PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 7-8 | 47--67
Tytuł artykułu

O definicjach i domniemaniach prawnych w prawie administracyjnym - studium przypadku

Warianty tytułu
On Legal Definitions and Presumptions in Administrative Law - Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy kwestii pełnej wykładni przepisów prawa administracyjnego. Stanowi próbę zweryfikowania przydatności przytaczanych w opracowaniu poglądów nauki dotyczących wykładni definicji legalnych i przepisów stanowiących podstawę domniemań prawnych na tle budzących w orzecznictwie istotne wątpliwości interpretacyjne regulacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Opracowanie zmierza również do wyeksponowania tezy, zgodnie z którą praktyczne instrumenty, których dostarcza teoria, a które w ramach realizacji prawa służą idei demokratycznego państwa prawnego, z tego właśnie powodu, że mają charakter uniwersalny, są wynikiem refleksji naukowej i uwzględniają aspekty systemowe i celowościowe porządku demokratycznego państwa prawnego, przedstawiają się jako silne gwarancje tego porządku, których zakwestionowanie przez prawodawcę tekstem jednostkowego aktu prawnego nie jest możliwe, a przynajmniej bardzo utrudnione. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns the issue of the full interpretation of administrative law provisions. It is an attempt to verify the usefulness of the scientific views cited in the development of the interpretation of legal definitions and the provisions constituting the basis of legal presumptions in the context of the jurisprudence raising significant doubts in the interpretation of the provisions of the Act on the retirement provisions for functionaries of the Police, Internal Security Agency, Foreign Intelligence Agency, Military Counterintelligence Service, Military Intelligence Service, Central Anti-Corruption Bureau, Border Guard, State Protection Service, State Fire Service, Customs and Tax Service, and Prison Service and their families The study also aims to put forward the thesis according to which practical instruments provided by theory and which, under the implementation of the law, serve the idea of a democratic state ruled by law, for the reason that they are universal, are the result of scientific reflection and take into account systemic and purposeful aspects of democratic rule of law order, they present themselves as strong guarantees of this order, which cannot be challenged by the legislator by the text of an individual legal act, or at least it would be very difficult. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Bator A., Gromski W., Kozak A., Kaźmierczyk S., Pulka Z., Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2006.
 • Brzeziński B., Szkice z wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2002.
 • Chełmoński A., Typy norm materialnego prawa administracyjnego i ich rola w kształtowaniu sytuacji prawnej jednostki, " Przegląd Prawa i Administracji II" 1972/167.
 • Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2016.
 • Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002.
 • Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2006.
 • Płeszka K., Uzasadnianie decyzji interpretacyjnych przez ich konsekwencje, Kraków 1996.
 • Smoktunowicz E., Kodeks postępowania administracyjnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego. Wykładnia prawa administracyjnego. Podstawowe zagadnienia, Warszawa 1995.
 • Stahl M. (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2016.
 • Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 1997.
 • Wróblewski J., Rozumienie prawa i jego wykładnia, Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990.
 • Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1972.
 • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady - reguły - wskazówki, Warszawa 2017.
 • Zieliński M., Wyznaczniki reguł wykładni prawa, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1998/3-4.
 • Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171599931

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.