PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 2 | 57--67
Tytuł artykułu

Przedsiębiorstwo i przedsiębiorca w prawie polskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Enterprise and Entrepreneur in Polish Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Aktualnie obowiązująca ustawa z 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców wprowadza szereg zmian w definicji "przedsiębiorca" i "działalność gospodarcza" i w ten sposób tworzy nową koncepcję identyfikacyjną. Z tego tez powodu wydaje się konieczne przybliŜenie aktualnej interpretacji tych pojęć. W artykule omówiono pojęcia "przedsiębiorstwo" "przedsiębiorca" oraz "działalność gospodarcza". Zaprezentowano trzy znaczenia przedsiębiorstwa tzn. przedmiotowe, podmiotowe oraz funkcjonalne. Ponadto omówiono kategorie podmiotów, które mogą być uznane za przedsiębiorców oraz wskazano, iż dla identyfikacji przedsiębiorcy konieczne jest określenie jego aktywności, jako działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The currently applicable Act of March 6, 2018 Entrepreneurs' Law introduces a number of changes in the definition of "entrepreneur" and "economic activity" and thus creates a new identification concept. For this reason, it seems necessary to examine and interpret these concepts. The concepts of "enterprise", "entrepreneur" and "economic activity" were discussed in the article. The article consists of a presentation of three meanings of the enterprise: objective, subjective and functional. In addition, categories of entities that can be considered as entrepreneurs were discussed and it was pointed out that in order to identify an entrepreneur it is necessary to specify his activity as an economic activity. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
57--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Banasiński C., Glibowski K., Gronkiewicz-Waltz H., Jaroszyński K., Kaszubski R., Wierzbowski M. 2009. Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 • Belniak M. 2015. Internacjonalizacja jako kierunek rozwoju przedsiębiorczości firm w województwie małopolskim - wyniki badań empirycznych [w:] A. Postuła, J. Majczyk, M. Darecki (red), Przedsiębiorczość: jednostka organizacja kontekst. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Ciszewski J., Nazaruk P. (red.). 2019. Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 • Etel M. 2018. Nowy przedsiębiorca w ustawie z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nr 2 (12).
 • Gudowski Jacek (red.). 2018. Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz do wybranych przepisów. Lex.
 • Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.). 2018. System Prawa Administracyjnego, t. 8A, Publiczne prawo gospodarcze. Warszawa: C.H. Back.
 • Kidyba A. (red.) 2012. Kodeks cywilny. Część ogólna. Tom I. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 • KsięŜak P., Pyziak-Szafnicka M.(red.). 2014. Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 • Lissoń P. 2002. Zakres pojęcia "przedsiębiorca" w prawie działalności gospodarczej oraz w innych aktach prawnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Zeszyt 2.
 • Pietrzak A. (red.) 2019, Prawo przedsiębiorców. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 • Postanowienie Sądu NajwyŜszego z 24.01.2013 r., V CSK 79/12, LEX nr 1296718
 • Sudoł S. 2006. Przedsiębiorstwo, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Warszawa: PWE.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 286 z póź. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z póź. zm.)
 • Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.
 • Wierzbowski M. (red.). 2019. Konstytucja biznesu. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 • Wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2010 r., VI ACa 1058/10, LEX nr 681006.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 3.12.2009 r., II CSK 215/09, LEX nr 551060.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171600819

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.