PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | Przywództwo a konkurencyjność organizacji przedsiębiorczych | 43--60
Tytuł artykułu

Przywództwo strategiczne a przedsiębiorczość organizacyjna - próba ujęcia procesowego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Najwięcej miejsca w badaniach nad przywództwem poświęcono "procesom wpływania na innych" (głównie na małą grupę), gdzie kładzie się nacisk na źródła wpływu i szczegółowe sposoby (taktyki) wywierania wpływu. M.M Chemers pisze, że przywództwo jest procesem społecznego wpływu, w którym lider pozyskuje talenty i ukierunkowuje wysiłki członków grupy (swoich "naśladowców") na osiągnięcie wybranych celów i zadań grupy. Najbardziej znanych pięć źródeł władzy w organizacji, wyznaczających jednocześnie sposoby oddziaływania liderów na uczestników grupy obejmuje władzę opartą na nagrodach, karach lub przymusie, identyfikacji , wiedzy i informacji oraz przepisach . Władzą bazową lidera nie jest suma poszczególnych rodzajów władzy, do których ma dostęp. Następuje tu raczej efekt synergii wynikający z łączenia się poszczególnych rodzajów wpływu. I tak na przykład władza oparta na identyfikacji, ponieważ bierze się stąd, że dana osoba jest ceniona i poważana, wydaje się powiększać wpływy innych taktyk. Z kolei wysoki poziom władzy opartej na karach lub przymusie może osłabiać władzę opartą na identyfikacji. Jak potwierdzają badania, wyniki i satysfakcja pracowników są najczęściej powiązane ze stosowaniem przez lidera, władzy opartej na identyfikacji lub władzy opartej na wiedzy i informacji, natomiast stosowanie władzy opartej na nagrodach, władzy opartej na karach lub przymusie lub władzy opartej na przepisach ma zazwyczaj wpływ negatywny. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Agle B.R., Mitchell R.K., Sonnenfeld J.A.: Who Matters to CEOs? An Investigation of Stakeholder Attributes and Salience, Corporate Performance, and CEO Values. "Academy of Management Journal" 1999, Vol. 42.
 • Ansoff H.: Zarządzanie strategiczne. PWE, Warszawa 1985.
 • Argyris Ch., Schön D.A.: Organizational Learning II. Theory, Method and Practice. Addison-Wesley Publishing Company, New York 1996.
 • Bass B.M.: Executive and Strategic Leadership. "International Journal of Business" 2007, Vol. 12, No. 1.
 • Bass B.M.: Leadership and Performance beyond Expectations. Free Press, New York 1985.
 • Berman S.L., Wicks A.C., Kotha S., Jones T.M.: Does Stakeholders Orientation Matter? The Relationship between Stakeholder Management Models and Firm Financial Performance. "Academy of Management Journal1' 1999, No. 42.
 • Bratnicki M., Dyduch W., Kozłowski R., Kulikowska M., Strużyna J., Zbierowski P.: Organizational Entrepreneurship: Conceptual Advances and Some Empirical Tests. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 • Chemers M.M.: Leadership Effectiveness: Functional, Constructivist and Empirical Perspectives. W: Leadership and Power. Identity Processes in Groups and Organizations. Red. D. van Knippenberg, M.A. Hoog. Sage Publications, London 2003.
 • Covin G., Slevin D.P.: Entrepreneurial Leadership. W: The Blackwell Encyclopedia of Management, Vol. III. Entrepreneurship. Red. M.A. Hitt, R.D. Ireland. Blackwell Publishing, Malden-Oxford-Carlton 2005.
 • Covin G., Slevin D.P.: The Entrepreneurial Imperatives of Strategic Leadership. W: Strategic Entrepreneurship. Creating a New Mindset. Red. M.A. Hitt, R.D. Ireland, S.M. Camp, D.L. Sexton. Blackwell Publishing, Oxford 2002.
 • Covin J.G., Slevin D.P.: Strategic Management of Small Firms in Hostile and Benign Environment. "Strategic Management Journal" 1989, No. 10.
 • Donaldson T., Preston L.E.: The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. "Academy of Management Review" 1995, Vol. 20.
