PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 144
Tytuł artykułu

Innowacje w działalności banków spółdzielczych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Oddawana w ręce Czytelników monografia naukowa pt. "Innowacje w działalności banków spółdzielczych" została poświęcona ważnej determinancie rozwoju banków spółdzielczych w Polsce, jaką są innowacje obecne w ich działalności oraz aktywność innowacyjna badanej grupy banków, pozwalające sprostać konkurencji na rynku usług bankowych i jednocześnie ograniczające ryzyko eliminacji rynkowej banku. Celem monografii jest analiza rozwoju i ocena obecnego poziomu innowacyjności polskiej bankowości spółdzielczej, biorąc także pod uwagę opinię badanych ankietowo klientów, pracowników i kadry zarządzającej banków spółdzielczych, oraz prezentacja najważniejszych i najnowszych wdrożeń innowacji w badanym sektorze, połączona z diagnozą wiedzy klientów banków spółdzielczych nt. innowacji finansowych. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
144
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Barbich P., Innowacje płatnicze w polskim systemie bankowym, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa 2018.
 • Bednarska-Olejniczak D., Mazurkiewicz-Pizło A., Mierzejewski M., Innowacje na rynku detalicznych usług finansowych. Perspektywa globalna i krajowa, CeDeWu, Warszawa 2019.
 • Berners-Lee T., Weaving the Web: The Original Design and Ultimate Destiny of the World Wide Web, Harper Business, New York 2000.
 • Capiga M., Szustak G., Szewczyk Ł., Banki spółdzielcze na rynku finansowym w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2017.
 • Dietz M., Jenkins P., Kapashi R., Lemerle M., Mehta A., Quetti L., New Rules for an Old Game: Banks in a Changing World of Financial Intermediation, McKinsey Global Banking Annual Review 2018.
 • Drygen G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Zysk i S-ka, Warszawa 2003.
 • Dziadzia B., Wpływ mediów. Konteksty społeczno-edukacyjne, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2008.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2015-2017, GUS, Warszawa, Szczecin 2018.
 • Folwarski M., Sektor FinTech na europejskim rynku usług bankowych - wyzwania konkurencyjne i regulacyjne, Poltext, Warszawa 2019.
 • Gospodarowicz M., System Bank WEB 2.0 - bankowość społecznościowa [w:] Bankowość elektroniczna. Istota i innowacje, red. A. Gospodarowicz, C.H. Beck, Warszawa 2018.
 • Grzybczyk K., Prawo reklamy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Guzek E., Ślązak E., Innowacyjna bankowość internetowa: Bank Web 2.0, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Harasim J., Zmiany w sektorze bankowym a wizerunek i tożsamość banku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 • Jurkowska A., System finansowy w UE i unia bankowa [w:] Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E, red. M. Klimontowicz, Związek Banków Polskich, Warszawa 2017.
 • Kacprzak M., Specyfika reklamy usług sektora bankowego w Polsce [w:] Strategie komunikacji reklamowej z konsumentem, red. A. Kozłowska, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012.
 • King B., Bank 3.0: Nowy wymiar bankowości, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2013.
 • King B., Bank 4.0: Banking Everywhere, Never at a Bank, John Wiley & Sons Ltd., Chichester 2018.
 • Kotliński G., Innowacje informacyjne w bankowości. Ujęcie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016.
 • Krawczyk-Sokołowska I., Ostaszewska Z., Rachunek kosztów w zarządzaniu procesem innowacyjnym w przedsiębiorstwie [w:] Granice finansów XXI wieku. Finanse publiczne, rynek finansowy, finanse przedsiębiorstw, red. S. Wieteska, D. Burzyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.
 • Majorek M., Nowa jakość medialnych kampanii wyborczych na przykładzie amerykańskich kandydatów do urzędu prezydenta w pierwszej dekadzie XXI wieku [w:] "Stare" i "nowe" media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy, red. M. Du Vall, A. Walecka-Rynduch, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010.
 • Pięta J., Pedagogika czasu wolnego, Wydawnictwo FREL, Warszawa 2014.
 • Pyka A., Sieradz A., Bank Detaliczny Ery Digital [w:] Wyzwania informatyki bankowej, red. A. Kawiński, A. Sieradz, Instytut Badań nad Gospodarką Cyfrową, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2015.
 • Ratajewski J., Wstęp do informacji naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1973.
 • Szelągowska A., Branch banking w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2019.
