PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 23 | 173--199
Tytuł artykułu

Możliwości rozwoju miast średnich układu multipolarnego Pomorza Środkowego w świetle czynników endogenicznych i egzogenicznych.

Warianty tytułu
Possibilities for the Development of Medium Towns of Multipolar System of the Middle Pomerania in the Light of Endogenous and Exogenous Factors.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podział administracyjny kraju jest jednym z kluczowych czynników kształtujących więzi społeczno-gospodarcze i powinien uwzględniać zmieniający się z upływem lat potencjał gospodarczy regionów i kraju. Reforma samorządowa z 1999 roku po 20 latach utrwaliła i pogłębiła różnice poziomu rozwoju gospodarczego między poszczególnymi obszarami obu województw nadmorskich. Postępująca polaryzacja rozwoju obu województw w ramach modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego związana była z szybkim rozwojem metropolii trójmiejskiej i aglomeracji szczecińskiej przy postępującym wysysaniu potencjału rozwojowego ich obszarów peryferyjnych. Zanik funkcji administracyjnych spowodował znaczące osłabienie odnotowanych wskaźników gospodarczych i impulsów rozwoju Koszalina i Słupska, z zachowaniem szybkiego wzrostu znaczenia Kołobrzegu jako głównego ośrodka miejskiego Obszaru. Wzrostu "Wybrzeże Zachodnie" o funkcjach turystyczno-uzdrowiskowych. Zwiększające się dysproporcje poziomu rozwoju i wzrostu Kołobrzegu względem Koszalina, Słupska, Szczecinka i Białogardu mogą w ciągu najbliższych lat doprowadzić do zmiany rangi i znaczenia poszczególnych ośrodków miejskich. Dominacja funkcji turystyczno-uzdrowiskowych na Pomorzu Środkowym w przypadku Kołobrzegu będzie stanowić podstawę do powtórnego przyjęcia roli najważniejszego gospodarczo i ekonomicznie miasta Pomorza Środkowego i całego zachodniego wybrzeża oraz uzyskania statusu ośrodka o znaczeniu regionalnym. W takim układzie obecne regionalne miasta Koszalin i Słupsk i subregionalne Szczecinek i Białogard będą koncentrowały funkcje usługowe iprzemysłowe stanowiącwsparcie dla silnie rozwijającego się turystycznie regionu Kołobrzegu. Mierniki gospodarcze oraz wyniki badań potwierdziły proces głębokich przemian funkcjonalnych i społeczno-gospodarczych oraz zmiany znaczenia 5 miast układu multipolarnego Pomorza Środkowego. Celem artykułu jest wskazanie możliwości i kierunków rozwoju układu multipolarnego 5 miast średnich na tle przemian społeczno-gospodarczych Pomorza Środkowego w latach 1999-2019. (abstrakt oryginalny)
EN
This articleindicates that the administrative division of the country is one of the key factors shaping socio-economic ties and should take into account the changing economic potential of regions and the country over the years. The local government reform of1999 after 20 years has consolidated and deepened the differences in the level of economic development between particular areas of both coastal voivodships. The progressive polarizationof the development of both voivodships within the polarization-diffusion modelwas related to the rapid development of the Tri-City metropolis and the Szczecin agglomeration with the progressive sucking of the development potential of their peripheral areas. Middle Pomerania within the framework of territorially balanced developmentshould base its economic development on the five most important urban centersof the potential voivodship of Middle Pomerania. The loss of administrative functions caused a significant weakening of the recorded economic indicators and de-velopmental impulses of Koszalin and Słupsk, while maintaining the rapid growth of the importance of Kołobrzeg as the main centre of the "West Coast" Growth Area. The relatively lower rate of development of service, industrial and communication functions of Koszalin, Słupsk, Szczecinek and Białogard, while maintaining a very rapid devel-opment of tourist, spa and service functions in Kołobrzeg, may lead to a change in the importance and significance of individual urban centersover the coming years. When the leading -"export" tourist and health resort functions as well as leisure and recreation functions will become a key factor for the economic development of Middle Pomerania, the town of Kołobrzeg will have a basis for re-taking the role of the economically most-important town of Middle Pomerania. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
173--199
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Pomorska w Słupsku
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/
 • podgrup/temat, (6.12.2019).
 • Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2028, Kołobrzeg2018, ss.340.
 • https://gdansk.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/powiaty-1013/rachunki-regionalne-dane-powiatowe-1185/(22.05.2019).
 • https://szczecin.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/powiaty/rachunki-regionalne/(22.05.2019).
 • https://www.google.pl/maps/ (5.12.2019).
 • Jażewicz I., Miejska sieć osadnicza regionu nadmorskiego, AP, Słupsk 2013, ss.224.
 • Miedziński M., The Creation of the Model Threshold Tourist Area Life Cycle of the Functional Urban Area of Kołobrzeg, "Economic Problemsof Tourism", No.4 (32), 2015, s. 45-62.
 • Miedziński M., Koncepcja nowego podziału terytorialnego kraju w świetle możliwości utworzenia województwa środkowopomorskiego, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, Politechniki Koszalińskiej, nr 21, 2017, s.135-158.
 • Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich. Etap III -synteza, M. Stanny, A.Rosner. (red.), Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 2018, ss. 42.
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030. Projekt z dnia 12.03.2019., MIiR, Warszawa, s.1-171.
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, URM, Warszawa 2017,ss. 419.
 • Śleszyński P., Polska średnich miast -założenia i koncepcja deglomeracji w Polsce, Klub Jagielloński, Warszawa2018, ss. 156.
 • Śleszyński P., 2018, Siedemnaste województwo nie wystarczy. Województw powinno być więcej... lub mniej, Klub Jagielloński, Warszawa 2018.
 • Zaborowski Ł., Deglomeracja czy degradacja? Potencjał rozwoju średnich miast w Polsce, Klub Jagielloński, Warszawa 2019, ss. 8411.
 • Żuber E., Województwo środkowopomorskie. Dlaczego być powinno?, Koszalińska Biblioteka Publiczna, Koszalin 2010, ss. 368.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171600001

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.