PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 4 | 437--466
Tytuł artykułu

Should We Be Afraid of Powerful Banks? : the Trade-off between Bank Power and Liquidity Buffer

Warianty tytułu
Czy powinniśmy się obawiać "potężnych" banków? : siła rynkowa banków a ich bufory płynnościowe
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In recent years we have observed a significant increase in bank market power worldwide. On the one hand, powerful banks may manage their financial positions more safely to be able to benefit from their position at any time. On the other hand, such banks might explore their power at their own advantage and manage their capital more aggressively exerting typical moral hazard behaviour. In this paper, we analyse how powerful banks manage their liquidity. The results indicate that powerful banks use their power and keep lower liquidity buffers, all else being equal. Though the result is highly significant in developed countries and normal times, it is less marked in emerging countries and during crisis periods. We argue that bank power should be considered as an important factor in banking supervision and regulatory models on liquidity buffers. (original abstract)
W ostatnim czasie mogliśmy zaobserwować rosnącą siłę rynkową pojedynczych banków. Ostatnie badania naukowe, szczególnie z kryzysu z 2008 r., wskazały, że takie instytucje mogą wykorzystywać swoją przewagę konkurencyjną względem pozostałych banków w sektorze czy samych regulatorów. W naszym badaniu analizujemy, w jaki sposób siła rynkowa poszczególnych instytucji, mierzona wskaźnikiem Lernera, przekłada się na ich wskaźniki płynnościowe. Odpowiedź na to pytanie badawcze nie jest oczywista. Z jednej strony możemy oczekiwać, że banki o silniejszej pozycji rynkowej będą ostrożniej zarządzały swoją płynnością ze względu na chęć wykorzystania swojej pozycji konkurencyjnej w każdym momencie. W takich instytucjach powinniśmy również zauważać wyższe wskaźniki płynności aniżeli w instytucjach o słabszej sile rynkowej. Z drugiej strony banki o wyższej sile rynkowej mogą wykorzystywać swoją pozycję rynkową i zachowywać się bardziej agresywnie, a tym samym wykazywać niższe wskaźniki płynności. Nasze badanie ma na celu zweryfikowanie powyższych hipotez. W tym celu analizujemy zależność pomiędzy siłą rynkową 17,5 tys. banków z 47 krajów w latach 1996-2013 a wskaźnikami płynnościowymi tych instytucji. W swojej analizie stosujemy regresję panelową z efektami stałymi, włączając również zmienne binarne w odniesieniu do każdego roku. Nasze wyniki pozostają jednak niezmienne w przypadku wykorzystania innych modeli regresji, co wykazujemy w rozdziale 5 "Robustness check". Wyniki naszego badania wskazują, że banki o silniejszej pozycji rynkowej utrzymują niższe wskaźniki płynności, przy wszystkich pozostałych efektach ceteris paribus. Interesującym wnioskiem z badania jest to, że wyniki różnią się w zależności od specyfiki gospodarki, w której funkcjonują banki, tj. w krajach rozwiniętych versus rozwijających się, jak również w zależności od analizowanego okresu działalności. Wyniki regresji są wysoce statystycznie istotne dla banków w krajach rozwiniętych, jak również dla okresu prosperity, jednak nie możemy tego potwierdzić dla instytucji działających w krajach rozwijających się czy okresu kryzysu finansowego. Wnioski z naszego badania wskazują na to, że wielkość niekoniecznie powinna być głównym wyznacznikiem regulacyjnym w odniesieniu do działalności banków. Kryzys finansowy pokazał, że siła rynkowa banków może w większym stopniu determinować ich zachowania, co odzwierciedla się w ich wskaźnikach finansowych. Z tego powodu instytucje nadzorcze powinny zacząć się przyglądać bankom o wysokiej sile rynkowej, a nie tylko instytucjom "zbyt dużym, by upaść". (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
437--466
Opis fizyczny
Twórcy
 • Kozminski University
 • Kozminski University
Bibliografia
 • Acharya V., Naqvi H. (2012), The seeds of a crisis: a theory of bank liquidity and risk taking over the business cycle, Journal of Financial Economics, 106, 349-366.