 • Szelągowska A., Open banking jako megatrend rozwoju współczesnej bankowości [w:] Polityka pieniężna i rynki finansowe wobec wyzwań gospodarki 4.0, red. W. Przybylska-Kapuścińska, K. Perez, CeDeWu, Warszawa 2019.
 • Szustak G., Banki spółdzielcze jako ogniwo systemu bankowego [w:] M. Capiga, G. Szustak, Ł. Szewczyk, Banki spółdzielcze na rynku finansowym w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2017.
 • Szustak G., Działalność operacyjna banków spółdzielczych [w:] M. Capiga, G. Szustak, Ł. Szewczyk, Banki spółdzielcze na rynku finansowym w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2017.
 • Ślązak E., Innowacyjne rozwiązania systemu Bank WEB 3.0 [w:] Bankowość elektroniczna. Istota i innowacje, red. A. Gospodarowicz, C.H. Beck, Warszawa 2018.
 • Taaffe O., Banking on Change: The Development and Future of Financial Services, John Wiley & Sons, Chichester 2019.
 • Tarabasz A., Marketing w dobie Web x.0 a wykorzystanie social media przez największe banki w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 • The Advertising Age. Encyclopedia of Advertising, eds. J. McDonough, K. Egolf, Fitzory Dearborn Publishers, Chicago-London 2002.
 • Woźniewska G., Potencjał konkurencyjności banku spółdzielczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Azembski R., Biometria - wygoda i bezpieczeństwo klienta, "Bank Spółdzielczy. Świat Bankowości Spółdzielczej" 2019, nr 2/592.
 • Badowska S., Źródła i inspiracje wprowadzania innowacji produktowych, "Zarządzanie i Finanse" 2012, nr 2, cz. 2.
 • Bednarska-Olejniczak D., Innowacje w bankowości komercyjnej - ujęcie marketingowe, "Marketing i Zarządzanie" 2016, nr 3(44).
 • Bednarska-Olejniczak D., Innowacje w zakresie komunikacji marketingowej banków - wybrane problemy, "Marketing i Rynek" 2018, nr 4.
 • Biesaga-Słomczewska E.J., Iwińska-Knop K., Innowacje zarządcze w obszarze funkcji personalnej, "Logistyka" 2015, nr 2, CD 2.
 • Blumler J.G., Kavanagh D., The Third Age of Political Communication: Influence and Features, "Political Communication" 1999, Vol. 16, No. 3.
 • Błach J., Koszty zastosowania innowacji finansowych w działalności przedsiębiorstwa - identyfikacja problemu, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia" 2012, vol. XLVI, 4.
 • Błach J., Doś A., Wieczorek-Kosmala M., Gorczyńska M., Model decyzji o implementacji innowacji finansowych w przedsiębiorstwie, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, nr 282.
 • Bobrowska M., Kampanie digitalowe w bankowości - czy warto w nie inwestować?, "Bank Spółdzielczy. Świat Bankowości Spółdzielczej" 2019, nr 4/594.
 • Bombiak E., Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa - kluczowy majątek współczesnych organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie" 2013, nr 96.
 • Czerwiński B., Innowacje jako wyzwanie dla działań marketingowych banków komercyjnych, "Logistyka" 2015, nr 2, CD 2.
 • Deptuła A.M., Knosala R., Innowacje i ich ryzyko - czy warto próbować?, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem" 2017, z. 4.
 • DiNucci D., Fragmented Future, "Print Magazine" 1999, No. 53.
 • Druszcz P., Digitalizacja produktów bankowych jako cel strategiczny uczestników polskiego sektora bankowego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2017, z. 1.
 • Flisiuk B., Gołąbek A., Praktyczna wycena własności intelektualnej i know-how na potrzeby komercjalizacji wiedzy w instytucjach naukowych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie" 2017, z. 100, nr kol. 1972.
 • Furmanek W., Innowacje kategorią współczesności, "Labor et Educatio" 2017, nr 5.
 • Gniewek J., Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia" 2016, vol. L, 3.
 • Grzegorzewska-Mischka E., Brodnicki K., Kubiszewska K., Znaczenie innowacji bankowych na przykładzie rozwoju e-bankingu w Chorwacji, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2015, nr 239.
 • Hulicki M., Lustofin P., Wykorzystanie koncepcji blockchain w realizacji zobowiązań umownych, "Człowiek w Cyberprzestrzeni" 2017, nr 1.