 • Dorman P.W., Howell J.P., Hibino S., Lee J.K., Tate U., Bautista A.: Leadership in Western and Asian Contries: Commonalities and Differences Ineffective Leadership Processes. In: Leaders & the Leadership Process. Readings, Self-Assessments & Applications. Red. J.L. Pierce, J.W. Newstrom. McGraw-Hill International Edition, New York 2006.
 • Elenkov D.S., Judge W., Wright P.: Strategic Leadership and Executive Innovation Influence: An International Multi-Cluster Comparative Study. "Strategic Management Journal" 2005, Vol. 26.
 • Ferlie E., Ashburner L., Fitzgerald L., Pettigrew A.: The New Public Management in Action. Oxford University Press, Oxford 1996.
 • Gartner W.: A Conceptual Framework for Describing the Phenomenon of New Venture Creation. "Academy of Management Review" 1985, 10.
 • Gill R.: Theory and Practice of Leadership. Sage, London-Thousand-Oaks-New Delhi 2006.
 • Hitt M.A., Ireland R.D., Hoskisson R.E.: Strategic Management: Competitiveness and Globalization. 4th Ed. South-Western College Publishing, Cincinnati, OH 2001.
 • Hooijberg R.: A Multidirectional Approach toward Leadership: An Extension of the Concept of Behavioral Complexity. W: Leadership and Power: Identity Processes in Groups and Organizations. Red. D. Van Knippenberg, M.A. Hogg. Sage Publications, Thousand Oaks 2004.
 • Ireland R.D., Kuratko D.F., Morris M.H.: A Health Audit for Corporate Entrepreneurship: Innovation at All Levels: Part I. "Journal of Business Strategy" 2006, Vol. 27, No. 1.
 • Krawiec F.: Koncepcje myślenia strategicznego w firmie. "Organizacja i Kierowanie" 2003, nr 2.
 • Marphy A.J.: A Study of the Leadership Process. W: J.L. Pierce, J.W. Newstrom. Leaders & the Leadership Process. Readings, Self-Assessments & Applications. McGraw-Hill International Edition, New York 2006.
 • Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J.: Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts. "Academy of Management Review" 1997, 22.
 • Morris M.H., Kuratko D.F.: Corporate Entrepreneurship. Entrepreneurial Development within Organizations. Harcourt College Publishers, Orlando 2002.
 • Nooteboom B.: Learning by Interaction: Absorptive Capacity, Cognitive Distant and Governance. "Journal of Management and Governance" 2000, 4(3).
 • Pierce J.L., Newstrom J.W.: Leaders & the Leadership Process. Readings, Self-Assessments & Applications. McGraw-Hill International Edition, New York 2006.
 • Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Red. M. Bratnicki, J. Strużyna. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 • Przedsiębiorczość organizacyjna. Orientacje czasowe, opcje realne, wyjątkowi ludzie. Red. J. Strużyna. Gnome, Katowice 2004.
 • Ridgeway C.L.: Status Characteristics and Leadership. W: J.L. Pierce, J.W. Newstrom. Leaders & the Leadership Process. Readings, Self-Assessments & Applications. McGraw-Hill International Edition, New York 2006.
 • Rosenbach W.E., Sashkin M.: The Leadership Profile: On Becoming a Better Leader through Leadership that Matters. Ducochon Press, Germantown 2007.
 • Sashkin M.: Transformational Leadership Approaches. A Review and Synthesis. W: The Nature of Leadership. Red. J. Antonakis, A.T. Cianciolo, R.J. Sternberg. Sage Publications, Thousand Oaks-London-New Delhi 2004.
 • Shane S., Venkataraman S.: The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research. "The Academy of Management Review" 2000, No. 25.
 • Stachowicz-Stanusch A.: Zarządzanie poprzez wartości. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
 • Stevenson H.H., Jarillo J.C.: A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management. "Strategic Management Journal" 1990, No. 11.
 • Tarabishy A., Sashkin M.: Entrepreneurial Leadership: Defining and Validating a New Construct. Paper presented at the Annual Meeting of the Academy of Management 2007, Philadelphia, PA 2007.
 • Townley B.: The Role of Competing Rationalities in Institutional Change. "Academy of Management Journal" 2002, 45(1).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171600131

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.