PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | 16 | nr 4 | 573--592
Tytuł artykułu

Exclusionary Constraints in Transport - Results of Quantitative Research

Warianty tytułu
Ograniczenia wykluczające w transporcie - wyniki badań metodą ilościową
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wstęp: Spośród wszystkich procesów w łańcuchu dostaw, transport jest jednym z najbardziej złożonych i najdroższych. Planując proces transportu, należy wziąć pod uwagę różne czynniki, m.in. ograniczenia wykluczające nałożone na wybranych dostawców, produkty czy środki transportu. Chociaż są artykuły, w których autorzy omawiają problem ograniczeń wykluczających, to nie ma tych dotyczących badań empirycznych. Nasza praca stara się wypełnić tę lukę. Głównym celem tego artykułu jest analiza znaczenia i wagi różnych wykluczeń w transporcie obecnych w praktyce gospodarczej. Metody: Przedstawiamy wyniki badania metodą ilościową przeprowadzonego na losowej próbie 300 dostawców usług logistycznych w Polsce, dotyczącego ograniczeń wykluczających w transporcie. Wyniki: Badania potwierdzają, że warunki wykluczające stanowią ważną część działalności firm zajmujących się transportem towarów. Chociaż rozkłady częstości są różne, w zależności od czynnika, można zauważyć, że każdy został zauważony przez znaczną część respondentów. Analiza potencjalnych zależności pomiędzy zmiennymi pokazuje, że znaczenie i częstotliwość czynników jest raczej niezależna od cech przedsiębiorstwa. Nasze badanie stanowi wkład w teorię i praktykę przedsiębiorstw logistycznych. Wnioski: Badanie to stanowi rozszerzenie wcześniejszych badań nad ograniczeniami wykluczającymi z wykorzystaniem badań empirycznych. W przyszłych pracach wykorzystamy wyniki badań ilościowych do opracowania modeli matematycznych problemów transportowych i chcemy przygotować bardziej efektywne metody planowania dostaw(abstrakt oryginalny)
EN
Background: Among all the processes in the supply chain, transport is one of the most complex and most expensive. While planning the transportation process, one needs to consider various factors, among others the exclusionary constraints imposed on selected suppliers, products or mean of transport. Although several papers can be found where the authors discuss the problem of exclusionary constraints, it is very difficult to find one concerning the empirical research in this area. Our work tries to fill this gap. The main goal and contribution of this article is the analysis of significance and importance of various exclusions in transport present in the real life. Methods: We present the results of a quantitative research performed on a random sample of 300 logistics services providers in Poland, concerning the exclusionary constraints in transportation. Results: The research confirmes that the exclusion factors are an important part of activity of the companies transporting goods. Although the distributions of the frequencies are different, depending on the factor, one may observe that every factor was noticed by a significant fraction of companies. The analysis of the potential dependencies between the variables show that the importance and frequency of the factors is rather independent from the company's features. Our study contributes to the theories and practices of logistics enterprises. Conclusions: This study extends earlier research on exclusionary constraints with using empirical studies. In the future work we will use the results of the quantitative research to develop mathematical models of the transportation problems and we want to prepare more effective methods of planning the deliveries.(original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
573--592
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznan University of Economics and Business, Poland
 • Institute of Logistics and Warehousing, Poznań, Poland
Bibliografia
 • Anholcer M., Kawa A., 2012. Optimization of Supply Chain via Reduction of Complaints Ratio. In: Jezic G., Kusek M., Ngoc-Thanh Nguyen N.-T., Robert J., Howlett R.J., Lakhmi C., Jain L.C. (eds.), Agent and Multi-Agent Systems. Technologies and Applications. Lecture Notes in Computer Science, 2012, 7327/2012. http://doi.org/10.1007/978-3-642-30947- 2_67
 • Anholcer M., Kawa A., 2017. Identyfikacja ograniczeń wykluczających w transporcie - wyniki badań przeprowadzonych metodą jakościową. Gospodarka Materiałowa i Logistyka 06/2017, 18-24. [Identification of Exclusionary Constraints in Transport - Research Results Conducted by Qualitative Method]
 • Anholcer, M., Kawa, A., 2015. Optimization of transportation decisions under exclusionary side constraints in food supply chain. In: Bruzzone A., Longo F., Mercadé- Prieto R., Vignali G. (eds.): Proceedings of the International Food Operations and Processing Simulation Workshop, DIME UNIVERSITA DI GENOVA, Genova, 28- 33.
