PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 21 | nr 391 | 90--109
Tytuł artykułu

Rynek gospodarstw agroturystycznych w województwie opolskim w latach 2010-2018

Autorzy
Warianty tytułu
The Agritourism Farm Market in the Opolskie Voivodeship in the Years 2010-2018
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadnicze rozważania artykułu koncentrują się na przedstawieniu zmian, jakie dokonały się na rynku gospodarstw agroturystycznych w latach 2010-2018 na terenie województwa opolskiego. Zaprezentowane rozważania oraz wyniki badań opierają się na krytyczniej analizie literatury związanej z tematem agroturystyki, a także analizie porównawczej dostępnych danych, w tym danych statystycznych z zakresu tej problematyki. Po przybliżeniu istoty agroturystyki oraz uwarunkowań, które sprzyjają jej rozwojowi, przedstawiono także treści związane z zarządzaniem gospodarstwami agroturystycznymi, aby efektywniej i skuteczniej wykorzystać posiadany potencjał. Artykuł ukazuje także wyzwania, z jakimi musi się mierzyć sektor agroturystyki na terenie województwa opolskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The main considerations of the article focus on presenting the changes that have taken place on the agritourism farm market in the years 2010-2018 in the Opolskie Voivodeship. The presented considerations and research results are based on a critical analysis of the literature related to the topic of agritourism, as well as comparative analysis of available data, including statistical data in the field of this issue. After introducing the essence of agritourism and the conditions that favor its development, the content related to managing agritourism farms was also presented to make more effective and efficient use of its potential. The article also presents challenges that the agritourism sector has to face in the Opolskie Voivodeship. (original abstract)
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
90--109
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Balińska A., Sieczko A., Zawadka J. (2014), Turystyka, wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa.
 • Cymańska-Garbowska B., Steblik-Wlaźlak B. (2015), Podstawy turystyki, WSiP, Warszawa.
 • Dębniewska M., Tkaczuk M. (1997), Agroturystyka, koszty, ceny, efekty, Poltext, Warszawa.
 • Gaworecki W. (2007), Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Gołembski G. (1998), Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna (2005), Gościnna Ziemia Kluczborsko- Oleska zaprasza..., http://www.kolot.pl/foldery/goscinna.htm (dostęp: 30.03.2020).
 • Kotler P. (1994), Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation and Control, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Kurtyka I. (2010), Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na terenie parku krajobrazowego Dolina Baryczy, "Acta Scientiarum Polonorum", nr 9(2), s. 111-119.
 • Majewski J. (1994), Turystyka konwencjonalna i alternatywna agroturystyka, "Rynek Turystyczny", nr 7, s. 12-15.
 • Majewski J., Lane B. (2003), Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Edukacji dla Demokracji, Warszawa.
 • Medlik S. (1995), Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Michałowski K. (2008), Podstawy zarządzania turystyką, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok.
 • Michałowski K., Ziółkowski R. (2002), Zarządzanie turystyką, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2017), Raport Rodzina 500 +, https://www.gov.pl/web/rodzina/raport-rodzina-500-plus-stan-na-31-stycznia-2017-r (dostęp: 30.03.2020).
 • Plichta M., Szydłowska L. (2007), Miejsce agroturystyki na tle innych produktów turystycznych [w:] G. Ciepiela, J. Sosnowski (red.), Agroturystyka - moda czy potrzeba, Monografie nr 8, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 • Polska Organizacja Turystyczna (2017), Analiza rynków za rok 2016 objętych działaniami zagranicznych ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej, https://www.pot.gov.pl/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=5948&format=raw (dostęp: 30.03.2020).
 • Sawicki B., Mazurek-Kusiak A. (2008), Charakterystyka turystów oraz ich preferencje wyboru usług agroturystycznych [w:] S. Bosiacki (red.), Gospodarka turystyczna XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań.
 • Sawicki B., Mazurek-Kusiak A. (2010), Agroturystyka w teorii i praktyce, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin.
 • Sikora J. (1999), Organizacja ruchu turystycznego na wsi, WSiP, Warszawa.
 • Starostwo Powiatowe w Nysie (2017), Powiat nyski - harmonia życia, kultury i biznesu, http://www.powiat.nysa.pl/nysa_sp/web/uploads/pub/pages/page_106/text_images/Powiat%20Nyski.pdf (dostęp: 30.03.2020).
 • System Informacji Zarządczej (2016), https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wdrazane_programy_sprawozdania/PROW_2007-2013/Roznicowanie/27012016_Roznicowanie_7-13.pdf (dostęp: 29.03.2020).
 • Sznajder M., Przezbórska L. (2006), Agroturystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (2012), Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego, https://budzet.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/02/Strategia-Rozwoju-Wojew%C3%B3dztwa-Opolskiego-do-2020-r..pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171599745

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.