 • Acharya V., Merrouche O. (2013), Precautionary hoarding of liquidity and interbank markets: Evidence from the subprime crisis, Review of Finance, 17, 107-160.
 • Acharya V., Mora N. (2015), A crisis of banks as liquidity providers, Journal of Finance, 70, 1-43.
 • Acharya V., Shin H.S., Yorulmazer T. (2011), Crisis resolution and bank liquidity, Review of Financial Studies, 24, 2166-2205.
 • Acharya V. V., Gromb D., Yorulmazer T. (2012), Imperfect competition in the interbank market for liquidity as a rationale for central banking, American Economic Journal: Macroeconomics, 4, 184-217.
 • Adrian T., Shin H.S. (2010), The changing nature of financial intermediation and the financial crisis of 2007-2009, Annu. Rev. Econom., 2, 603-618.
 • Agoraki M.E.K., Delis M.D., Pasiouras F. (2011), Regulations, competition and bank risk-taking in transition countries, Journal of Financial Stability, 7, 38-48.
 • Allen F., Gale D. (1998), Optimal financial crises, Journal of Finance, 53, 1245-1284.
 • Allen F., Hryckiewicz A., Kowalewski O., Tümer-Alkan G. (2014), Transmission of financial shocks in loan and deposit markets: role of interbank borrowing and market monitoring, Journal of Financial Stability, 15, 112-126.
 • Almeida H., Campello M., Weisbach M.S. (2004), The cash flow sensitivity of fash, Journal of Finance, 59, 1777-1804.
 • Angelini P., Cetorelli N. (2003), The effects of regulatory reform on competition in the banking i ndu st r y, Journal of Money, Credit and Banking, 35, 663-684.
 • Angelini P., Nobili A., Picillo C. (2011), The interbank market after August 2007: What has changed, and why?, Journal of Money, Credit and Banking, 43, 923-958.
 • Aspachs O., Nier E., Tiesset M. (2005), Liquidity, banking regulation and the macroeconomy, unpublished manuscript BIS.
 • Baltensperger E. (1980), Alternative approaches to the theory of the banking firm, Journal of Monetary Economics, 6 , 1- 37.
 • De Bandt O., Davis E.P. (2000), Competition, contestability and market structure in European banking sectors on the eve of EMU, Journal of Banking and Finance, 24, 1045-1066.
 • Berg S.A., Kim M. (1994) Oligopolistic interdependence and the structure of production in banking: an empirical evaluation, Journal of Money, Credit and Banking, 26, 309-322.
 • Berger A.N., Klapper L.F., Turk-Ariss R. (2009), Bank competition and financial stability, Journal of Financial Services Research, 35, 99-118.
 • Berger A.N., Udell G.F. (2004), The institutional memory hypothesis and the procyclicality of bank lending behavior, Journal of Financial Intermediation, 13, 458-495.
 • Berrospide J.M. (2012), Bank liquidity hoarding and the financial crisis: an empirical evaluation, Finance and Economics Discussion Series, 2013-03, The Federal Reserve Board.
 • Bhattacharya S., Thakor A.V. (1993), Contemporary banking theory, Journal of Financial Intermediation, 3, 2-50.
 • Bikker J.A., Haaf K. (2002), Competition, concentration and their relationship: an empirical analysis of the banking industry, Journal of Banking and Finance, 26, 2191-2214.
 • Bikker J.A., Spierdijk L., Finnie P. (2006), The impact of bank size on market power, DNB Working Paper, 120, De Nederlandsche Bank.
 • Bolton P., Santos T., Scheinkman J.A. (2011), Outside and inside liquidity, Quarterly Journal of Economics, 126, 259-321.
