PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 7-8 | 166--181
Tytuł artykułu

Czy art. 32 Konstytucji RP (zasada równości) może stanowić samodzielny wzorzec kontroli w sprawach inicjowanych skargą konstytucyjną? Przyczynek do dyskusji

Warianty tytułu
Does Article 32 of the Constitution of the Republic of Poland (Principle of Equality) Constitute an Independent Control Benchmark in Matters Initiated by a Constitutional Complaint? a Contribution to the Discussion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest podjęcie próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy art. 32 Konstytucji RP może stanowić samodzielny wzorzec kontroli w sprawach zainicjowanych skargą konstytucyjną? Zgodnie z art. 32 Konstytucji RP: "Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne" (ust. 1) oraz "Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (ust. 2). Podniesiona kwestia ma z jednej strony istotne znaczenie teoretyczne, a drugiej praktyczny wymiar w skutecznym korzystaniu ze skargi konstytucyjnej jako nadzwyczajnym środku ochrony praw i wolności obywatelskich. Niespójne orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w Polsce skłania do podjęcia tego zagadnienia. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this study is to attempt to answer the question whether Article 32 of the Constitution of the Republic of Poland may constitute an independent control benchmark in matters initiated by a constitutional complaint. In accordance with Article 32 of the Polish Constitution: "All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities" (paragraph 1) and "No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever" (paragraph 2). The raised issue has, on the one hand, a significant theoretical significance, and on the other, a practical dimension in the effective use of a constitutional complaint as an extraordinary measure of protecting civil rights and freedoms. The inconsistent jurisprudence of the Constitutional Tribunal in Poland makes us address this issue. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
166--181
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Bibliografia
 • Banaszak B. [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. B. Banaszak, Warszawa 2012, komentarz do art. 79.
 • Bosek L., Wild M. [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, komentarz do art. 79.
 • Florczak-Wątor M. [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019, komentarz do art. 79.
 • Florczak-Wątor M., Skuteczność skargi konstytucyjnej i perspektywy zmiany jej kształtu - refleksje w związku ze zbliżającym się 20-leciem funkcjonowania skargi konstytucyjnej w krajowym porządku prawnym [w:] IX Seminarium Warszawskie. Dysfunkcje polskiego prawa - jak poprawić system środków prawnych w Polsce?, Warszawa 2016.
 • Grzybowski M., Tuleja P., Skarga Konstytucyjna jako środek ochrony praw jednostki w polskim systemie prawa [w:] Sądy i Trybunały w Konstytucji i w praktyce, red. W. Skrzydło, Warszawa 2005.
 • Haczkowska M. [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014, komentarz do art. 79.
 • Jamróz L., Skarga konstytucyjna. Wstępne rozpoznanie, Białystok 2011.
 • Knaga D., Podmioty uprawnione do wniesienia skargi konstytucyjnej, "Przegląd Sądowy" listopad-grudzień 2016.
 • Kustra A., Model skargi konstytucyjnej jako czynnik kształtujący orzecznictwo sądów konstytucyjnych w sprawach związanych z członkostwem państwa w Unii Europejskiej, "Państwo i Prawo" 2015/3.
 • Naleziński B., Przedmiot skargi konstytucyjnej w Polsce - wybrane problemy na tle orzecznictwa TK [w:] Konstytucja i sądowe gwarancje jej ochrony, red. P. Czarny, P. Tuleja, Kraków 2004.
 • Ochmann P., Skarga konstytucyjna jako instrument ochrony konstytucyjnych praw i wolności. Wybrane problemy, "Przegląd Prawa Publicznego" 2014/3.
 • Skrzydło W. [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. W. Skrzydło, Warszawa 2013, komentarz do art. 79.
 • Szmulik B., Skarga konstytucyjna. Polski model na tle porównawczym, Warszawa 2006.
 • Sułkowski J., Białogłowski W., W sprawie formalnych przesłanek skargi konstytucyjnej, "Państwo i Prawo" 2012/3.
 • Trzciński J. (red.) Skarga konstytucyjna, Warszawa 2000.
 • Trzciński J., Wiącek M. [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, M. Zubik, t. 2, Warszawa 2016, komentarz do art. 79.
 • Wiącek M., Formalne przesłanki skargi konstytucyjnej (w świetle orzecznictwa TK), "Państwo i Prawo" 2011/9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601007

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.