PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 9 | 79--94
Tytuł artykułu

Administracyjne kary pieniężne a podział spółki - cz. II

Autorzy
Warianty tytułu
Administrative Pecuniary Penalties and a Company's Demerger - Part II
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest wpływ podziału spółki na obowiązek zapłaty administracyjnej kary pieniężnej. W drugiej części artykułu przedstawiono model materialnoprawnych i procesowych skutków podziału, oparty na kryterium treści planu podziału i zależności czasowej między dniem podziału (wydzielenia) a dniem ostatecznego nałożenia kary administracyjnej. W zależności od obranych założeń model dostarcza zróżnicowanych wyników, które jednak znajdują uzasadnienie w obowiązującym standardzie unijnym i konstytucyjnym. Omówione zostały także odstępstwa od przedstawionego modelu, jakie zachodzą w przypadku podziału spółki przez wydzielenie. Analizę zamyka postulat reinterpretacji znaczenia, jakie dla wykładni Kodeksu spółek handlowych ma ogólne odesłanie do Kodeksu cywilnego, zawarte w art. 2 k.s.h. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses the influence of a company's demerger on the obligation to pay an administrative pecuniary penalty. In this respect, the second part of the article presents a model of the substantive and procedural effects of a demerger, based on two variables, i.e. the content of the demerger plan and the temporal relationship between the demerger date and the date of the final imposition of the administrative penalty. Depending on the assumed criteria, the proposed model provides different results which are, however, justified by the binding EU-law and constitutional standard. The article also discusses deviations from the proposed model that need to be assumed in the context of demerger by separation. In the summary, the author postulates to reinterpret the meaning of the general reference to the Civil Code, contained in Article 2 of the Commercial Companies Code. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--94
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Berek M., Solidarność bierna w stosunkach dłużników z wierzycielem, Warszawa 2016.
 • Celińska-Grzegorczyk K., Gravamen w polskim postępowaniu sądowoadministracyjnym, "Przegląd Sądowy" 2016/3.
 • Dalkowska A., Transformacja podmiotowa w egzekucji administracyjnej, Wrocław 2018.
 • Górska A., Gravamen jako przesłanka dopuszczalności skargi w postępowaniu sądowoadministracyjnym, "Przegląd Sądowy" 2019/2.
 • Grzybowski T., Wpływ zmian prawa na jego wykładnię, Warszawa 2013.
 • Kidacka M., Podział spółki przez wydzielenie - problematyka odpowiedzialności za zobowiązania, "Monitor Prawniczy" 2016/12.
 • Klein A., Istota solidarności biernej a stosunki prawne odpowiedzialności [w:] Studia z prawa zobowiązań, red. Z. Radwański, Warszawa - Poznań 1979.
 • Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne - podstawowe pojęcia konstytucyjne, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2011/2.
 • Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Konstrukcja solidarności biernej w kodeksie cywilnym, "Studia Prawo-Ekonomiczne" 1974, t. XII.
 • Litwińska-Werner M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Łaszczyca G., Matan A., Następstwo procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym, "Państwo i Prawo" 2000/5.
 • Łaszczyca G., Matan A., Umorzenie ogólnego postępowania administracyjnego, Kraków 2002.
 • Nowacki A., Procedura podziału spółek, Warszawa 2013.
 • Osajda K., Ochrona wierzycieli spółek kapitałowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2017/9.
 • Ostojski P., Następstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, "Państwo i Prawo" 2011/7-8.
 • Pinior P., Podział spółek kapitałowych w prawie polskim i niemieckim, Warszawa 2003.
 • Pinior P. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J. Strzępka, Warszawa 2015.
 • Półtorak N., Wróbel A. [w:] Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel, Warszawa 2019.
 • Rachwał A. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, Warszawa 2019.
 • Rodzynkiewicz M. [w:] Kodeks spółek handlowych, t. 4, Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz, red. A. Opalski, Warszawa 2016.
 • Skóra A., Koncepcja wielopodmiotowych stosunków prawnych [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane, 24-27.09.2006 r., red. J. Zimmermann, Warszawa 2007.
 • Sołtys A., Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewniania efektywności prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2015.
 • Sołtys A. [w:] System Prawa Unii Europejskiej, t. 3, Wykładnia prawa Unii Europejskiej, red. L. Leszczyński, Warszawa 2019.
 • Staniszewska L., Administracyjne kary pieniężne. Studium z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego, Poznań 2017.
 • Szczygłowska E., Sukcesja uprawnień i obowiązków administracyjnych, Warszawa 2009.
 • Szumański A., Podział spółki w świetle kodeksu spółek handlowych, "Prawo Spółek" 2002/1-2.
 • Szumański A. [w:] Kodeks spółek handlowych, t. 4, Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz do art. 491-633, red. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, Warszawa 2012.
 • Śladkowska E., Wydanie decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2013.
 • Tereszkiewicz P., Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej, Warszawa 2018.
 • Witosz A., Wierzyciel a procesy restrukturyzacyjne spółek handlowych, Bydgoszcz - Katowice 2006.
 • Wróbel A., Autonomia proceduralna państw członkowskich. Zasada efektywności i zasada efektywnej ochrony sądowej w prawie Unii Europejskiej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2005/1.
 • Wszołek P., Kryteria wyodrębniania prawa administracyjnego, Warszawa 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601117

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.