PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 20 | z. 1 Tłum - partycypacja - kultura | 57--77
Tytuł artykułu

Budżet obywatelski jako instrument partycypacji społecznej w obszarze kultury

Warianty tytułu
Participatory Budget as an Instrument of Social Participation in the Culture Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Partycypacja społeczna jest obszarem wpisującym się w dwie koncepcje - nowego zarządzania publicznego (new public management) oraz współzarządzania czy współrządzenia (public governance). Obydwie z wymienionych bazują na decentralizacji terytorialnej oraz podziale zadań, kompetencji i źródeł finansowania pomiędzy państwo a jednostki samorządu terytorialnego. Pomijając zalety i wady każdej z koncepcji, szeroko opisane już w literaturze z zakresu zarządzania [zob. m.in. Izdebski 2007], ich istota sprowadza się do implementacji instrumentów (narzędzi, technik i reguł) zarządzania wykorzystywanych w sektorze prywatnym do sektora publicznego w celu poprawy efektywności oraz racjonalności działań w nim podejmowanych. Do takich instrumentów zalicza się najczęściej konsultacje społeczne, ocenę skutków regulacji, partnerstwo publiczno-prywatne i budżet partycypacyjny. Celem artykułu jest przedstawienie ostatniego z wymienionych narzędzi. Poza ogólną charakterystyką tego fenomenu jako formy współdecydowania obywateli o życiu publicznym i rozwoju lokalnym, autorka podejmuje próbę oceny aktywizacji społecznej w obszarach związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturowych. Celowi temu służy prezentacja wyników badań budżetów partycypacyjnych 18 miast wojewódzkich w Polsce za lata 2013-2018 oraz wybranych edycji na rok 20191. Na podstawie przeprowadzonych badań próbuję odpowiedzieć na pytanie, czy budżet obywatelski jest skutecznym instrumentem partycypacji społecznej w obszarze kultury oraz jaki jest potencjał aktywności środowisk lokalnych zaangażowanych we współzarządzanie sferą publiczną w tym obszarze. (fragment tekstu)
EN
For the last decades, public management has recorded a dynamic growth, which is manifested by the concepts of new public management and public governance. As part of these concepts, there emerge tools to support the process of public sector management, including a participatory budget - a tool that allows local communities to decide on the allocation of budget resources in their local government units. The aim of the paper is to try to answer the question of whether the participatory budget is an effective instrument of social participation in the culture sector. In order to investigate this issue, the author describes the idea of participatory budget and presents the analysis results on how this tool is applied in public management in the capital cities of 18 Polish provinces. The results show that that the participatory budget is rarely used to its fullest potential. (original abstract)
Rocznik
Tom
20
Strony
57--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (1994), Dz. U. nr 124 poz. 607.
 • Izdebski H. (2007), Od administracji publicznej do public governance, "Zarządzanie Publiczne", nr 1, s. 7-20.
 • Kołodziej-Hajdo M. (2017), Budżet partycypacyjny jako instrument zarządzania publicznego w koncepcji public governance na przykładzie miasta Krakowa, "Studia Ekonomiczne, t. 341, s. 159-170.
 • Kowalska I. (2014), Partycypacja społeczna w kształtowaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - budżet partycypacyjny, "Economics and Management, nr 4, s. 108-122.
 • Korolewska M., Marchewka-Bartkowiak K. (2015), Budżet obywatelski jako przejaw aktywności społecznej - analiza doświadczeń na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego, "Studia BAS", nr 4 (44): "Obywatelstwo i społeczeństwo obywatelskie w Polsce", s. 123-140.
 • Laskowska E. (2017), Budżet partycypacyjny i jego rola na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 18 (67), s. 73-85.
 • Leśniewska-Napierała K. (2017), Budżet partycypacyjny jako narzędzie finansowania inwestycji w Łodzi, "Studia Miejskie", nr 25, s. 107-119.
 • Matusiak J. (2016), Elektroniczne budżety obywatelskie w największych miastach Polski, "Studia Prawa Publicznego", nr 1 (13), s. 129-147.
 • Michalska-Żyła A., Brzeziński K. (2017), Budżet partycypacyjny jako mechanizm współrządzenia miastem, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K - Politologia", t. 24 nr 2, s. 205-223.
 • Ossowski S. (2017), Budżet obywatelski jako forma partycypacji mieszkańców czy narzędzie PR urzędu? Przykład Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, "Przegląd Politologiczny", nr 4, s. 145-158.
 • Owsiak K. (2016), Wykorzystanie wybranych narzędzi public governance przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce a wzrost partycypacji społecznej, "Studia Ekonomiczne", t. 294, s. 109-120.
 • Partycypacja obywatelska, https://partycypacjaobywatelska.pl/ [odczyt: 30.09.2018].
 • Polko A. (2015), Models of Participatory Budgeting - the Case Study of Polish City, "Journal of Economics & Management", vol. 19, s. 34-44.
 • Poniatowicz M. (2014), Kontrowersje wokół idei budżetu partycypacyjnego jako instrumentu finansów lokalnych, "Studia Ekonomiczne", t. 198, cz. 1, s. 177-188.
 • Potocki A. (2017), Zależność samorządowych instytucji kultury w aspektach prawnoadministracyjnych, "Przegląd Prawno-Ekonomiczny", nr 40, s. 198-213.
 • Pytlik B. (2017), Budżet partycypacyjny w Polsce. Ewolucja i dylematy, "Studia z Polityki Publicznej", nr 1, s. 103-122.
 • Rachwał M. (2013), Budżet partycypacyjny jako nowa forma współdecydowania o finansach lokalnych, "Przegląd Politologiczny", nr 3, s. 173-185.
 • Sempiak A. (2017), Budżet obywatelski, jako instrument partycypacji społecznej w mieście Jelenia Góra, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu", t. 40, nr 1, s. 139-152.
 • Sobol A. (2017a), Budżet obywatelski jako narzędzie rozwoju lokalnego, "Studia Ekonomiczne, t. 316, s. 172-182.
 • Sobol A. (2017b), Mieszkaniec jako konsument i współtwórca oferty miejskiej, "Studia Ekonomiczne", t. 326, s. 138-148.
 • Studencka K. (2017), Budżet obywatelski w Katowicach i jego konsekwencje w przestrzennym zagospodarowaniu miasta, "Budownictwo i Architektura", t. 16 nr 2, s. 81-88.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (1990), Dz.U. nr 16 poz. 95.
 • Zawadzka-Pąk U.K., Lotko E. (2017), Motywacja mieszkańców polskich samorządów do angażowania się w proces budżetowania partycypacyjnego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 478: "Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Finanse", s. 444-454.
 • Żelazna-Jochim D. (2017), Idea partycypacji społecznej a ocena informacji publikowanych na stronach internetowych wybranych urzędów z województwa łódzkiego, "Przegląd Nauk Ekonomicznych", nr 27, s. 211-225.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171600283

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.