PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 35 | 67--81
Tytuł artykułu

Wielkie koncepcje i wielkie projekty dla aglomeracji górnośląskiej 1945-2018

Warianty tytułu
Great Conceptions and Great Projects for the Upper Silesian Agglomeration 1945-2018
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Aglomeracja górnośląska jest największym zespołem miejskim w Polsce. Od 1945 roku opracowywano dla niej kolejne plany zagospodarowania przestrzennego, w których przedstawiono wiele konceptów rozwiązania różnych zagadnień planistycznych. Niektóre z nich zostały zrealizowane, inne zawieszone, a jeszcze inne zaniechane. W artykule przedstawiono kilka konceptów i projektów, które były trudne do zrealizowania w momencie ich powstania, ale po upływie wielu lat znowu stają się aktualne i podejmuje się dyskusje o ich realizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The Upper-Silesian Agglomeration is the largest urban complex in Poland. Since 1945 successive spatial development plans have been developed for it, in which many conceptions have been proposed to solve various issues pertaining to regional planning. Some of them have been implemented, some have been suspended and others - abandoned. The article presents several of the conceptions and projects, which - difficult as they were to implement at the time of their creation - after many years have become attractive again in the current socioeconomic situation and considered feasible to realize.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
67--81
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politehnika Śląska
Bibliografia
 • Armata, Wojciech. 1972. Ogólna koncepcja Leśnego Pasa Ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Studia nad Ekonomiką Regionu, 3, Śląski Instytut Naukowy, Katowice.
 • Ekspertyza w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030. 2016. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 • Gasidło, Krzysztof. 2017. Compact city in dispersion. Studia Regionalia, 51, 7-16.
 • Jędraszko, Andrzej. 1981. Plany struktury. Warszawa-Łódź: PWN.
 • Jurga, Stefan. 1982. Miejscowe planowanie przestrzenne w województwie katowickim 1945-1980. Szkic historyczny. Katowice: Biuro Planowania Przestrzennego.
 • Kluczwajd, Magdalena. 2014. Scalanie miasta. Optymalizacja przebiegu autostrady A4 przez śródmieście Katowic, praca magisterska wykonana pod kierunkiem Krzysztofa Gasidło. Gliwice: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 2012. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011, wydanie II. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej. 2017. Uchwała Rady Ministrów RP nr 173/2017, Warszawa.
 • Kotela, Czesław. 1975. Planowanie miast. 2. Przegląd planów miejscowych. W: Polska urbanistyka współczesna, praca zbiorowa pod kier. Czesława Koteli, 73, 74, 116. Warszawa: Arkady.
 • Kotela, Czesław. 1990. Koreferat na Konferencję Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN "Gospodarka przestrzenna w GOP na przykładzie realizacji planów zagospodarowania przestrzennego w latach 1945-1989". Śląski Kwartalnik Urbanistyki i Architektury, 1-2, 11-27.
 • Kulczyk, Jan i Emilia Skupień. 2010. Analiza możliwości wykorzystania dla potrzeb transportu planowanego Kanału Śląskiego łączącego drogę wodną Górnej Wisły z przewidywanym połączeniem Odra-Dunaj. Kraków: Regionalna Dyrekcja Gospodarki Wodnej.
 • Mazur, Sonia. 2018. Nowe miasta w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wykorzystanie Transit Oriented Development w celu optymalnego rozmieszczenia miast, praca magisterska wykonana pod kierunkiem Krzysztofa Gasidło. Gliwice: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.
 • Perspektywiczny plan zagospodarowania przestrzennego województwa katowickiego z wyodrębnieniem etapu 1981-1985 - Podstawowe założenia. 1978. Katowice: Urząd Wojewódzki w Katowicach.
 • Piszczek, Aleksandra. (2019). Możliwość wykorzystania projektu Leśnego Pasa Ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z 1969 roku w koncepcji zielonego pierścienia śląskiego obszaru metropolitalnego, rozprawa doktorska wykonana pod kierunkiem Krzysztofa Gasidło. Gliwice: Politechnika Śląska.
 • Plan Generalny Rozwoju Urbanistycznego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). 1977. Katowice: Biuro Planowania Przestrzennego.
 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. 2004. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego, nr 68 z 27 lipca 2004.
 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+. 2016. Katowice: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
 • Tomaszek, Stanisław. 1989. Przestrzenne uwarunkowania ochrony i kształtowania środowiska aglomeracji górnośląskiej. Wrocław: Ossolineum.
 • Uchwała Prezydium Rządu nr 421/53 w sprawie założeń regionalnego planu zagospodarowania GOP. 1953. Warszawa.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice. 2012. Uchwała nr XXI/483/12. Katowice: Rady Miasta Katowice.
 • Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030. 2016. Uchwała nr 79 z dnia 14 czerwca 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 711). Warszawa: Rada Ministrów.
 • Wyrzykowska, Aleksandra. 2017. Zielone pierścienie w planach przestrzennego zagospodarowania województw - analiza zapisów. Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej, 12, 97-115.
 • Ziobrowski, Zygmunt, Wojciech Jarczewski i Krzysztof Kafka (red.). 2012. Modele zarządzania gospodarką przestrzenną w obszarach metropolitalnych i aglomeracjach. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171600345

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.