PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr spec. | 31--44
Tytuł artykułu

Analiza systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce w latach 2015-2019

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Insurance as an Element of the Polish Insurance Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ubezpieczenia społeczne w Polsce odgrywają istotną rolę. Są obowiązkowym systemem świadczeń, który występuje zarówno w postaci pieniężnej, jak i rzeczowej. Gwarantują one zabezpieczenie dla pracowników, a także dla ich rodzin w przypadku nagłej niezdolności do pracy, choroby, starości czy nawet śmierci. Artykuł zawiera zarys historii powstawania ubezpieczeń społecznych na terenie Polski. Szczegółowo zaprezentowany został zakres przedmiotowy oraz podmiotowy tych ubezpieczeń. Za pomocą stóp procentowych przedstawiono wymiar składek odpowiednio dla ubezpieczenia emerytalnego, rentownego, chorobowego oraz wypadkowego. Wysokość odprowadzanych składek zależy od rodzaju ubezpieczenia i najczęściej posiada charakter stały, wyjątek stanowi składka odprowadzana na ubezpieczenie wypadkowe. W artykule dokonano analizy ubezpieczeń społecznych w Polsce w latach 2015-2019, wykorzystując dane statystyczne zaczerpnięte z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Social security in Poland plays an important role. It is a compulsory benefit system that operates both in money and in kind. It guarantees protection for employees as well as for their families in the event of sudden inability to work, illness, old age or even death. The article contains a brief history of social security in Poland. The subject and subject's scope has been presented in detail. Using interest rates, the amounts of contributions were presented for retirement, survivable, sickness and accident insurance respectively. The amount of contributions paid depends on the type of insurance. The interest rate on premiums is usually fixed, with the exception being the premium paid for accident insurance. An in-depth analysis of social security in Poland was carried out over the years 2015-2019, using statistical data taken from the Social Insurance Institution. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
31--44
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Bibliografia
 • Departament Statystyki i Prognoz Aktualnych, Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 2019 r., ZUS, Warszawa 2020.
 • GOFIN, https://www.gofin.pl/, [dostęp na 05.07.2020 r.].
 • INFOR, https://www.infor.pl/, [dostęp na 03 i 04.07.2020].
 • Kostrzewa P., Ubezpieczenia społeczne, Meritum, Warszawa 2017.
 • Makarzec P., Ubezpieczenia Społecznej w II Rzeczpospolitej, Zeszyty Naukowe WSEI seria ADMINISTRACJA, 2 (1/2012) w Lublinie, Lublin 2012.
 • Olszewska M., Zakres przedmiotowy ubezpieczenia społecznego, [w:] Ł. Kucharczyk-Rok, O. Rawski, A. śołna (red.), Ubezpieczenie społeczne- dawniej i dziś, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Wrocław 2013.
 • Olszewska M., Zakres przedmiotowy ubezpieczenia społecznego, Zakład ubezpieczeń społecznych, III oddział w Łodzi.
 • Poradnik Przedsiębiorcy, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/, [dostęp na 04.07.2020 r.].
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 września 1931 r. w sprawie reorganizacji kasy chorych, Dz. U. 1931, Nr 94, poz. 724.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 1930 r. o organizacji i funkcjonowaniu instytucji ubezpieczeń społecznych, Dz. U. 1930 Nr 81, poz. 635.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych, Dz. U. 1927, Nr 106, poz. 911.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. o organizacji i funkcjonowaniu instytucji ubezpieczeń społecznych, Dz. U. 1932, Nr 94, poz. 814.
 • Trociuk S., Ubezpieczenia społeczne. Poradnik dla osób starszych, BIULETYN RPO-Materiały nr 79, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2013.
 • Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Dz. U. 2018, poz. 1799.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst jedn.: Dz. U. 2016, poz. 963 z późn. zm..
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy, tekst jedn.: Dz. U. 2016, poz.1666 z późn. zm..
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, https://www.zus.pl/, [dostęp na 01 i 02.07.2020 r.].
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ubezpieczenia Społeczne i ubezpieczenia zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, ZUS, Warszawa 2015.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek, ZUS, Warszawa 2019.
 • Zieleniecki M., Zakres przedmiotowy ubezpieczenia społecznego, [w:] Ł. Kucharczyk-Rok, O. Rawski, A. Żołna (red.), Ubezpieczenie społeczne- dawniej i dziś, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Wrocław 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171600973

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.