PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 22 | z. 3 | 9--19
Tytuł artykułu

Theoretical and Practical Rural Development Concepts

Warianty tytułu
Teoretyczne i praktyczne koncepcje rozwoju obszarów wiejskich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem pracy jest przedstawienie aktualnych koncepcji teoretycznych odnoszących się do rozwoju obszarów wiejskich, a także praktycznych programów wsparcia rozwoju tych obszarów, prowadzonych w Polsce i Unii Europejskiej (UE). Analizę przeprowadzono na podstawie literatury przedmiotu. Przedstawiono obszary wiejskie jako przedmiot odniesienia polityk rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności (PS) i wspólnej polityki rolnej (WPR), w tym programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW) UE. Wśród teoretycznych koncepcji rozwoju wsi szczególną uwagę poświęcono teorii zrównoważonego i trwałego rozwoju, jako podstawy do kształtowania praktycznych programów rozwoju i wyłaniania się nowych innowacyjnych ujęć teoretycznych. Spośród tych ostatnich przedstawiono koncepcję inteligentnych wsi, koncepcję prężności, programowania rozwoju lokalnego, oddolnego rozwoju edogenicznego oraz neo-endogeniczną koncepcję rozwoju otwartego. Uznano, że neoendogeniczna koncepcja LEADER i LEADER+ stanowi skuteczną formę wspierania rozwoju obszarów wiejskich, zwłaszcza po piątym rozszerzeniu UE na Europę Środkowo-Wschodnią.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the study, on the basis of problem literature, is the presentation of theoretical concepts referring to rural development and practical support programmes of these areas available in Poland and the European Union (EU). In this context, rural areas are presented as the reference area for development policies, with particular consideration for the Cohesion Policy (CP), the Common Agricultural Policy (CAP), including the EU Rural Area Development Programme (RADP). Among the theoretical rural development concepts, particular attention was devoted to sustainable and balanced development forming the basis for shaping practical development pro-grammes and identifying new theoretical approaches. The latter encompassed the smart rural areas concept, the resilience concept, local development programming, bottom-up endogenous develop-ment and the neo-endogenous concept of open development. It was concluded that the LEADER and LEADER+ neo-endogenous concept is an effective form of supporting rural area development, especially after the fifth extension of the EU with Central and Eastern European countries.(original abstract)
Rocznik
Tom
22
Numer
Strony
9--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska
Bibliografia
 • 1. Adamowicz Mieczysław, Magdalena. Zwolińska-Ligaj 2018. New concepts for rural development in the strategies and policies of the European Union. Economic and Regional Studies 11 (3): 7-31.
 • 2. Bański Jerzy. 2011. Wieś w badaniach geograficznych - ewolucja badań i przegląd koncepcji obszaru wiejskiego. [W] Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI w.​ (Rural areas in geographical studies - the evolution of research and a review of the concept of rural areas. [In] Rural areas as the subject of scientific research in the early 21st century), ed. M. Halamska, 29-44. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • 3. Borys Tadeusz. 2016. Aksjologiczne podstawy zrównoważonego i inteligentnego rozwoju (Axiological foundations of sustainable and smart growth). Ekonomia Środowiska/Economics of the Environment​ 3 (58): 33-46.
 • 4. Brol Ryszard. 1998. Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego (Local development - a new logic of economic growth). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu/Research Papers of the Wrocław Academy of Economics 785: 11-15.
 • 5. Bryant Christopher, Denis Granjon. 2009. Rural sustainability. [In] Human settlement development. Encyclopedia of life support systems (EOLSS), ed. Saskia Sassen, 158-167. Montreal: Eolss Publisher.
 • 6. Czudec Adam, Teresa Miś, Dariusz Zając. 2018. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w wymiarze regionalnym (Sustainable development of rural areas in the regional dimension). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • 7. Dacko Aneta, Mariusz Dacko. 2018. Studia nad rozwojem obszarów wiejskich - od paradygmatu wzrostu do rezyliencji (Studies on rural development - from the growth paradigm to resilience). Wieś i Rolnictwo​ 2 (179): 49-64.
 • 8. Dudek Michał. 2018. Opportunities and barriers for smart rural development in Poland in light of field studies. Economic and Regional Studies 11​ (4): 57-68.
 • 9. GUS (Centarl Statistical Office - CSO). 2020. Obszary wiejskie w Polsce w 2018 r.​ Analiza statystyczna (Rural areas in Poland in 2018. Statistical analysis). Warszawa: GUS.
 • 10. Guzal-Dec Danuta. 2018. Inteligent development of the countryside - the concept of smart village: assumptions, possibilities and Implementation limitations. Economic and Regional Studies​ 11 (3): 32-49.
 • 11. Heijman Wim, Geoffrey Hagelaar, Martijn van der Heide. 2007. Rural resilience as a new development concept. [In] SEAMLESS Project. Wageningen: Wageningen University.
 • 12. Konečný Ondřej. 2019. The leader approach across the European Union: one method of rural development, many forms of implementation. European Countryside 11 (1): 1-16.
 • 13. Kożuch Antoni. 2010. Rewitalizacja i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich (Revitalisation and sustainable development of rural areas). Zarządzanie Publiczne/Public Management 1-2 (9-10): 77-90.
 • 14. Łuczyszyn Andrzej. 2013. Nowe kierunki rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków w metropoliach (New direction of local development with a particular focus on peripheral areas in metropolises). Warszawa: CeDeWu.
 • 15. Marsden Terry. 2003. The condition of rural sustainability. Assen, Netherlands: Royal Van Gorcum.
 • 16. Mihai Florin-Constantin, Corneliu Iatu. 2020. Sustainable Rural Development under Agenda 2030. Sustainability Assessment of the 21st Century. ONZ. DOI: 10.5772/intechopen.90161.
 • 17. Naldi Lucia, Pia Nilsson, Hans Westlund, Sofia Wixe. 2015. What is smart rural development? Journal of Rural Studies 40: 9-101.
 • 18. Pietrzyk Irena. 1997. Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego (Theoretical foundations of local development). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 768: 87-97.
 • 19. Siemiński Janusz L. 1996. Koncepcje rozwoju obszarów wiejskich w procesie transformacji ustrojowej Polski lat dziewięćdziesiątych. [W] Wieś i rolnictwo w badaniach społeczno-ekonomicznych (Development concepts of rural areas in the system transformation process in Poland in 1990s. [In] Rural areas and agriculture in socio-economic research), ed. M. Kozakiewicz, 126-153. Warszawa: IRWiR PAN.
 • 20. Sobczyk Wiktoria. 2014. Sustainable development of rural areas. Problems of Sustainable Development 9 (1): 119-126.
 • 21. Wolski Oskar. 2018. Smart Villages in EU Policy: How to match innovativeness and pragmatism, Wieś i Rolnictwo 4 (181): 163-179. DOI: 10.7366/wir042018/09.
 • 22. Wójcik Marcin. 2018. Wprowadzenie. [W] Inteligentny rozwój obszarów wiejskich (smart rural development): koncepcja, wymiary, metody (Introduction. [In] Smart rural development: the concept, dimensions and methods), ed. M. Wójcik, 5-14. Łódź: Global Point.
 • 23. Zwolińska-Ligaj Magdalena. 2018. Kształtowanie lokalnych systemów innowacji jako sposób realizacji koncepcji inteligentnego rozwoju na przykładzie regionów peryferyjnych. [W] Monografie i Rozprawy nr 9 (Developing local innovation systems as a method for implementing the smart development concept on the example of peripheral regions. [In] Monographs and dissertations No. 9). Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW w Białej Podlaskiej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171600503

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.