 • Bazarnik, J., Grabiński, T., Kąciak, E., Mynarski, S., Sagan A., 1992. Badania Marketingowe. Metody i Oprogramowanie Komputerowe [Marketing research. Computer methods and software]., Canadian Consortium of Management Schools, Warszawa - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Blake A., Kotseridis Y., Brindle I.D., Inglis, D., Pickering, G.J., 2010. Effect of light and temperature on 3-alkyl-2- methoxypyrazine concentration and other impact odorants of Riesling and Cabernet Franc wine during bottle aging. Food Chemistry, 119 (3), 935-944. http://doi.org/10.1016/j.foodchem.2009.07. 052
 • Brenner V., Hülsmann M., Cordes-Berszinn P., 2014. Improving Flexibility in Autonomous Cooperating Food Chains. In: Nandakumar M., Jharkharia S., Nair A. (eds) Organisational Flexibility and Competitiveness. Flexible Systems Management. Springer, New Delhi, http://doi.org/10.1007/978-81-322-1668- 1_20
 • Broom D.M., 2008. The welfare of livestock during road transport. In: M. Appleby, V. Cussen, L. Garcés, L. Lambert and J. Turner (Editors) Long Distance Transport and the Welfare of Farm Animals 157-181. Wallingford: CABI.
 • Butzke C.E., Vogt E.E., Chacon-Rodriguez L.C., 2012. Effects of heat exposure on wine quality during transport and storage. Journal of Wine Research, 23 (1), 15-25. http://doi.org/10.1080/09571264.2011.6462 54
 • Cao B., 1992. Transportation problem with nonlinear side constraints a branch and bound approach. Mathematical Methods of Operations Research (ZOR) 36, 185-197. http://doi.org/10.1007/BF01417216
 • Cao B., Uebe G., 1995. Solving transportation problems with nonlinear side constraints with tabu search. Computers & Operations Research 22, 593-603. http://doi.org/10.1016/0305- 0548(94)00055-D
 • Darmann A., Pferschy U., Schauer J., Woeginger G.J., 2011. Paths, trees and matchings under disjunctive constraints. Discrete Appl Math 159 (16):1726-1735. http://doi.org/10.1016/j.dam.2010.12.016
 • Eurostat 2016. Transportation and storage statistics - NACE Rev. 2, http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/.
 • Glover F., Karney D., Klingman D., Russel R., 1978. Solving singly constrained transshipment problems, Transportation Science 12, 277-297. http://doi.org/10.1287/trsc.12.4.277
 • Goldstein S., 2010. Pallet firms push global ops. Packaging News, (February), 32-33.
 • Goossens D., Spieksma F.C.R., 2009. The transportation problem with exclusionary side constraints. 4OR, A Quarterly Journal of Operations Research, 7, 51-60. http://doi.org/10.1007/s10288-007-0067-z
 • Kawa A., Anholcer M., 2018. Exclusionary constraints in storage: an empirical study of logistics service providers. Logforum 14 (3), 4. http://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.283
 • Klingman D., Russel R., 1975. Solving constrained transportation problems. Operations Research , 23, 1, 91-10, Published by: INFORMS https://www.jstor.org/stable/169788
 • Kurmanov N., Tolysbayev B., Abilmazhinov Y., 2015. The limiting storage life of perishables during joint transportation, CBU International Conference Proceedings, Prague, 3, 499-505. http://doi.org/10.12955/cbup.v3.644
 • Lu L., Zheng W., Lv Z., Tang Y., 2013. Development and application of timetemperature indicators used on food during the cold chain logistics. Packaging Technology and Science, 26, 1, 80-90. http://doi.org/10.1002/pts.2009
 • Muncke J., Backhaus T., Geueke B., Maffini M.V., Martin O.V., Myers J.P., Scheringer M., 2017. Scientific challenges in the risk assessment of food contact materials. Environmental Health Perspectives, 125 (9). http://doi.org/10.1289/EHP644
 • Murray M., 2014. Reducing Transportation Costs, http://logistics.about.com/od/forsmallbusine sses/a/Reducing-Transportation-Costs.htm (access: 10.06.2014).
 • Öncan T., Zhang R., Punnen A.P., 2013. The minimum cost perfect matching problem with conflict pair constraints, Computers & Operations Research, 40, 4, April 2013, 920-930. https://doi.org/10.1016/j.cor.2012.10.022
 • Pferschy U., Schauer J., 2013. The maximum flow problem with disjunctive constraints. Journal of Combinatorial Optimization, 26, 109-119. http://doi.org/10.1007/s10878-011-9438-7
 • Sun M., 2002. The transportation problem with exclusionary side constraints and two branch-and-bound algorithms. European Journal of Operational Research, 140, 629- 647. http://doi.org/10.1016/S0377- 2217(01)00239-9
 • Thompson G.L., Setbi A.P., 1986. Solution of constrained generalized transportation problems using the pivot and probe algorithm. Computer and Operations Research, 13:1- 9. http://doi.org/10.1016/0305- 0548(86)90059-6
 • Tseng Y., Yue W.L., Taylor M.A.P., 2005. The role of transportation in logistics chain. Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 5, 1657-1672.
 • Vancroonenburg W., Della Croce F., Goossens D., Spieksma F.C.R., 2014. The Red-Blue transportation problem, European Journal of Operational Research 237, 814-823. http://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.02.055
 • Zhang R., Kabadi S.N., Punnen A.P. (2011), The minimum spanning tree problem with conflict constraints and its variations. Discrete Optim 8(2):191-205. http://doi.org/10.1016/j.disopt.2010.08.001
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171600977

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.