 • Bonner C., van Lelyveld I., Zymek R. (2014), Banks' liquidity buffers and the role of liquidity regulation, J Financ Serv Res, 48, 215-234.
 • Brunnermeier M.K., Pedersen L.H. (2009), Market liquidity and funding liquidity, Review of Financial Studies, 22, 2201-2238.
 • Buch C.M., Koch C.T., Koetter M. (2012), Do banks benefit from internationalization? Revisiting the market power-risk nexus, Review of Finance, 17, 1401-1435.
 • Calomiris C., Heider F., Hoerova M. (2015), A theory of bank liquidity requirements, Columbia Business School Research Paper, 14-39.
 • Canhoto A. (2004), Portuguese banking: a structural model of competition in the deposits market, Review of Financial Economics, 13, 41-63.
 • Casu B., Girardone C. (2009), Competition issues in European banking, Journal of Financial Regulation and Compliance, 17, 119-133.
 • Claessens S., Laeven L. (2004), What drives bank competition? Some international evidence, Journal of Money, Credit and Banking, 36, 563-583.
 • Cocco J.F., Gomes F.J., Martins N.C. (2009), Lending relationships in the interbank market, Journal of Financial Intermediation, 18, 24-48.
 • Coccorese P. (2005), Competition in markets with dominant firms: a note on the evidence from the Italian banking industry, Journal of Banking and Finance, 29, 1083-1093.
 • Coccorese, P. (2009), Market power in local banking monopolies, Journal of Banking and Finance, 33, 1196 -1210.
 • Cornett M.M., McNutt J.J., Strahan P.E., Tehranian H. (2011), Liquidity risk management and credit supply in the financial crisis, Journal of Financial Economics, 101, 297-312.
 • Corvoisier S., Gropp R. (2002), Bank concentration and retail interest rates, Journal of Banking and Finance, 26, 2155-2189.
 • Delechat C., Henao C., Muthoora P., Vtyurina S. (2012), The determinants of banks' liquidity buffers in Central America, IMF Working Paper, WP/12/301.
 • Demirgüç-Kunt A., Huizinga H. (2010), Bank activity and funding strategies: The impact on risk and returns, Journal of Financial Economics, 98, 626-650.
 • DeYoung R., Jang K.Y. (2016), Do banks actively manage their liquidity?, Journal of Banking and Finance, 66, 143-161.
 • Diamond D.W., Dybvig P.H. (1983), Bank runs, deposit insurance, and liquidity, Journal of Political Economics, 91, 401.
 • Dinger V., Von Hagen J. (2009), Does interbank borrowing reduce bank risk?, Journal of Money, Credit and Bank, 41, 491-506.
 • Distinguin I., Roulet C., Tarazi A. (2013), Bank regulatory capital and liquidity: evidence from US and European publicly traded banks, Journal of Banking and Finance, 37, 3295-3317.
 • Efthyvoulou G., Yildirim C. (2014), Market power in CEE banking sectors and the impact of the global financial crisis, Journal of Banking and Finance, 40, 11-27.
 • Fecht F., Nyborg K.G., Rocholl J. (2011), The price of liquidity: the effects of market conditions and bank characteristics, Journal of Financial Economics, 102, 344-362.
 • Fernandez de Guevara J., Maudos J., Perez F. (2007), Integration and competition in the European financial markets, Journal of International Money and Finance, 26, 26-45.
 • Gatev E., Schuermann T., Strahan P.E. (2007), Managing bank liquidity risk: How deposit-loan synergies vary with market conditions, Review of Financial Studies, 22, 995-1020.
 • Gelos R.G., Roldós J. (2004), Consolidation and market structure in emerging market banking systems, Emerging Markets Review, 5, 39-59.
 • De Guevara J.F., Maudos J., Pérez F. (2005), Market power in European banking sectors, Journal of Financial Services Research, 27, 109-137.
 • Judge G.G., Griffiths W.E., Hill R.C., Lütkepohl H., Lee T.C. (1985), The Theory and Practice of Econometrics, Wi ley.
