PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 22 | z. 3 | 108--118
Tytuł artykułu

Assessment of Farms from High Nature Value Farmland Areas in Poland

Warianty tytułu
Ocena gospodarstw z obszarów rolniczych o wysokich wartościach przyrodniczych w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem opracowania jest ocena potencjału produkcyjnego, organizacji produkcji oraz sytuacji ekonomicznej i możliwości rozwojowych gospodarstw rolnych, prowadzących działalność w Polsce na terenach (w gminach) o różnym nasyceniu obszarów rolniczych o wysokich wartościach przyrodniczych (High Nature Value farmland - HNVf). W pierwszej części przedstawiono sposób wyznaczania obszarów HNVf. Wyznaczono je na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Europejskiej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB oraz Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB przy współpracy z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym, Instytutem Środowiska Rolniczego i Leśnego - PAN oraz Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków. Obszary HNVf wyznaczono, opierając się na przyjętych kryteriach cech rolnictwa ekstensywnego i obszarów o wysokich wartościach przyrodniczych. W drugiej części opracowania dokonano oceny organizacyjno-ekonomicznej gospodarstw rolnych z gmin o różnym nasyceniu HNVf w Polsce, które prowadziły nieprzerwanie rachunkowość dla Polskiego FADN w latach 2016-2018. Ustalono, że gospodarstwa z gmin o dużym nasyceniu HNVf na tle gospodarstw z gmin o mniejszym nasyceniu, będących punktem odniesienia, charakteryzują się mniejszym potencjałem produkcyjnym gleb, osiągają gorsze wyniki produkcyjne. Posiadają m.in. mniejszą powierzchnią UR, mniejsze nakłady pracy oraz mniejszą wartość kapitału, w tym maszyn i urządzeń. Ponadto mają mniejszy dochód w przeliczeniu na 1 ha UR, co ogranicza ich możliwości rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the study is to assess production potential and structure and the eco-nomic situation of farms pursuing their activity in areas (in municipalities) with various saturation of High Nature Value farmland (HNVf) areas in Poland. The first part of the study presented a method of designating HNVf areas, designated by the Institute of Soil Science and Plant Cultivation Natio-nal Research Institute (ISSPC-NRI) and the Institute of Agricultural and Food Economics National Research Institute (IAFE-NRI), in cooperation with the Institute of Technology and Life Sciences (ITLS), the Institute for Agricultural and Forest Environment of the Polish Academy of Sciences (IA-FE-PAS), and the Polish Society for the Protection of Birds (PSPB) upon the request of the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) and the European Commission (EC). HNVf areas have been designated on the basis of the adopted criteria of characteristics of extensive agriculture and high nature value areas. On the other hand, the second part of the paper consisted of the orga-nisational and economic assessment of farms from municipalities with various saturation of HNVf areas in Poland, uninterruptedly keeping accounts for the Polish FADN in the years 2016-2018. It was determined that farms from municipalities with a high saturation of HNVf areas, when compared to farms from municipalities with a lower saturation of such areas, being a reference point, have a lower production potential of soils and achieve worse production results. They have, inter alia, a smaller UAA size, smaller labour inputs and smaller capital value, including machinery and equipment. In addition, they have lower income per 1 ha of UAA, which limits their development opportunities.(original abstract)
Rocznik
Tom
22
Numer
Strony
108--118
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute, Puławy, Poland
Bibliografia
 • 1. Andersen E., David Baldock, H. Bennett, et al. 2003. Developing a High Nature Value Farming area indicator. Internal report for the European Environment Agency. London: IEEP.
 • 2. Baldock David, Guy Beaufoy, Graham Bennett, Julian Clark. 1993. Nature conservation and new directions in the Common Agricultural Policy. London: IEEP.
 • 3. Beaufoy Guy, David Baldock, Julian Clark. 1994. The nature of farming: low intensity farming systems in nine European countries. London: IEEP.
 • 4. Beaufoy Guy, Tamsin Cooper. 2008. Guidance document to the member states on the application of the High Nature Value Impact Indicator. Brüssel; Internetseite European Evaluation Network for Rural Development.
 • 5. Bignal Eric, Davy McCracken. 2000. The Nature conservation value of European traditional farming systems. Environmental Reviews 8 (3): 149-171.
 • 6. Bignal Eric, Davy McCracken. 1996. Low-intensity farming systems in the conservation of the countryside. Journal of Applied Ecology 33 (3): 413-424.
 • 7. Bołtromiuk Artur, Marek Kłodziński. 2011. Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski (Natura 2000 as a factor of sustainable development of rural areas of the Green Lungs of Poland). Warszawa: IRWiR PAN.
 • 8. EC (European Commission). 2008. Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności. Raport wstępny (Economics of ecosystems and biodiversity. Initial Report). Luxembourg, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/pdf/teeb_report_pl.pdf.
