PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 13 | nr 3 | 328--341
Tytuł artykułu

Nowoczesne trendy w funkcjonowaniu subkompleksu zbożowo--produktowego sektora rolnego Ukrainy w kontekście wdrażania zewnętrznego potencjału ekonomicznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Modern Trends in the Functioning of Grain-Product Subcomplex of the Agricultural Sector of Ukraine in the Context of Implementing its External Economic Potential
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przedmiot i cel pracy:: Głównym celem artykułu jest zbadanie stanu subkompleksu zbożowo-produktowego kompleksu rolno-przemysłowego oraz wskazanie głównych kierunków jego funkcjonowania jako przesłanki realizacji zewnętrznego potencjału gospodarczego Ukrainy. Materiały i metody:: W badaniach wykorzystano narzędzia metodyczne do analizy, konstrukcji modeli ekonometrycznych oraz otwarte źródła danych Państwowej Służby Statystyki Ukrainy. Wyniki:: Określono zestaw czynników (zmienne niezależne) i teoretycznie wykazano istnienie ich związku z opłacalnością produkcji zbóż i roślin strączkowych (zmienna zależna). Utworzono równania regresji dla zależności badanych czynników. Wiarygodność modelu ekonometrycznego została udowodniona za pomocą kryterium Fishera i testu t-Studenta. Wnioski:: Aby zwiększyć zewnętrzny potencjał ekonomiczny subkompleksu zbożowo-produktowego kompleksu rolno-przemysłowego, wskazane jest skoncentrowanie się na budowaniu racjonalnych mechanizmów zarządzania zidentyfikowanymi determinantami zapewnienia efektywności tego ostatniego. (abstrakt oryginalny)
EN
Subject and purpose of work: The main purpose of the article is to research the state of grain-product subcomplex of the agro-industrial complex and identify the main trends in its functioning as a prerequisite for the implementation of the external economic potential of Ukraine.Materials and methods: The research used methodical tools for analysis, construction of econometric models, as well as open information sources of the State Statistics Service of Ukraine.Results: A set of factors (independent variables) were determined and the existence of theoretically their relationship with the production profitability of cereals and legumes (dependent variable) was substantiated. The regression equations for the investigated factors dependence were formed. The reliability of the econometric model was proved using Fisher's criterion and Student's t-criterion test.Conclusions: To increase the external economic potential of the grain-product subcomplex of the agro-industrial complex, it is advisable to focus on building rational mechanisms for managing the identified determinants of efficiency ensuring of the latter. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
328--341
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Lviv National Agrarian University, Ukraine
 • Lviv National Agrarian University, Ukraine
Bibliografia
 • Baban, T.O. (2017). Features of barley grain export in Ukraine. Bulletin of Petro Vasylenko Kharkiv National Technical University of Agriculture, 185, 61-68.
 • Benson, C., Clay, E.J., Green, R.H. (1986). Food Security in Sub-Saharan Africa, IDS. Brighton: University of Sussex.
 • Cherevko, H.V. et al. (2000). Economics of grain product complex of agro-industrial complex. Lviv: Ukrainian technologies.
 • Eide, W. B. (1990). Proceedings of the Agriculture. Nutrition Linkage Workshop, Virginia, 1, 35-36.
 • Eicher, C.K., Staatz, J.M. (Eds.). (1990). Agricultural Development in the Third World. Baltimore: John Hopkins University Press.
 • Emelyanov, А.М. (Ed). (1987). Intensive development of the agro-industrial complex. Moscow: Agropromizdat.
 • Gaidutsky, P.I. (2014). Structural distortions and risks of crisis in agriculture. Economics of Agriculture, 7, 38-46.
 • Ilyina, I.V., Sidorenko, O.V., Morozova, E.V. (2012). The role of fund-forming branches of the agro-industrial complex insolving the food problem of the regions. National Interests: Priorities and Security, 2, 30-36.
 • Kiselev, V.I. (1985). Agroindustrial complex: improvement of the economic mechanism. Moscow: Agropromizdat.
 • Kolodiychuk, V.A. (2014). Branch positioning of grain product subcomplex of agro-industrial complex of Ukraine. Economic Journal-XXI, 9-10, 45-48.
 • Lobas, M.G. (1997). Development of grain economy. Kyiv: Agroinkom.
 • Martynova, L.V. (2018). Complex assessment of risks of economic activity of enterprises of the grain product sub complex of the agro industrial complex. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy, 18(2), 79-85.
 • Melnyk, L.L. (2013). Grain complex of Ukraine in the aspect of export opportunities and state regulation. Agrosvit, 4, 13-19.
 • Mesel-Veselyak, V.Ya., Fedorov, M.M. (2016). Strategic directions of development of the agrarian sector of the economy of Ukraine. Economics APK, 6, 37-49.
 • Official site. (2020). Organisation for Economic Co-operation and Development. https://www.oecd.org.
 • Paskhaver, B.Y. (2014). Trends and problems of national food consumption. Economics APK, 10, 5-13.
 • Sabluk, P.T. (2015). State and directions of development of agrarian reform. Economics APK, 2, 10-17.
 • Shpychak, O.M. (2002). Economic problems in the grain market of Ukraine. Bulletin of Agricultural Science, 10, 5-10.
 • State Statistics Service of Ukraine (2020). Agriculture of Ukraine for 2019: Statistical Yearbook. Kyiv.
 • Svitovyi, O.M. (2016). Ways to optimize production in the grain subcomplex to increase benefit. Economics of Agro industrial Complex, 2, 52-58. https://doi.org/10.30525/2256-...
 • Synytsky, O.M., Batiuk, O.Ya. (2011). Econometrics: textbook. Lviv: Spolom.
 • Shypchak, O.M., Bodnar, O.V., Pashko, S.O. (2009). System of organizational and economic mechanisms of functioning of the main agro-food subcomplexes of crop production of Ukraine. Kyiv: CJSC «Nichlava».
 • Tolmachev, A.V. (1998). Economy and the organization of manufacture in a grain subcomplex of agrarian and industrial complex (methodology and practice of decisions): the dissertation author's abstract on competition Degree of Dr. Sci (Econ): special. 08.00.05 "Economics and management of the national economy". Verkhovna Rada of Ukraine (2015). Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand, dated 30.11. https://zakon.rada.gov.ua/laws...
 • Verkhovna Rada of Ukraine (2002). On grain and the grain market in Ukraine: Law of Ukraine of 04.07, No 37-IV. https://zakon.rada.gov.ua/laws...
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601131

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.