PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 7-8 | 101--109
Tytuł artykułu

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych jako przejaw populizmu

Warianty tytułu
Social Clauses in Public Procurement as an Example of Populism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych stały się w ostatnim czasie niezwykle ważnym i aktualnym zagadnieniem. Rada Ministrów wydała w tym zakresie zalecenia, które powinni stosować wszyscy zamawiający należący do administracji rządowej. Aspekty społeczne są to zagadnienia, jakie ze względu na realizację szczególnych potrzeb społecznych mogą, a niekiedy muszą być uwzględniane na poszczególnych etapach procesu udzielenia zamówienia publicznego: poczynając od możliwości istniejących przy definiowaniu przedmiotu zamówienia, możliwości zastrzeżenia zamówienia dla określonych podmiotów, przy określaniu podmiotowych kryteriów dyskwalifikacji oferentów, definiowaniu pozacenowych kryteriów oceny ofert, aż po badanie ofert pod względem rażąco niskiej ceny. Przedmiotem niniejszej analizy jest omówienie instytucji klauzul społecznych w zamówieniach publicznych z perspektywy cech obowiązków, jakie posiada zamawiający. Podstawową tezą niniejszej analizy jest założenie, iż wprowadzenie do przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych obowiązku stosowania klauzul społecznych jest typowym przejawem populizmu. (abstrakt oryginalny)
EN
Social clauses in public procurement have recently become an extremely important and topical issue. The Council of Ministers issued recommendations in this regard that should be applied by all contracting authorities belonging to the government administration. Social aspects are issues which, due to the implementation of specific social needs, may and sometimes must be taken into account at individual stages of the public procurement process - starting with the possibilities existing in defining the subject of the contract, the possibility of reserving the contract for specific entities, when determining the individual disqualification criteria for bidders, defining non-price criteria for the evaluation of offers and examining offers in terms of abnormally low prices. The subject of this analysis is to discuss the institution of social clauses in public procurement from the perspective of the characteristics of the obligations that the contracting entity has. The basic thesis of this analysis is the assumption that the introduction of the obligation to use social clauses to the provisions of the Public Procurement Law is a typical manifestation of populism.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
101--109
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
  • Bodzek M., Zielone i społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne jako narzędzie zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, "Homo Politicus" 2018/13.
  • Komisja Europejska, Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych, Bruksela 2011.
  • UZP, Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020, Warszawa 2017.
  • UZP, Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych za rok 2017, Warszawa 2018.
  • Zybała A., Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa, Warszawa 2013.
  • Zybała A., Kontrole i interwencje publiczne - polityka publiczna jako narzędzie kontroli, "Kontrola Państwowa" 2015/5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171599993

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.