PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | z. 51 | 119--131
Tytuł artykułu

Transport kolejowy w przewozach wojskowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rail Transport in Military Transport
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednostki i instytucje wojskowe realizują zadania szkoleniowe i operacyjne poza miejscem stałej dyslokacji. Zachodzi zatem konieczność przemieszczenia sił i środków na poligon czy też miejsce operacyjnego wykorzystania. Biorąc pod uwagę parametry i ilość sprzętu wojskowego zasadne jest korzystanie w przewozach wojskowych z możliwości transportu kolejowego. Mając na względzie konieczność zaspokojenia potrzeb gospodarki narodowej jednostki i instytucje wojskowe chcąc korzystać z możliwości przewozowych transportu kolejowego zobowiązane są przestrzegać określonych procedur. Ogół spraw organizacyjnych na czas pokoju jest uregulowanych odpowiednimi dokumentami normatywnymi. jednocześnie jednostki i instytucje wojskowe są poddawane cyklicznemu szkoleniu, co stwarza przesłanki poprawnego korzystania z transportu kolejowego w przewozach wojskowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Military units and institutions carry out training and operational tasks outside the place of permanent dislocation. It is therefore necessary to move forces and resources to the proving grounds or place of operational exploitation. Given the parameters and the amount of military equipment, it is justified to use in military transport with the possibility of rail transportation. Because of the need to meet the needs of the national economy, individuals and military institutions wishing to take advantage of rail transport capabilities are obliged to comply with certain procedures. In general, organizational matters for peacetime are governed by appropriate normative documents. At the same time, military units and institutions are subjected to cyclic training, which creates the rationale for the correct use of rail transport in the military.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
119--131
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Bibliografia
 • Dz. U. z 2016 r. poz. 226, "Regulamin o międzynarodowym przewozie kolejami towarów niebezpiecznych, stanowiący dodatek do Konwencji COTIF /Konwencji o międzynarodowych przewozach kolejami/".
 • Dz.U. z 2000r nr 9 poz. 130, "Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 stycznia 2000 roku w sprawie warunków przewozu rzeczy, które ze względu na kształt, rozmiary lub masę albo drogę przewozu mogą powodować trudności transportowe".
 • Główny Urząd Statystyczny. (2018). Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • https://www.defence24.pl/64-mln-zl-na-eszelon-kolejowy-dla-wojska (22. 08 2019).
 • https://zbiorowy.info/2018/08/polska-siec-kolejowa-na-tle-europy-czy-jest-sie-czym-chwalic/ (05. 08. 2019).
 • Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. (2014). Zasady przewozu wojsk transportem kolejowym DU-4.4.1/B/.Warszawa: Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.
 • Liberadzki, B., & Mindur, L. (Eds.). (2006). Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB.
 • Ministerstwo Obrony Narodowej. (2018). Program Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017-2026. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 • Pawlisiak, M. (2016). System logistyczny determinantem bezpieczeństwa sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wojskowa Akademia Techniczna.
 • Porozumienie w sprawie zasad realizacji i sposobu rozliczeń finansowych za usługi przewozowe świadczone przez PKP Cargo S.A. na rzecz jednostek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej, Warszawa. 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171600107

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.