 • 9. EC (European Commission). 2009. The application of the High Nature Value Impact Indicator. European Communities. Agriculture and Rural Development.
 • 10. EEA (European Enviroment Agency). 2015. The European environment state and outlook 2015. An integrated assessment of the European environment. EEA.
 • 11. EEH (European Evaluation Helpdesk). 2016. High Nature Value (HNV) in Denmark. The European Evaluation Helpdesk for Rural Development.
 • 12. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 • 13. Gała Paweł. 2017. Ochrona bioróżnorodności jako determinanta Wspólnej Polityki Rolnej (Biodiversity Conservation as the Determinant of the Common Agricultural Policy (CAP)). Studia Iuridica Lublinensia XXVI (1): 195-209.
 • 14. Hazeu Gerard, Pavel Milenov, Bas Pedroli, Vassela Samoungi, Michiel Van Eupen, Vassil Vassilev. 2014. High Nature Value farmland identification from satellite imagery, a comparison of two methodological approaches. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 30 (1): 98-112.
 • 15. Henle Klaus, Didier Alard, Jeremy Clitherow, Paul Cobb, et al. 2008. Identifying and managing the conflicts between agriculture and biodiversity conservation in Europe - A review. Agriculture, Ecosystems and Environment 124: 60-71. DOI: 10.1016/j.agee.2007.09.005.
 • 16. IGiK (Instytut Geodezji i Kartografii - Institute of Geodesy and Cartography). 2009. Wstępna koncepcja wyznaczania na obszarach wiejskich Polski obszarów o wysokich walorach przyrodniczych (HNV) oraz opracowanie dla nich programu monitoringu (Preliminary concept of designating areas of high natural value (HNV) in rural areas of Poland and developing a monitoring program for them). Warszawa: IGiK, http://www.igik.edu.pl/pl/wstepna-koncepcja-wyznaczenia-na-obszarach-wiejskich-polski-obszarow-o-wysokich-walorach-przyrodniczych-hnv-oraz-opracowanie-dla-nich-programu-monitoringu.
 • 17. Jadczyszyn Jan. 2017. Raport z realizacji zadania 1.5 w Programie Wieloletnim IUNG-PIB (Report on the implementation of task 1.5 in the Multiannual Program IUNG-PIB). Puławy: IUNG-PIB.
 • 18. Keenleyside Clunie, Guy Beaufoy, Graham Tucker, Gwyn Jones. 2014. High Nature Value farming throughout EU-27 and its financial support under the CAP. Report Prepared for DG Environment. Contract No ENV B.1/ETU/2012/0035. London: IEEP, Institute for European Environmental Policy.
 • 19. Lomba Angela, Paulo Alves, Rob Jongman, Davy McCracken. 2015. Reconciling nature conservation and traditional farming practices: a spatially explicit framework to assess the extent of High Nature Value farmlands in the European countryside. Ecology and Evolution 5 (5): 1031-1044.
 • 20. Lomba Angela, Carlos Guerra, Joaqim Alonso, Joao Honrado, Rob Jongman, Davy McCracken. 2014. Mapping and monitoring High Nature Value farmlands: Challenges in European landscapes. Journal of Environmental Management 143C: 140-150. DOI: 10.1016/j.jenvman.2014.04.029.
 • 21. Mądry Wiesław, Marcin Olik, Barbara Roszkowska-Mądra, Marcin Studnicki, Dariusz Gozdowski, Elżbieta Wójcik-Gront. 2020. Identifying High Nature Value farmlands on a national scale based on multivariate typology at municipality (LAU 2) level. Biometrical Letters 57 (1): 63-84.
 • 22. Paracchini Maria, Jan Petersen, Ybele Hoogeveen, Catharina Bamps, Ian Burfield, Chris Swaay. 2008. High Nature Value Farmland in Europe. An estimate of the distribution patterns on the basis of land cover and biodiversity data. OPOCE: JRC47063. DOI: 10.2788/8891.
 • 23. Roszkowska-Mądra Barbara. 2018. Koncepcja i znaczenie obszarów rolniczych o wysokich walorach przyrodniczych (The concept and importance of High Nature Value Farmland). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 18 (4): 417-425.
 • 24. Stoate Chris, Andras Baldi, Pedro Beja, Nigel Boatman, et al. 2009. Ecological impacts of early 21st century agricultural change in Europe - A review. Journal of Environmental Management 91 (1): 22-46.
 • 25. Strijker Dirk. 2005. Marginal lands in Europe - causes of decline. Basic and Applied Ecology 6: 99-106.
 • 26. Zielińska Anetta. 2013. Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego (Farming on HNV farmlands in Poland in the context of sustainable development). Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
 • 27. Zieliński Marek, Jolnta Sobierajewska, Adam Kagan. 2017. Aktualizacja metody wyznaczania gospodarstw i obszarów o ekstensywnej produkcji rolnej w ramach HNV wraz z obszarami charakterystycznymi dla HNV (wariant II). Ekspertyza dla MRiRW. (Update of the method of designating farms and areas with extensive agricultural production under HNV together with areas characteristic for HNV (variant II). Expertise for MRiRW)). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 28. Zomeni Maria, Angeliki Martinou, Menelaos Stavrinides Ioannis Vogiatzakis. 2018. High nature value farmlands: challenges in identification and interpretation using Cyprus as a case study. Nature Conservation 31: 53-70.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171600521

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.