PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 108 | nr 164 | 89--114
Tytuł artykułu

Obszary zmian Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości zintegrowanej w kontekście zasadniczych zmian w podejściu inwestorów do kwestii zrównoważonego rozwoju

Warianty tytułu
Areas of Changes in the International Integrated Reporting Framework in the Context of Substantial Changes in the Investors' Approach to Sustainable Development Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja i ocena aktualnych działań Międzynarodowej Rady ds. Raportowania Zintegrowanego (IIRC) na rzecz ulepszenia Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości zintegrowanej, w tym szczególnie założeń opublikowanego dokumentu pt. Integrated Thinking & Strategy. State of Play Report, jak też proponowanej zmiany w podejściu do głównego użytkownika raportu zintegrowanego zgodnie z publikacją Topic Paper 3: Charting a path forward. Kontekst dla tej oceny stanowią zmiany w podejściu do danych niefinansowych, jakie zachodzą obecnie w środowisku inwestorów, którzy nie tylko coraz mocniej interesują się danymi dotyczącymi kwestii ESG, by na tej podstawie podejmować decyzje inwestycyjne, ale również włączają je do swojej własnej działalności biznesowej. W toku prowadzonego wywodu autorka wskazuje, iż głównym celem działań IIRC jest przejście od monokapitalizmu do multikapitalizmu jako nowej doktryny ekonomicznej XXI wieku, czemu mają sprzyjać zmiany w Założeniach oraz projekt ulepszonego modelu procesu tworzenia wartości. Planowana przez IIRC zmiana głównego użytkownika raportu zintegrowanego z dawcy kapitału finansowego na dawców wszystkich kapitałów wydaje się stanowić pierwszy element materializacji koncepcji multikapitalizmu. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to present and evaluate the current activities of the International Integrated Reporting Council to improve the International Framework, in particular the considerations con-tained in the document Integrated Thinking & Strategy. State of Play Report, as well as the proposed change in the approach to the main user of the integrated report in accordance with Topic Paper 3: Charting a path forward. The context for the evaluation is the profound changes in the approach to non-financial information currently taking place among providers of financial capital. They are not only increasingly interested in ESG issues to make investment decisions on this basis, but they also include them in their own business activities. In the course of her argument, the author indicates that the main purpose of the IIRC's activities is the transition from monocapitalism to multi-capitalism as a new economic doctrine for the 21st century, which is to be supported by changes in the Framework and the design of an improved value creation model. The change of the main user of integrated reporting from the provider of financial capital to providers of all capitals planned by IIRC seems to constitute the first element of the materialization of the concept of multi-capitalism. (original abstract)
Rocznik
Tom
108
Numer
Strony
89--114
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bek-Gaik B. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana-wybrane problemy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 873, s. 479-491.
 • Dumay J., Bernardi C., Guthrie J., La Torre M. (2017), Barriers to implementing the International Integrated Reporting Framework: A contemporary academic perspective, "Meditari Accountancy Research", 25 (4), s. 461-480.
 • Eccles R.G., Ioannou I., Serafeim G. (2014), The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance, "Management Science", 60 (11), s. 2835-2857.
 • Eccles R.G., Klimenko S. (2019), The Investor Revolution, "Harvard Business Review", 97 (3), s. 106-116.
 • Feng T., Cummings L., Tweedie D. (2017), Exploring integrated thinking in integrated reporting - an exploratory study in Australia, "Journal of Intellectual Capital", 18 (2), s. 330-353.
 • Flower J. (2015), The international integrated reporting council: a story of failure, "Critical Perspectives on Accounting", 27, s. 1-17.
 • Haller A. (2016), Value Creation: a Core Concept of Integrated Reporting, [w:] Mio C. (ed.), Integrated Reporting. A New Accounting Disclosure, Palgrave Macmillan, London.
 • Humphrey Ch., O'Dwyer B., Unerman J. (2014), The Rise of Integrated Reporting: Understanding Attempts to Institutionalize a New Reporting Model, Seminar at University of Bergamo, October.
