PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 7 | 34--48
Tytuł artykułu

Dziedzictwo przyrodnicze w rozwoju turystyki kulturowej na terenach wiejskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Natural Heritage in Cultural Tourism Development on Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tereny wiejskie ze względu na dziedzictwo naturalne i kulturowe oraz dobre warunki wypoczynkowe (cisza, spokój, czyste środowisko) są atrakcyjne pod względem turystycznym, zwłaszcza dla zwolenników takich form turystyki jak turystyka kulturowa i turystyka przyrodnicza. W sposób naturalny zawierają one bowiem w swoim obrębie tradycje i obyczaje oraz elementy kultury materialnej, które powstały w wyniku wzajemnego, wielowiekowego przenikania się świata natury ze światem kultury. Umiejętne wykorzystanie wiedzy na ten temat powoduje zwiększenie atrakcyjności oferty wielu gospodarstw agroturystycznych oraz imprez organizowanych w ramach turystyki wiejskiej. Autorzy pragną zatem przybliżyć wybrane zagadnienia dotyczące motywów przyrodniczych w kulturze, zwrócić uwagę na możliwości wykorzystania zasobów i walorów dziedzictwa przyrodniczego w rozwoju różnych form turystyki kulturowej na terenach wiejskich. W artykule zaprezentowane zostaną związki pomiędzy obydwoma sferami, wynikające z nich problemy i zagrożenia, a także korzyści płynące z takiej zależności. (abstrakt oryginalny)
EN
Rural areas due to cultural and natural heritage and good rest conditions (calm, tranquility, high value environment) are very attractive for those tourist who follow the ideas of cultural and natural tourism. Places like this, in natural way present traditions, customs and different cultural objects, which were created in consequence of multiage intermingling of both - natural and cultural - spheres. Skilful use of knowledge about this topic conclude in increasing of many agrotourist farm or some rural tourism events attractiveness. Therefore, authors desire to bring closer chosen questions in culture concerning nature-based motives, pay attention on capability of utilization of natural resources and values in development of different form of cultural tourism in countryside. Paper presents some connections between both spaces as well as problems and benefits caused by such interdependence. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
34--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna "Kadry dla Europy" w Poznaniu
Bibliografia
 • Antoniewicz W., Dobrowolska M., Szafer T. P., 1966, Architektura i zabudowa pasterska Tatr Polskich i Podhala oraz Góralska sztuka plastyczna. [w:] Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala. T. 6, PAN, Wrocław Warszawa Kraków.
 • Berdo J., 2006, Zrównoważony rozwój. W stronę życia w harmonii z przyrodą. Earth conservation.
 • Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny. Wyd. AWF Poznań
 • Gwiazdowicz M., 2010, Środowisko przyrodnicze na obszarach wiejskich - zagrożenia i szanse. Studia BAS Nr 4(24) 2010, s. 247-272
 • Jackowski A., 2007, Polska sztuka ludowa. PWN, Warszawa
 • Drzewiecki M., 1995, Agroturystyka. Instytut Wyd. Świadectwo, Bydgoszcz
 • Hałasiewicz A., 2011, Rozwój obszarów wiejskich w kontekście zróżnicowań przestrzennych w Polsce i budowania spójności terytorialnej kraju. Ekspertyza, www.mrr.gov.pl
 • Impelluso L., 2006, Natura i jej symbole. Rośliny i zwierzęta. Wyd. Arkady. Warszawa
 • IOŚ Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 8,2011/1, Warszawa 2011
 • Jessa M., Wyszowska I., 2010, Specyfika i znaczenie folkloru łowickiego w turystyce regionalnej. Turystyka Kulturowa, 11/2010, www.turystykakulturowa.org/?id=num&nr=25 &txt=2
 • Kłosiewicz S, Kłosiewicz S., 2011, Przyroda w polskiej tradycji. Ocalić od zapomnienia. Sport I Turystyka Muza SA. Warszawa
 • Krysztofiak E., Produkt regionalny - szansa w tradycji, "Top Agrar Polska", nr 10/2003,
 • Krzysztofowicz S., 1972, O sztuce ludowej w Polsce. Wiedza Powszechna, Warszawa
 • Kurczewski R., 2006, Dzikie zwierzęta w gospodarstwie agroturystycznym i jego otoczeniu. Jak stworzyć gospodarstwo przyjazne dzikiej przyrodzie? Akademia Kletta, Warszawa
 • Kurczewski R., Machnik A., 2006, Aktywna ochrona przyrody wyzwaniem dla turystyki. W: Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Globalne wyzwania i zagrożenia. AWF Poznań
 • Kybal J., Kaplicki J., 1895, Rośliny aromatyczne i przyprawowe. PWRiL, Warszawa
 • Machnik A., 2008, Na pograniczu turystyki kulturowej i przyrodniczej - turystyka wiejska I agroturystyka. W: Kazimierczak M. (red.). W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową. Wyd. AWF Poznań
 • Majewski J, Lane B., 2003, Turystyka wiejska i rozwój lokalny. Fundacja Edukacja dla demokracji Warszawa
 • Mickiewicz B., 2006, Determinanty rozwoju agroturystyki w Polce. W: Wiktorowski K. (red.). Turystyka i ekologia w gospodarce wolnorynkowej. Znaczenie kategorii jakości w ekologii I turystyce. AR Szczecin
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Wyd. GWSHM Gniezno.
 • Mikuta B., Żelazna K., 2004, Organizacja ruchu turystycznego na wsi. Wyd. Format-AB Warszawa
 • Plan rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004-2006. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2004
 • Rakowska J., Wojewódzka-Wiewiórska A., 2010, Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju w kontekście powiązań funkcjonalnych (ekspertyza), www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_Rozwoju/SRK/ Ekspertyzy_aktualizacja_SRK__1010/Documents/SGGW_ekspertyza_obsz_wiej_vfinal.pdf
 • Rowiński J., 2008, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Analiza zatwierdzonej wersji programu i pierwszych lat realizacji). Program Wieloletni - Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. nr 118. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa.
 • Sikora J. ,1995, Agroturystyczny biznes. Poradnik organizatora turystyki i wypoczynku. Oficyna Wyd. Ośrodka Postępu Organizacyjnego. Bydgoszcz
 • Symonides E., 2007, Ochrona przyrody. Wyd. UW Warszawa
 • Sznajder M., Przezbórska L. 2006. Agroturystyka. PWN Warszawa
 • Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu. PWN Warszawa.
 • Węgiel A., 2007, Ochrona nietoperzy. [w:] D. J. Gwiazdowicz (red.), Ochrona przyrody w lasach I. Ochrona zwierząt, Wyd. PTL, Poznań
 • Woś B., Bień W. Apiturystyka jako forma turystyki zrównoważonej. Zesz. Nauk. WSTIJO Turystyka I Rekreacja 2013 1/11
 • http://gorzow.gazeta.pl/gorzow/1,36844,4675680.html
 • http://ostrzyceumaryli.republika.pl/index_pliki/przewodnik.html
 • www.anr.gov.pl/pl/article/13290
 • www.bocianopedia.pl
 • www.bocian-polska.pl
 • www.lek.com.pl
 • www.niezapominajki.pl
 • www.pwg.otop.org.pl
 • www.otop.org.pl
 • www.unipharm.pl
 • www.welcometo.poznan.pl/2001.01/pl-grzyb.html
 • www.ziola.parapsycholog.com.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601021

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.