PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 7-8 | 6--9
Tytuł artykułu

Sprawdzone oraz nowatorskie rozwiązania fizyczne w ochronie roślin

Warianty tytułu
Proven and Innovative Physical Solutions in Plant Protection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stosowanie chemicznych środków ochrony roślin coraz częściej wiąże się z licznymi ograniczeniami. Wynikają one m.in. z wprowadzenia koncepcji rolnictwa zrównoważonego czy integracji metod w zwalczaniu agrofagów, których celem jest przede wszystkim ochrona środowiska i zdrowia człowieka. Pewnym rozwiązaniem jest stosowanie różnych metod niechemicznych, w tym wielu sprawdzonych i nowatorskich rozwiązań fizycznych. Do tych bardziej znanych i wykorzystywanych należą: temperatura, promieniowanie, światło, kontrolowana atmosfera, specjalne opakowania, ciśnienie, różne dźwięki. Do nowszych i innowacyjnych rozwiązań, które dają bardzo dobre rezultaty można zaliczyć wykorzystanie ozonu i plazmy. Są to szybkie i efektywne czynniki fizyczne zwalczania agrofagów odpowiedzialnych za choroby roślin uprawnych i ozdobnych, a przy tym nie pozostawiające pozostałości w środowisku i surowcach roślinnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The use of chemical plant protection products is increasingly associated with numerous restrictions. They result, among others from the introduction of the concept of sustainable agriculture or the integration of methods to combat pests, the purpose of which is primarily to protect the environment and human health. A sure solution is the use of various non-chemical methods, including many proven and innovative physical solutions. The more known and used include: temperature, radiation, light, controlled atmosphere, special packaging, pressure, and various sounds. Newer and innovative solutions that give very good results include the use of ozone and plasma. These are fast and effective physical factors for controlling pests responsible for crop and ornamental plant diseases, and leaving no residue in the environment and plant materials. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
6--9
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • [1] Bakuła T. 2013. Ozon i mechanizmy jego działania. Wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 9-24.
 • [2] Białoszewski D., E. Bocian, S. Tyski. 2012. Ozonoterapia oraz zastosowanie ozonu w dezynfekcji. Wyd. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, 177-183.
 • [3] Chwaszcz B., R. Józefczyk, M. Bilek, M. Balawajder. 2015. Ozonowanie jako metoda przedłużania trwałości przechowalniczej owoców maliny w warunkach nie chłodniczych [w:] Technologiczne kształtowanie jakości żywności. Wyd. Naukowe PTTŻ, 15-26.
 • [4] Dzimitrowicz A., P. Jamróz, P. Nowak. 2014. Sterylizacja za pomocą niskotemperaturowej plazmy, generowanej w warunkach ciśnienia atmosferycznego. Wyd. Politechnika Wrocławska, Wrocław, 195-200.
 • [5] Gacek E., M. Głazek, E. Matyjaszczyk, G. Pruszyński, S. Pruszyński, S. Stobiecki. 2016. Metody ochrony w integrowanej ochronie roślin. Wyd. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Poznań.
 • [6] Hollingsworth R.G., J.W. Armstrong. 2005. Potential of temperature, controlled atmospheres, and ozone fumigation to control thrips and mealybugs on ornamental plants for export. J. Econ. Entomol., 98 (2), 289-98.
 • [7] Ignatowicz S. 1992. Możliwość wykorzystania promieniowania jonizującego w kwarantannie roślin. Materiały Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, 32, 1, 80-87.
 • [8] Jaworska M. 2012. Ochrona środowiska i ochrona roślin. Wyd. UR, Kraków.
 • [9] Jiang J., Y. Lu, J. Li, L. Li, X. He, H. Shao, Y. Dong. 2014. Effect of seed treatment by cold plasma on the resistance of tomato to Ralstonia solanacearum (Bacterial Wilt). PLOS ONE, 9 (5), 1-6.
 • [10] Keivanloo E., H.S. Namaghi, M.H.H. Khoodaparast. 2014. Effects of low ozone concentrations and short exposure times on the mortality of immature stages of the Indian meal moth, Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae). J. Plant Prot., 54 (3), 267-271.
 • [11] Knipling E.F. 1957. Control of Screw-Worm Fly by Atomic Radiation. The Scientific Monthly. Vol. 85 (4), 195-202.
