PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 9 | 37--49
Tytuł artykułu

Umorzenie postępowań ubocznych i incydentalnych w ramach postępowania sądowoadministracyjnego

Autorzy
Warianty tytułu
Discontinuation of Supplemental and Incidental Proceedings within Administrative Court Proceedings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki umorzenia postępowań ubocznych i incydentalnych toczących się w ramach postępowania sądowoadministracyjnego. Kwestia ta nie była do tej pory szerzej poruszana w nauce, a w opracowaniach komentatorskich autorzy dość powszechnie przyjmują, że umorzenie postępowania dotyczy w zasadzie tylko głównego postępowania sądowoadministracyjnego. W opracowaniu podjęto próbę dokonania rozróżnienia poszczególnych postępowań incydentalnych czy ubocznych w kontekście ich samodzielności względem postępowania głównego i związanej z tym rozróżnieniem dopuszczalności ich umorzenia. Problematyka powyższa rozważana była w kontekście stosowanych odpowiednio przesłanek umorzenia postępowania głównego takich jak cofnięcie skargi i przede wszystkim bezprzedmiotowości postępowania z innych przyczyn. Analiza stosownych unormowań oraz poglądów wyrażonych w orzecznictwie pozwoliła na konkluzję, iż nie ma powodów, które stałyby na przeszkodzie takiemu sposobowi zakończenia postępowań ubocznych i incydentalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the issue of discontinuing supplemental and incidental proceedings pending as part of administrative court proceedings. This issue has not been discussed more widely in science so far, and in commentary studies the authors quite commonly assume that discontinuation of proceedings in principle only concerns the main administrative court proceedings. This study attempts to distinguish between respective supplemental or incidental proceedings in the context of their autonomy from the main proceedings and the related admissibility of their discontinuation. The above-mentioned issues were considered in the context of the applied relevant grounds for discontinuation of the main proceedings, such as withdrawal of the complaint and, above all, the groundlessness of the proceedings for other reasons. An analysis of the relevant regulations and views expressed in the jurisprudence led to the conclusion that there are no reasons that would prevent such a method of ending supplemental and incidental proceedings. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
37--49
Opis fizyczny
Twórcy
 • Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Bibliografia
 • Adamiak B., Borkowski J., Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, LEX/el. 2012.
 • Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2018.
 • Berutowicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1978.
 • Bladowski B., Glosa do uchwały SN z 06.10.2000r., III CZP 31/00, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2001/4, poz. 62.
 • Błaszczyńska A., Glosa do uchwały NSA z 07.04.2008r., II FPS 1/08, "Przegląd Prawa Publicznego" 2009/6.
 • Bojanowski E. [w:] Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, red. J. Lang, Warszawa 2013.
 • Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2008.
 • Chróścielewski W., Wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego, "Państwo i Prawo" 2004/3.
 • Dauter B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LEX/el. 2019.
 • Jaśkowska M., Masternak M., Ochendowski E., Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2010.
 • Kamiński M., Mechanizm i granice weryfikacji sądowoadministracyjnej a normy prawa administracyjnego i ich konkretyzacja, Warszawa 2016.
 • Kamiński M. [w:] Postępowania administracyjne, red. T. Woś, Warszawa 2017.
 • Klonowski K. [w:] Postępowanie sądowoadministracyjne: zarys wykładu, red. H. Knysiak-Sudyka, Warszawa 2018.
 • Korzan K., Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 1997.
 • Łaszczyca G., Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, LEX/el. 2014.
 • Pacura M., Wniosek o wymierzenie grzywny organowi administracji w sytuacji, gdy spełnił on swoje obowiązki, LEX/el. 2015.
 • Siedlecki W., Świeboda Z., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2000.
 • Tarno J.P., Król M.A., Przyznanie sumy pieniężnej jako środek dyscyplinowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2019/1.
 • Tarno J.P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, LEX/el. 2011.
 • Tarno J.P., Wyporska-Frankiewicz J., Umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego [w:] Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga pamiątkowa dedykowana Prof. Zw. dr hab., Jackowi M. Langowi, red. M. Wierzbowski, J. Jagielski, A. Wiktorowska, E. Stefańska, Warszawa 2009.
 • Trammer H., Następcza bezprzedmiotowość procesu cywilnego, Kraków 1950.
 • Waligórski M., Polskie prawo procesowe cywilne. Dynamika procesu, Warszawa 1948.
 • Woś T., Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2015.
 • Woś T. [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. T. Woś, LEX/el. 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601107

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.