PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | Przywództwo a konkurencyjność organizacji przedsiębiorczych | 61--80
Tytuł artykułu

Konkurencyjność i budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konkurencyjność jako kategoria mikroekonomiczna, wielopłaszczyznowa jest postrzegana w relacji: podmiot gospodarujący, jego potencjał, możliwości i umiejętności a struktura rynku i występujące w nim szanse strategiczne. (...) Często jako kryterium oceny konkurencyjności wymienia się udział danego podmiotu w rynku. Wykorzystanie wskaźnika udziału w rynku jako kryterium oceny konkurencyjności w małych przedsiębiorstwach o niewielkich udziałach w rynku może nie spełnić swojej roli, gdyż nie ujmuje w pełni możliwości powiększania, przekształcania oraz kombinowania zasobów i umiejętności celem pozyskiwania klientów w różnych segmentach rynku. Istotnym ogólnym wskaźnikiem konkurencyjności jest rentowność. Przedsiębiorstwo jest konkurencyjne, jeśli utrzymuje stopę rentowności na wyższym poziomie w stosunku do konkurentów działających na tym samym rynku. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Aaker D.: Managing Assets and Skills. The Key to a Sustainable Competitive Advantage. "California Management Review" Winter 1989, 31,2.
 • Barney J.B., Hesterly W.S.: Strategic Management and Competitive Advantage. Concepts and Cases. Pearson Education, New Jersey 2006.
 • Bhardwaj B.R., Sushil, Momaya K.: Corporate Entrepreneurship: Application of Moderator Method. "Singapore of Management Review" 2007, Vol. 29, No. 1.
 • Bień W., Dobiegała-Korona B., Duczkowska-Piasecka M., Kasiewicz S., Pierścionek Z.: Skuteczne strategie. CIM, Warszawa 1997.
 • Bossak J.W., Bieńkowski W.: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku. Wydawnictwo SGH, Warszawa 2004.
 • Bowers D.G., Seashore S.E.: Predicting Organizational Effectiveness with a Four-Factor Theory of Leadership. W: J.L. Pierce, J.W. Newstrom: Leaders & the Leadership Process. Readings, Self-Assessments & Applications. McGraw-Hill International Edition, New York 2006.
 • Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa. Red. M.J. Stankiewicz. TNOiK, Toruń 1999.
 • D'Aveni R.A.: Hipercompetetive Rivalries. Free Press, New York 1995.
 • Day D.V., Lord R.G.: Executive Leadership and Organizational Performance: Suggestions for a New Theory and Methodology. W: Leaders & the Leadership Process. Readings, Self-Assessments & Applications. Red. J.L. Pierce, J.W. Newstrom. McGraw-Hill International Edition, New York 2006.
 • Dworczyk M., Szlasa M.: Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 • Gołębiowski T.: Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola. Difin, Warszawa 2001.
 • Gorynia M.: Competitiveness of Polish and the European Union Enlargement. Competitiveness Review" 2004, Vol. 14.
 • Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością: teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Jantunen A., Puumalainen K., Saarenketo S., Kkyla" Heiko K.: Entrepreneurial Orientation, Dynamic Capabilities and International Performance. "Journal of International Entrepreneurship" 2005 , Vol. 3.
 • Jeżak J.: Zarządzanie strategiczne - rosnące znaczenie podejścia organicznego. "Organizacja i Kierowanie" 2004, nr 3.
 • Kacała J.: Organizacja a kluczowe cechy konkurencyjności. W: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Red. J. Jeżak. Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź 2003.
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście. Red. E. Skawińska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 • Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Kraśnicka T.: Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 • Kreikebaum H.: Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Laskowska A.: Konkurowanie czasem - strategiczna broń przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2001.
 • Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A.: Analiza ekonomiczno-finansową firmy. Difin, Warszawa 2001.
 • Low J., Kalafut P.C.: Niematerialna wartość firmy. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Lyons P.: A Leadership Development Model to Improve Organizational Competitiveness. "Advances in Competitiveness Research" 2007, Vol. 15.
 • Obłój T.: Trwałość konkurencji - analiza empiryczna. "Przegląd Organizacji" 2006, nr 1.
 • Olszewska B., Piwoni-Krzeszowska E.: Partnerstwo z klientami szansą zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw. W: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie. Red. Z. Olesiński, A. Szplit. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004.
 • Petrick J., Scherer R., Brodziński J., Quinn J., Ainina M.F.: Global Leadership Skills and Reputational Capital: Intangible Resources for Sustainable Competitive Advantage. "The Academy of Management Executive" 1999, Vol. 13.
 • Pierścionek Z.: Rynkowe determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005.
 • Pierścionek Z.: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Porter M.: Form Competitive Advantage to Corporate Strategy. W: Reading in Strategic Management. Red. D. Asch, C. Bowman. Macmillan, New York 1989.
 • Porter M.: Technology and Competitive Advantage. "Journal of Business Strategy" 1985, Vol. 5.
 • Poznańska K.: Innowacje czynnikiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. W: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Red. J. Jeżak. Polsko Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź 2003.
 • Stankiewicz M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. TNOiK, Toruń 2002.
 • Szymura-Tyc M.: Zasoby oparte na wiedzy w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. "Przegląd Organizacji" 2002, nr 3.
 • Tarabishy A., Sashkin M.: Entrepreneurial Leadership: Defining and Validating a New Construct. Paper presented at the Annual Meeting of the Academy of Management 2007, Philadelphia, PA 2007.
 • Tien-Shang Lee L., Munir Sukoco B.: The Effects of Entrepreneurial Orientation and Knowledge Management Capability on Organizational Effectiveness in Taiwan: The Moderating Role of Social Capital. "International Journal of Management" September 2007, Vol. 24, No. 3.
 • Tomanek R.: Konkurencyjność transportu miejskiego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 • Veliyath R., Fitzgerald E.: Firm Capabilities, Business Strategies, Customer Preferences, and Hypercompetitive Arenas: The Sustainability of Competitive Advantage with Implications for Firm Competitiveness. Competitiveness Review" 2000, Vol. 10, Iss. 1.
 • Wickham P.A.: Strategic Entrepreneurship. Pearson Education, London 2006.
 • Zahra S.A.: Competitiveness and Global Leadership in the 21st Century. "The Academy of Management Executive" 1998, Vol. 12.
 • Zarządzanie marketingowe. Podstawy teoretyczne, węzłowe specjalizacje badawcze. Red. L. Żabiński. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171600355

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.