PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | z. 145 | 515--532
Tytuł artykułu

Analysis of the Implementation of R&D Projects of Enterprises with EU Funds in the Silesian Voivodeship

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Purpose: The aim of the article is to make a mid-term analysis of the progress of the implementation of EU projects in the area of research and innovative development of Silesian enterprises within the Regional Operational Programme of the Silesian Voivodeship (ROP SV) 2014-2020 and to identify factors affecting the fulfilment of the assumed objectives of the Programme. Design/methodology/approach: For the purpose of the research, an ex-post analysis as at the end of 2018, an ex-ante analysis was used as a simulation of the achievement of indicators in the period up to 2023 and a comparative analysis of output and financial indicators in 2018 and 2023 in relation to the planned execution framework. Findings: An evaluation of the implementation processes of Priority Axis I Innovative Economy under the ROP SV 2014-2020 was carried out. Priority Axis I (OP I) is designed to support research and development activities (R&D) of entities in the Silesian Voivodeship. Based on source materials, reports, observations and own experience, the causes and effects of the current state of achieved indicator levels were identified as well as in the final perspective of the Programme in 2023. The analysis and evaluation of countermeasures taken by the Managing Authorities/Intermediate Bodies [IZ/IP] is presented. Originality/value: As a result of the research, a list of recommendations was formulated in order to increase the absorption potential of the OP I and to increase the effectiveness of intervention in the area of R&D. The study conducted identified a low level of absorption capacity in the OP I, which applies to the current (2018) and projected (2023) situation. The degree of achievement of the target mid- term level of the financial indicator at the end of 2018 is 21.1%, and its forecast for the end of 2023 is 79.4%. Two key problems can be identified which affect the absorption potential of Priority Axis I. The first one concerns the low level of interest and application of beneficiaries in the area of R&D within the OP I. The basic reason for this is the limitation of the intervention to the area of regional smart specialisations [RIS] of the Silesian Voivodeship and a large amount of documentation necessary to prepare at the stage of signing the co-financing agreement and at the stage of accounting for projects. The second key problem involves the need to adjust the intervention logic, i.e. the level of allocation, and thus the target indicators, to the actual demand for support in the area of R&D activity under the CSF ROP 2014-2020. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
515--532
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Central European Corporate R&D Report 2018, Deloitte, 5.
 • 2. Ewaluacja bieżąca [Current evaluation...] wdrażania działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Badanie wykonane przez Ecorys Polska Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Raport końcowy, luty 2017.
 • 3. Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WSL 2014-2020 oraz wkładu Programu w realizację unijnej strategii EU 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, Raport opracowany przez Pracownię Badań i Doradztwa "Re-Source" Korczyński Sarapata sp.j. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego [Evaluation mid- term..., Report prepared by Re-Source Research and Consulting Laboratory Korczyński Sarapata general partnership, commissioned by the Office of the Marshal of the Silesian Voivodeship, April 2019], Kwiecień 2019.
 • 4. Fundusze unijne przynoszą efekty [EU funds are bringing results], https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/fundusze-unijne-przynosza-efekty.html, 12.07.2019.
 • 5. https://rpo.slaskie.pl/Slownik.
 • 6. Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2012.
 • 7. Regulamin konkursu [Regulations of the competition] nr RPSL.01.02.00-ip.01-24-020/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, czerwiec 2019.
 • 8. Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WSL 2014-2020 za rok 2018, zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego 14 czerwca 2019 r. (przyjęte uchwałą nr 1306/47/VI/ 2019), pp. 156, 159, 161.
 • 9. SZOOP RPO WSL 2014-2020. Szczegółowy opis osi priorytetowych, wersja 16.1. Zarząd Województwa Śląskiego [Detailed Description of Priority Axes], Katowice, lipiec 2019.
 • 10. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 [Monitoring Guidelines]. Minister Inwestycji i Rozwoju, Warszawa czerwiec 2018, Załącznik 3 - Wzór dokumentu dot. metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników w KPO/RPO: Informacje na temat ustanowienia ram wykonania.
 • 11. Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabory, 10.07.2019.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171600125

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.