PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 6 | 52--68
Tytuł artykułu

Wykorzystanie danych rejestrowych do oceny sytuacji ekonomicznej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego

Warianty tytułu
The Use of Register Data to Monitor Micro, Small and Medium-Sized Enterprises' Economic Situation at the Local Level on the Basis of the Example of Kujawsko-Pomorskie Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają istotną rolę w gospodarce. Według danych Komisji Europejskiej sektor MŚP w 2018 r. skupiał 99,8% przedsiębiorstw w Europie, podobnie w Polsce, w związku z czym dostęp do informacji o tym sektorze i jego sytuacji ekonomicznej, również na najniższym poziomie agregacji, jest kluczowy. Celem badania omawianego w artykule jest zdiagnozowanie, w jakim stopniu dane gromadzone w rejestrach publicznych w Polsce, w tym w rejestrach prowadzonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), mogą stanowić źródło wiedzy o stanie i rozwoju sektora MŚP na poziomie lokalnym. gromadzonych w rejestrach ZUS na temat przedsiębiorstw mikro (w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek), małych i średnich. Wykorzystano informacje dotyczące sektora MŚP w woj. kujawsko-pomorskim według stanu na grudzień 2018 r. Uzyskane wyniki potwierdzają, że dane rejestrowe umożliwiają ocenę sytuacji ekonomicznej sektora MŚP na poziomie gmin, zgodnie z rekomendacjami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w zakresie zwiększania wiedzy o sytuacji tego sektora na poziomie lokalnym. (abstrakt oryginalny)
EN
Micro, small and medium-sized enterprises (SME) play a significant role in the economy. According to the European Commission data, the SME sector in 2018 represented 99.8% of all enterprises in Europe, and likewise in Poland, therefore it is vital to have access to information regarding this sector and its economic situation on the lowest possible level of aggregation. The aim of the study described in this paper is to assess as to what degree data collected in public registers in Poland, including the information compiled by the Social Insurance Institution (ZUS) register, can constitute a source of information about the situation and development of the SME sector at the local level. The paper presents the economic situation of the SME sector in Europe, and also a range of information collected in ZUS registers relating to micro enterprises (including the self-employed enterpreneurs), small and medium-sized enterprises. Information concerning the SME sector in Kujawsko-Pomorskie Voivodship as of December 2018 is used in the research. The results confirm that register data enables the assessment of the economic situation of micro, small and medium-sized enterprises at the level of gminas (municipalities, communes), as per the OECD recommendations to broaden knowledge about the condition of the sector at a local level. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
52--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bożykowski, M., Chłoń-Domińczak, A., Jasiński, M., Zając, T. (2019). Dane publiczne - nowy impuls dla rozwoju Polski. Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny.
 • Komisja Europejska. (2015). Poradnik dla użytkowników dotyczących definicji MŚP. Luksemburg: Urza?d Publikacji Unii Europejskiej. Pobrane z: http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35- 01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1.
 • Komisja Europejska. (2019a). 2019 SBA Fact Sheet: Poland. Pobrane z: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38662/attachments/22/translations/en/renditions/pdf.
 • Komi sja Europejska. (2019b). Annual Report on European SMEs 2018/2019. Pobrane z: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cadb8188-35b4-11ea-ba6e- 01aa75ed71a1/language-en.
 • NIK. (2017). Informacja o wynikach kontroli: Wspieranie przedsiębiorczości przez gminy. Pobrane z: https://www.nik.gov.pl/plik/id,17394,vp,19963.pdf.
 • OECD. (2015). Government at a Glance 2015. Paris: OECD. Pobrane z: https://www.oecdilibrary.org/governance/government-at-a-glance- 2015_gov_glance-2015-en.
 • OECD. (2017). Making policy evaluation work: The Case of Regional Development Policy. OECD Science, Technology and Innovation Policy Papers, (38), 1-35. Pobrane z: https://www.oecdilibrary.org/science-and-technology/making-policy-evaluation-work_c9bb055f- en.
 • OECD. (2019). Monitoring and evaluation of SME and entrepreneurship programmes. W: Strengthening SMEs and Entrepreneurship for Productivity and Inclusive Growth: OECD 2018 Ministerial Conference on SMEs (s. 127-132). Paris: OECD Publishing. Pobrane z: http://www.oecd.org/publications/strengthening-smes-and-entrepreneurship-for-productivityand- inclusive-growth-c19b6f97-en.htm.
 • Orłowski, W., Pasternak, R., Flaht, K., Szubert, D. (2010). Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • PARP. (2012). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010- 2011. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Stano, P. M., Ghisett, C. (2016). Monitoring Europe SMEs' performance in Europe: Methodological assessment of the SME Scoreboard 2016. Luxembourg: Publications Office of the European
 • Union. Pobrane z: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/monitoring-smes- performanceeurope-methodological-assessment-sme-scoreboard-2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171600431

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.