PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 7-8 | 153--165
Tytuł artykułu

Propozycja zmian w zakresie zarządzania kryzysowego - uwagi de lege lata i de lege ferenda

Warianty tytułu
Proposed Changes in Crisis Management - de lege lata and de lege ferenda Remarks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Instytucja zarządzania kryzysowego w Polsce została uregulowana ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Regulacja ta wypełniła lukę w przepisach dotyczących obowiązków administracji rządowej oraz samorządowej w zakresie ochrony ludności, mienia oraz środowiska. Obowiązująca w danym kształcie ustawa o zarządzaniu kryzysowym okazuje się być niewystarczająca ze względu na wymogi prawa unijnego w zakresie zarządzania ryzykiem oraz ochrony infrastruktury krytycznej, a w konsekwencji z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Dlatego w maju 2019 r. podjęto próbę przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw. Analizując proponowane zmiany w aspekcie zwiększenia bezpieczeństwa obywateli, należy wskazać, że wiele z nich jest pożądanych, np.: utworzenie Centralnej Bazy Magazynowej; wprowadzenie instytucji koordynatora do spraw ochrony infrastruktury; zmiana roli RZZK, który powinien być organem koordynującym działania, posiadać uprawnienia do wydawania poleceń i je egzekwować. Pewne rozwiązania mogą jednak budzić wątpliwości w płaszczyźnie rozwiązań prawnych proponowanych w projekcie UD 523 w stosunku do korzyści dla obywateli, a mianowicie: wprowadzenie definicji legalnej "klęski żywiołowej", mimo że definicja taka istnieje już w polskim porządku prawnym, czy też tworzenie sztabów koordynacyjnych na poszczególnych stopniach samorządu terytorialnego, którym nie przyznano zadań ani kompetencji. (abstrakt oryginalny)
EN
The institution of crisis management in Poland was regulated by the Crisis Management Act. This regulation filled a gap in the provisions regarding the obligations of government and local administration in the field of protection of people, property and the environment. The Crisis Management Act, in its current form, has turned out to be insufficient due to the requirements of EU law in the field of risk management and the protection of critical infrastructure, and as a consequence in view of ensuring the safety of citizens. Therefore, in May 2019, an attempt was made to draft a bill amending the Crisis Management Act and some other acts. When analysing the proposed changes in the aspect of increasing the security of citizens, it should be pointed out that many of them are desirable, e.g. the creation of a Central Warehouse Base, introducing a coordinating institution for infrastructure protection, a change of the role of the Government Crisis Management Team (RZZK) - which should be the coordinating body of activities, have the authority to issue orders and enforce them. Certain solutions may, however, raise doubts in the area of the legal solutions proposed in the UD 523 project in relation to the benefits for citizens, namely: the introduction of a legal definition of "natural disaster", even though such a definition already exists in the Polish legal order; or the creation of coordination teams on the respective levels of local governments that have not been assigned tasks or competences. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
153--165
Opis fizyczny
Twórcy
  • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Bibliografia
  • Kurkiewicz A., Zarządzanie kryzysowe w samorządzie. Podstawy organizacyjno-prawne, Warszawa 2008.
  • Maslow A., Motywacja i osobowość, Warszawa 2006.
  • Pakuła A., Bezpieczeństwo publiczne jako dobro wspólne (Kilka uwag i refleksji) [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, red. A. Chajbowicz, T. Kocowski, Wrocław 2009.
  • Mikołajczyk D., Dyrektor RCB: "Priorytetem jest nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym", https://www.defence24.pl/dyrektor-rcb-priorytetem-jest-nowelizacja-ustawy-o-zarzadzaniu-kryzysowym-wywiad.
  • Piepszny S., Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, Rzeszów 2007.
  • Skomra W., Zarządzanie kryzysowe - praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy, Wrocław 2010.
  • Tymanowski J., Wyzwania i zagrożenia w polskiej polityce bezpieczeństwa. Analiza zagrożeń kryzysowych w Polsce po 1990 roku [w:] Zarządzanie kryzysowe w Polsce, red. M. Jabłonowski, L. Smolak, Pułtusk 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601003

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.