • Jagoda J., Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2011.
 • Kania K, Decentralizacja władzy publicznej w świetle konstytucyjnej zasady pomocniczości [w:] Samorządy w procesie decentralizacji władzy publicznej, red. M. Chrzanowski, J. Sobczak, Lublin 2017.
 • Kieres L., Pojęcie prawa do dobrej administracji w przepisach prawnych, "Biuletyn Biura Informacji Rady Europy" 2003/4.
 • Kokocińska K., Decentralizacja jako ustrojowa zasada relacji pomiędzy organami władzy publicznej, "Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny" 2016/2.
 • Korczak J., Decentralizacja i recentralizacja w administracji publicznej na przykładzie zadań własnych i zleconych jednostek samorządu terytorialnego [w:) Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego, red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Sandomierz-Rzeszów 2017.
 • Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2001.
 • Kulesza M., O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych administratywistów [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009.
 • Marszal K., Wpływ czynników zewnętrznych na samorząd terytorialny - analiza instrumentów ograniczających samodzielność jednostek samorządowych [w:] Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji, red. B. Dolnicki, J.P. Tarno, Warszawa 2012.
 • Miemiec W, Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego [w:] Prawo finansowe, red. R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska, Warszawa 2011.
 • Radziewicz R, Decentralizacja jako pojęcie prawne, "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2005/1-2.
 • Sitek B., Interes państwa vs. interes samorządu lokalnego. Konflikt czy współpraca państwa i samorządu?, "Journal of Modern Science" 2016/4.
 • System Prawa Administracyjnego, t. 6, Podmioty administrujące, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2011.
 • Tuleja R, Kilka uwag o konstytucyjnych podstawach władzy sądowniczej [w:] Jedność norm i wartości. Zbiór studiów dedykowanych Profesor Marii Gintowt-Jankowicz, Warszawa 2014.
 • Wójcik S., Problemy decentralizacji administracji, "Roczniki Nauk Prawnych" 1999/XXVII.
 • Wytrążek W, Decentralizacja administracji publicznej, "Roczniki Nauk Prawnych" 2004/XIV.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171599717

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.