 • Karmańska A. (2014), The imperative of sustainable growth and reporting integration. The fourth era in the corporate reporting development, "Copernican Journal of Finance & Accounting", 3 (2), s. 49-66.
 • Khan M., Serafeim G., Yoon A., (2016), Corporate sustainability: First evidence on materiality, "The Accounting Review", 91 (6), s. 1697-1724.
 • Kobiela-Pionnier K. (2018), Od interesariusza do inwestora - ewolucja pojęcia głównego użytkownika raportu zintegrowanego według wytycznych IIRC i jego znaczenie dla globalnej akceptacji koncepcji <IR>, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 98 (154), s. 123-145.
 • Kobiela-Pionnier K. (2019), Definiowanie tworzenia wartości w raporcie zintegrowanym według Założeń koncepcyjnych IIRC - analiza krytyczna, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 103 (159), s. 81-98.
 • Krawiec W. (2015a), Impact investment - istota i otoczenie rynku, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia", 49 (4), s. 279-289.
 • Krawiec W. (2015b), Inwestowanie zaangażowane społecznie jako forma realizacji koncepcji SRI, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 395, s. 190-200.
 • Lu W., Chau K. W., Wang H., Pan W. (2014), A decade's debate on the nexus between corporate social and corporate financial performance: a critical review of empirical studies 2002-2011, "Journal of Cleaner Production", 79, s. 195-206.
 • Samelak J. (2013a), Ramy koncepcyjne sprawozdania jako formy raportowania CSR¸ "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 314, s. 155-165.
 • Samelak J. (2013b), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydaw-nictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań. Van Duuren E., Plantinga A., Scholtens B. (2016), ESG integration and the investment management process: Fundamental investing reinvented "Journal of Business Ethics", 138 (3), s. 525-533.
 • Velte P., Stawinoga M. (2016), Integrated reporting: The current state of empirical research, limitations and future research implications, "Journal of Management Control", 28 (3), s. 275-320.
 • WBCSD, PwC (2018), Enhancing the Credibility of Non-financial information - the investor perspective, October.
 • Aviva Investors (2017), Investment Research: Time for a Brave New World? https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2017/10/research-brave-new-world.pdf (dostęp 3.04.2020).
 • BlackRock (2020a), BlackRock Mission Statement on Sustainability, https://www.blackrock.com/corpo-rate/literature/publication/blk-sustainability-mission-statement-web.pdf (dostęp 25.03.2020).
 • BlackRock (2020b), Sustainability as BlackRock's New Standard for Investing, https://www.blackrock.com/uk/individual/blackrock-client-letter (dostęp 25.03.2020).
 • CFA Institute (2015), Environmental, Social, And Governance Issues In Investing. A Guide for Investment Professionals, https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/article/position-paper/esg-issues-in-investing-a-guide-for-investment-professionals.ashx (dostęp 27.03.2020).
 • European Commission (2017), Financing a Sustainable European Economy, Interim Report by the High-Level Group on Sustainable Finance, July, https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/ 2017/07/Financing-a-Sustainable-Economy_en.pdf (dostęp 20.03.2020).
 • European Commission (2018), Financing a Sustainable European Economy, Final Report by the High-Level Group on Sustainable Finance, January, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf (dostęp 20.03.2020).
 • European Commission (2020), Consultation Document: Review of the Non-Financial Reporting Directive, Brussels, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/company_reporting_and_auditing/documents/2020-non-financial-reporting-directive-consultation-document_en.pdf (dostęp 10.06.2020).
 • EY (2013), Tomorrows investment rules, https://www.eycom.ch/en/Publications/20140502-Tomorrows-investment-rules-a-global-survey/download (dostęp 28.03.2020).
 • EY (2015), Tomorrows investment rules 2.0, https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-ccass-institutional-investor-survey-2015/%24FILE/ey-ccass-institutional-investor-survey-2015.pdf (dostęp 28.03.2020).