 • Hakenes H., Schnabel I. (2010), Banks without parachutes: competitive effects of government bail-out policies, Journal of Financial Stability, 156-186.
 • Holmström B., Kaplan S.N. (2001), Corporate governance and merger activity in the United States: making sense of the 1980s and 1990s, Journal of Economic Perspectives, 15, 121-144.
 • Holmström B., Tirole J. (1998), Private and public supply of liquidity, J Polit Econ, 106, 1-40.
 • de Haan J., Poghosyan T. (2012), Size and earnings volatility of US bank holding companies, Journal of Banking and Finance, 36, 3008-3016.
 • de Haan L., van den End J.W. (2013), Bank liquidity, the maturity ladder, and regulation, Journal of Banking and Finance, 37, 3930-3950.
 • Jiménez G. et al. (2008), Hazardous times for monetary policy: What do twenty-three million bank loans say about the effects of monetary policy on credit risk-taking?, Banco de España Working Paper, 0833.
 • Kashyap A.K., Rajan R., Stein J.C. (2002), Banks as liquidity providers: an explanation for the coexistence of lending and deposit-taking, Journal of Finance, 57, 33-73.
 • Keeley M.C. (1990), Deposit insurance, risk, and market power in banking, Americal Economic Review,80, 1183-1200.
 • Keynes J.M. (1936), The General Theory of Output, Interest and Money, Harcourt.
 • Kim J. (2018), Bank competition and financial stability: liquidity risk perspective, Contemporary Economic Policy, 36, 337-362.
 • Lozano-Vivas A., Weill L. (2012), How does cross-border activity affect EU banking markets?, European Financial Management, 18, 303-320.
 • Matthews K., Murinde V., Zhao T. (2007), Competitive conditions among the major British banks, Journal of Banking and Finance, 31, 2025-2042.
 • Maudos J., Solís L. (2011). Deregulation, liberalization and consolidation of the Mexican banking system: effects on competition, J Int Money Financ, 30, 337-353.
 • Mink M. (2011), Procyclical bank risk-taking and the lender of last resort, DNB Working Papers, 301, Netherlands Central Bank, Research Department.
 • Molyneux P., Lloyd-Williams D.M., Thornton J. (1994), Competitive conditions in European banking, Journal of Banking and Finance, 18, 445-459.
 • Panzar J., Rosse J. (1977), Chamberlin vs Robinson: an empirical study for monopoly rents, Bell Laboratories Economic Discussion Paper, 90.
 • Panzar J., Rosse J. (1987), Testing for 'monopoly' equilibrium, Journal of Industrial Economics, 35, 443-456.
 • Prager R., Hannan T. (1998), Do substantial horizontal mergers generate significant price effects? Evidence from the banking industry, The Journal of Industrial Economics, 46, 433-452.
 • Puri M., Rocholl J., Steffen S. (2011), Global retail lending in the aftermath of the US financial crisis: distinguishing between supply and demand effects, Journal of Financial Economics, 100, 556-578.
 • Ratnovski L. (2013), Liquidity and transparency in bank risk management, IMF Working Paper, WP/13/16.
 • Schnabl P. (2012), The international transmission of bank liquidity shocks: evidence from an emerging market, Journal of Finance, 67, 897-932.
 • Stiglitz J.E., Weiss A. (1981), Credit rationing in markets with rationing credit information imperfect, Americal Economic Review, 71, 393-410.
 • Tirole J. (2011), Illiquidity and all its friends, Journal of Economic Literature, 49, 287-325.
 • Turk-Ariss R. (2010), On the implications of market power in banking: evidence from developing countries, Journal of Banking and Finance, 34, 765-775.
 • Uchida H., Tsutsui Y. (2005), Has competition in the Japanese banking sector improved?, Journal of Banking and Finance, 29, 419-439.
 • Weill L. (2013), Bank competition in the EU: How has it evolved?, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 26, 100-112.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171600095

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.