 • Janasz K., Zarządzanie ryzykiem innowacyjnym w organizacji, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego" 2015, nr 39, t. 1.
 • Kałowski A., Rachunek ekonomiczny w ocenie efektywności innowacji, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2011, nr 69.
 • Karasek A., Źródła innowacji w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2014, nr 183, cz. 2.
 • Kata R., Innowacje banków w obsłudze finansowej wsi i rolnictwa, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Innowacje w Bankowości i Finansach" 2013, nr 173 (t. 1).
 • Kata R., Znaczenie banków lokalnych w dostępie rolników do kredytów bankowych, "Roczniki Nauk Rolniczych" 2010, t. 97, z. 4.
 • Kieżel M., Percepcja innowacyjności banków i determinanty korzystania z nich wśród klientów indywidualnych z różnych grup wiekowych, "Handel Wewnętrzny" 2018, nr 3(374).
 • Klimontowicz M., Znaczenie innowacji dla konkurencyjności banku - wyniki badań, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Innowacje w Bankowości i Finansach" 2013, nr 173, t. 1.
 • Klimontowicz M., Pyka A., Modele biznesowe banków - wyzwania XXI wieku, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego" 2016, nr 44/2.
 • Klimontowicz M., Pyka A., Przesłanki zmian modeli biznesowych banków ze szczególnym uwzględnieniem podatku od niektórych instytucji finansowych oraz wymogów kapitałowych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia" 2017, vol. LI, 1.
 • Kopiński A., Porębski D., Próba oceny efektywności banków komercyjnych za pomocą metody DEA, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia" 2015, vol. XLIX, 4.
 • Korenik D., Pozytywne i negatywne innowacje w nowoczesnej bankowości, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 2017, nr 346.
 • Kotlińska J., Kotliński G., Wybrane aspekty odrębności działalności innowacyjnej w instytucjach finansowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 516. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu" 2008, nr 13.
 • Kowalska M., Crowdsourcing jako proces poszukiwania kreatywnych rozwiązań, "Badania Marketingowe - Zmiany w Metodologii i Technikach Badawczych" 2016, nr 459.
 • Kubik T., Efektywność przedsięwzięć innowacyjnych w organizacji produkcji, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" 2018, nr 52/2.
 • Kulińska-Sadłocha E., Towards a New Business Model of Cooperative Banks, "Bezpieczny Bank" 2019, nr 4(77).
 • Lachiewicz S., Innowacje organizacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2014, nr 183, cz. 1.
 • Lenart-Gansiniec R., Crowdsourcing i jego pomiar - próba operacjonalizacji, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2017, nr 322.
 • Marcinkowska M., Innowacje finansowe w bankach, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2012, nr 266.
 • Meyer B., Informacja w procesie obsługi ruchu turystycznego, "Ekonomiczne Problemy Turystyki" 2006, nr 7.
 • Miklaszewska E., Bankowość spółdzielcza wobec postępującej digitalizacji usług i produktów bankowych, "Bank Spółdzielczy" 2019, nr 1/591.
 • Norek T., Efektywność procesów innowacyjnych realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa sektora MSP. Rezultaty badań empirycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015, nr 386.
 • Nowacka A., Szewczyk-Jarocka M., Lokalny charakter działalności banków spółdzielczych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2015, nr 250.
 • Pawęda D., Klient przyszłości banku spółdzielczego, "Bank spółdzielczy. Świat Bankowości Spółdzielczej" 2019, nr 3/593.
 • Piotrowska K., Etapy procesu innowacyjnego jako obszary ryzyka w audycie wewnętrznym, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2016, nr 6(84).
 • Piśniak M., Ryzyko jako determinanta innowacyjności przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie" 2017, nr 25, t. 2.
 • Rogowski W., Świat wirtualnego doradztwa finansowego (robo-advisor), "e-mentor" 2017, nr 4(71).
 • Rudnicki M., Metody oceny ekonomicznej i finansowej publicznych inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, "Studia Ecologiae et Bioethicae" 2005, nr 3.
 • Sarowski Ł., Od Internetu Web 1.0 do Internetu Web 4.0 - ewolucja form przestrzeni komunikacyjnych w globalnej sieci, "Rozprawy Społeczne" 2017, t. 11, nr 1.
 • Seta W., Wrońska K., Cegiełko S., Reklama bankowa jako narzędzie aktywności promocyjnej instytucji finansowych, "Finanse i Prawo Finansowe. Journal of Finance and Financial Law" 2018, vol. 1(17).