 • [12] Kodeks Dobrej Praktyki Ochrony Roślin. 2014. Wyd. IOR, Poznań, www.ior.poznan.pl/plik,2361,kodeks-dobrej-praktyki-ochrony-roslin-pdf.pdf
 • [13] Krosowiak K., K. Śmigielski, P. Dziugan. 2007. Możliwość zastosowania ozonu w przemyśle spożywczym. Przemysł Spożywczy, 11, 26-29.
 • [14] Ladányi M., L. Nowinszky, O. Kiss, J. Puskás, F. Szentkirályi, G. Barczikay. 2012. Modelling the impast of tropospheric ozone content on light - and pheromone-trapped insects. Applied Ecology and Environment, 10(4), 471-491.
 • [15] Laskowska M., E. Bogusławska-Wąs, P. Kowal, M. Hołub, W. Dąbrowski. 2016. Skuteczność stosowania niskotemperaturowej plazmy w mikrobiologii i medycynie. Wyd. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin, 172-181.
 • [16] Levy R., D.P. Jouvenaz, H.L. Cromroy. 1974. Tolerance of tyree species if insects to prolonged exposures to ozone. Environ Entomol., 3 (1), 184-185.
 • [17] Łozowicka B., M. Jankowska, I. Hrynko, P. Kaczynski. 2016. Removal of 16 pesticide residues from strawberries by washing with tap and ozone water, ultrasonic cleaning and boiling. Environmental Monitoring and Assessment, 188, 51.
 • [18] Mendez F., D. Maier, L.J. Mason, C.P. Woloshuk. 2003. Penetration of ozone into columns of stored grains and effects on chemical composition and processing performance. Journal of Stored Products Research, 39 (1), 33-44.
 • [19] Mitra A., Y. Li, T. Klämpf, T. Shimizu, J. Jeon, G. Morfill, J. Zimmermann. 2014. Inactivation of surface-borne microorganisms and increased germination of seed specimen by cold atmospheric plasma. Food Bioprocess Technol., 7, 645-653.
 • [20] Nawalany G., P. Herbut, P. Sokołowski. 2014. Analiza techniczna i kierunki rozwoju przechowalni warzyw i owoców w rejonie Skalbmierza. Wyd. PAN, Kraków, 217-226.
 • [21] Nawrot J., P. Olejarski. 2007. Alternatywne metody zwalczania owadzich szkodników magazynowych. Wyd. Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, 32-39.
 • [22] Niemira B., J. Sites. 2008. Cold plasma inactivates Salmonella stanley and Escherichia coli O157:H7 inoculated on golden delicious Apples. Journal of Food Protection, 71, 7, 1357-1365.
 • [23] Rice R.G. 2005. Etapy rozwoju i aktualne zastosowania ozonu w przetwórstwie żywności [w:] Zastosowanie ozonu. Wyd. PAN Łódź, 279-322.
 • [24] Samoń R., J. Czapiński, J. Grządziel, M. Płonka, J. Pawłat, J. Diatczyk. 2014. Ocena działania bakteriobójczego niskotemperaturowej plazmy nierównowagowej generowanej w reaktorze RF. European Journal of Medical Technologies, 2(3), 17-26.
 • [25] Schönthaler J., A. Dominik. 2012. Integrowana ochrona roślin w gospodarstwie. Wyd. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, Radom.
 • [26] Stryczewska H. 2011. Technologia zimnej plazmy. Wytwarzanie, modelowanie, zastosowania. Wyd. Politechnika Lubelska, Lublin, 43-57.
 • [27] Stryczewska H. 2020. Supply systems of non-thermal plasma reactors, construction reviev with examples of applications. Apll. Sci., 10, 3242.
 • [28] Takigawa K., K. Ueno, T. Nagatomo, F. Mitsugi, T. Ikegami, K. Ebihara, N. Nakamura, Y. Hashimoto, Y. Yamashita Y. 2012. Experiment of pest control with portable ozone mist device, www.ispc-conference.org/ispcproc/ispc21 /ID136.pdf.
 • [29] Wan-Norafikach O., H.L. Lee, A. Norazizah, A. Mohamed-Hafiz. 2016. Repellency effects of an ozone-producing air purifier against medically important insect vectors. Tropical Biomedicine, 33(2), 396-402.
 • [30] Wiech K., A. Bednarek, M. Grabowski, W. Goszczyński. 2001. Ochrona roślin bez chemii. Wyd. Działkowiec, Warszawa.
 • [31] Woźnica Z. 2008. Herbologia. Podstawy biologii, ekologii i zwalczania chwastów. Wyd. PWRiL, Poznań.
 • [32] www.rolnictwozrownowazone.pl/czym-jest-rolnictwo-zrownowazone/
 • [33] www.ekopral.eu/dlaczego-ozonowanie
 • [34] www.ekopral.eu/o-ozonie
 • [35] www.insektpol.pl/ozon-w-teorii-i-liczbach.html
 • [36] www.ozonatoryo3.pl/zastosowanie.html
 • [37] www.rolniczeabc.pl/270305,Zastosowanie-ozonowania-w-rolnictwie.html
 • [38] www.trioxygen.com.pl/uploads/filemanager/materialy/ozon-karta-charakterystyki.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171600091

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.