PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 1 (31) | 13--29
Tytuł artykułu

Analiza taksonomiczna jako narzędzie wspomagające ocenę rozwoju przedsiębiorstwa - wybrany przykład z branży maszyn rolnych

Warianty tytułu
Taxonomic Analysis as a Tool Supporting Assessment of the Enterprise's Development - the Selected Example of Agriculture Machinery Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, jest kluczowym elementem jego analizy. Stanowi zagadnienie złożone, wymagające obserwacji w wielu aspektach, takich jak przychody ze sprzedaży, płynność, rentowność, inwestycje, sprawność działania, czy też udział w rynku. Dostęp do informacji analitycznych oraz ocena prowadzonej działalności gospodarczej umożliwia sprawne i skuteczne zarządzanie. Jest to pomocne w podejmowaniu bieżących i strategicznych decyzji przez menedżerów, co umożliwia efektywne działanie i rozwój przedsiębiorstwa w przyszłości. Artykuł porusza istotne zagadnienia z analizy strategicznej przedsiębiorstwa. W opracowaniu uwaga skupiona została na ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej wybranego przedsiębiorstwa z branży produkcji maszyn rolniczych. W oparciu o dostępne dane przeprowadzono analizę taksonomiczną firmy. Z przeprowadzonych badań wynikają spostrzeżenia, które mogą pełnić ważną rolę doradczą w podejmowaniu decyzji strategicznych przez menedżerów oraz innych decydentów.(abstrakt oryginalny)
EN
The assessment of the economic and financial situation of the enterprise is a key element of its analysis. It is a complex issue requiring observation in many aspects such as sales revenues, liquidity, profitability, investments, operational efficiency or market share. Access to analytical information and assessment of business activity enables efficient and effective management. It is helpful in making current and strategic decisions by managers. Moreover, it enables both effective operation and development of the enterprise in the future. The article focuses on the important issues from strategic company analysis. The attention was focused on the assessment of the economic and financial situation of the selected enterprise in the area of agricultural machinery industry. Taxonomic analysis of the company was carried out based one the available data. The conducted research shows observations that can play an important and advisory role in making strategic decisions by managers and other decision makers(original abstract)
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Bibliografia
 • Borys T. (1978). Metody normowania cech statystycznych w badaniach porównawczych. "Przegląd Statystyczny", nr. 2.
 • Czech A. (2014). Application of chosen normalization methods in the process of construction of synthetic measure in indirect consumption research, "Folia Oeconomica", no. 3(302).
 • Czech, A. & Lewczuk J. (2016). Taxonomic and econometric analysis of road transport development in Poland - the voivodship approach, "Ekonomia i Zarządzanie", 4(4).
 • Czech A. Lewczuk J. & Bołtromiuk A. (2016). Multidimensional assessment of the European Union transport development in the light of implemented normalization methods, "Economics and Management", vol. 8, issue 4.
 • Czech A. & Lewczuk,J. (2017). Statistical assessment of the development of the transportation system in chosen countries - an international approach, "Procedia Engineering", 182.
 • Czech A. & Słaby T. (2017). Ocena poziomu życia gospodarstw domowych według województw - meandry analizy taksonomicznej, "Wiadomości Statystyczne", 10(677).
 • Hellwig Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", nr 4.
 • Janiuk I. (2018). Dywersyfikacja jako strategia rozwoju polskich przedsiębiorstw na rynku maszyn dla rolnictwa i leśnictwa. "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 168, SGH, Warszawa.
 • Lira J., Wagner W. & Wysocki F. (2002). Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych, w: Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, red. W.J. Paradysz, Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Lista 500, XXI Edycja Rankingu "Rzeczpospolita" 31.05.2019: 11,13,14.
 • Lista 500, Ranking "Rzeczpospolitej", Edycje: IX, X, XIII - XX (lata: 2008, 2009, 2011-2018).
 • Lista 2000 Polskich Przedsiębiorstw i Eksporterów, "Rzeczpospolita" 2016, 24.11, s. 8, oraz www.pronar.pl; 30.04.2018 r.
 • Lista 2000, Polskie Przedsiębiorstwa, Dodatek Specjalny "Rzeczpospolita", 27 października 2010: 32.
 • Łuniewska M. & Tarczyński W. (2006). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. PWN, Warszawa.
 • Malina A. & Zeliaś A. (1997). On building taksonometric measure of living conditions, "Statistics in Transitions", no. 3(3).
 • Materiały źródłowe GUS (2019), Produkcja wyrobów przemysłowych w 2018, Warszawa.
 • Młodak A. (2005). Ocena zmienności cech statystycznych w modelu taksonomicznym [The evaluation of the variability of statistical features in the taxonomic model], "Wiadomości Statystyczne", 9.
 • Młodak A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Młodak A. (2009). Historia problemu Webera, "Matematyka Stosowana", nr 10(51).
 • Panek T. & Zwierzchowski J. (2013). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania, SGH, Warszawa.
 • Pociecha J., Podolec A., Sokołowski & A. Zając K. (1988). Metody taksonomiczne w badaniach społecznoekonomicznych, PWN, Warszawa 1988.
 • Pronar wyróżniony w rankingu "Orły Wprost", (2019). https://pronar.pl/pronar-wyrozniony -rankingu-orly-wprost/.
 • Słaby T. & Czech A. (2010). Zróżnicowanie regionalne konsumpcji w ujściu pośrednim - ujęcie statyczne i przestrzenno-czasowe, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 111, SGH, Warszawa.
 • Walesiak M. (1996). Metody analizy danych marketingowych. PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601135

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.