 • Sikora J., Uziębło A., Innowacja w przedsiębiorstwie - próba zdefiniowania, "Zarządzanie i Finanse" 2013, t. 2, nr 2.
 • Siłka P., Potencjał innowacyjny wybranych miast Polski a ich rozwój gospodarczy, "Prace Geograficzne" 2012, nr 236.
 • Siudek T., Snarski P., Chodera B., Konkurencyjność banków komercyjnych i spółdzielczych w Polsce, "Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich" 2013, t. 100, z. 2.
 • Spoz A., Innowacje w bankowości dla firm, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2014, nr 186, cz. 1.
 • Stachera-Włodarczyk S., Rola innowacji finansowych w działalności banków komercyjnych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie" 2015, nr 19.
 • Szafrańska M., Rola banków spółdzielczych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie" 2006, t. 15.
 • Szambelańczyk J., Ławrynowicz M., Innowacyjność w polskim sektorze bankowym - problemy i dylematy, "Zeszyty BRE Bank - CASE" 2005, nr 79.
 • Szczęsny W., Szanse i wyzwania bankowości. Część 2, "Bank Spółdzielczy. Świat Bankowości Spółdzielczej" 2019, nr 2/592.
 • Szymczyk B., Zagadnienia wyceny innowacyjnych rozwiązań produktowo-technologicznych, "Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji", 2017, vol. 6, iss. 5.
 • Świerk J., Rola benchmarkingu w doskonaleniu przedsiębiorstwa, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia" 2010, vol. XLIV, 2.
 • Tomczyk K., Identyfikacja barier korzystania z bankowości mobilnej w banku spółdzielczym, "Informatyka Ekonomiczna" 2018, nr 3(49).
 • Trzepizur P., Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie" 2016, nr 24, t. 1.
 • Trzepizur P., Zarządzanie innowacjami w sektorze usług bankowych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie" 2016, t. 2, nr 23.
 • Wanicki P., Innowacje jako źródło wartości przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2016, nr 442.
 • Warchlewska A., Górna S., Nowoczesne technologie jako czynnik konkurencji na lokalnych rynkach usług bankowych (na przykładzie Gospodarczego Banku Spółdzielczego Międzyrzecz), "Optimum. Economic Studies" 2018, nr 1(91).
 • Węcławski J., Banki spółdzielcze w konkurencyjnym otoczeniu, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia" 2010, vol. XLIV.
 • Węcławski J., Finansowanie innowacji przez inwestorów venture capital w aspekcie procesów decyzyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 752. Ekonomiczne Problemy Usług" 2013, nr 102.
 • Woźniewska G., Analiza potencjału konkurencyjności banku spółdzielczego - zarys koncepcji, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia" 2010, vol. XLIV, 2.
 • Woźniewska G., Składniki potencjału konkurencyjności banku spółdzielczego - na podstawie wyników badania ankietowego, "Finanse" 2010, nr 1(2).
 • Zdanowska M., Innowacje w finansach osobistych, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2013, t. 1, nr 173.
 • Ziębicki B., Elastyczność jako kryterium efektywności organizacyjnej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2010, nr 234.
 • Źródło-Loda M., Benchmarking - nowoczesna koncepcja zarządzania organizacją, "Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie" 2014, z. 67.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, OJ L 176, 27.6.2013.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, OJ L 176, 27.6.2013.
 • Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze, tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1285, z 2019 r., poz. 730, 1080, 1100.
 • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 865, 1018, 1309, 1358, 1495, 1571, 1572, 1649, 1655, 1798, 1978, 2020, 2200, 2217, 2473, z 2020 r., poz. 183, 288.
 • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe, tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2187, 2243, 2354, z 2019 r., poz. 326, 730, 875, 1074, 1358, 1495, 1501, 1520, 1622, 1649, 1667, 1696, 1751.
 • Ustawa z 07 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 613, z 2019 r., poz. 730.
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2018, poz. 1075.
 • Uchwała nr 33/2015 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 25.11.2015 w sprawie określenia form, trybu oraz szczegółowych warunków udzielania zwrotnej pomocy finansowej bankom spółdzielczym z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych, https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/uchwala-rady-bfg-nr-33-2015-z-dnia-25-listopada-2015.pdf (dostęp: 21.11.2019).
 • Rekomendacja H dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601139

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.