 • EY (2017), Is your nonfinancial performance revealing the true value of your business to investors? https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_Nonfinancial_performance_may_influence_investors/$FILE/ey-nonfinancial-performance-may-influence-investors.pdf (dostęp 28.03.2020).
 • EY (2018), Does your nonfinancial reporting tell your value creation story?, EYGM Limited, https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-ccass-survey-2018-report/$FILE/ey-ccass-survey-2018-report.pdf (dostęp 28.03.2020).
 • GIIN (2020), The State of Impact Measurement and Management Practice, 2nd Edition, January, https://thegiin.org/assets/GIIN_State%20of%20Impact%20Measurement%20and%20Management% 20Practice_Second%20Edition.pdf (dostęp 30.03.2020).
 • GPW (2019), Wpływ czynników ESG na decyzje inwestycyjne. Raport z badania, październik, https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/RAPORT_ESG_2019.pdf (dostęp 28.06.2020).
 • Howitt R., Thurm R. (2018), From Monocapitalism to Multicapitalism:21st Century System Value Creation, 12 June, https://integratedreporting.org/news/from-monocapitalism-to-multicapitalism-21st-century-system-value-creation/ (dostęp 18.04.2020).
 • IIRC (2011), The <IR> Discussion Paper, Towards Integrated Reporting - Communicating Value in the 21st Century, December, https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf (dostęp 27.02.2020).
 • IIRC (2013), The International <IR> Framework, December, https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (dostęp 15.03.2020).
 • IIRC (2014), Strategy: The Breaktrough Phase: 2014-2017, November, http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/02/IIRC-Strategy-Summary-2015.pdf (dostęp 9.04.2020).
 • IIRC (2015), Creating Value. Integrated Reporting <IR> and Investor Benefits, December, https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/12/Creating-Value-Integrated-Reporting-and-investor-benefits.pdf (30.03.2020).
 • IIRC (2017), International <IR> Framework Implementation Feedback. Summary Report, available at: https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2017/10/Framework_feedback_Sum2017.pdf (dostęp 30.03.2020).
 • IIRC (2019), Integrated Thinking & Strategy. State of Play Report, December, https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2020/01/Integrated-Thinking-and-Strategy-State-of-Play-Report_2020.pdf (dostęp 2.03.2020).
 • IIRC (2020a), International <IR> Framework Revision. Topic Paper 2: Business Model Considerations, February, https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2020/02/TOPIC-PAPER-2_v5.pdf (dostęp 4.06.2020).
 • IIRC (2020b), International <IR> Framework Revision. Topic Paper 3: Charting a path forward, February, https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2020/02/TOPIC-PAPER-3_v4.pdf (dostęp 3.03.2020).
 • Morgan Stanley (2019), Sustainable Signals: Individual Investor Interest Driven by Impact, Conviction and Choice, Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing, https://www.morganstanley.com/pub/content/dam/msdotcom/infographics/sustainable-investing/Sustainable_Signals_Individual_Investor_White_Paper_Final.pdf (dostęp 30.03.2020).
 • Nordea Equity Research (2017), Strategy & Quant, 5 September, https://nordeamarkets.com/wp-content/uploads/2017/09/Strategy-and-quant_executive-summary_050917.pdf (dostęp 29.03.2020).
 • Snider A. (2018), Impact Investing: the Performance Realities, Bank of America Merrill Lynch, June, https://www.inherentgroup.com/wp-content/uploads/2018/11/ml_Impact-Investing-the-Performance-Realities-Whitepaper.pdf (dostęp 29.03.2020).
 • Sullivan R., Martindale W., Feller E., Bordon A., Garcia-Alba J. (2015), Fiduciary Duty in the 21st Century, UN Global Compact, UNEP FI, UNEP Inquiry, PRI, September, https://www.unpri.org/download?ac=1378 (dostęp 29.03.2020).
 • U.S. Trust (2018), 2018 U.S. Trust Insights on Wealth and Worth, June, https://newsroom.bankofamerica.com/system/files/2018_US_Trust_Insights_on_Wealth_and_Worth_Overview.pdf (dostęp 25.03.2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171600879

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.