PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 13 | nr 3 | 342--354
Tytuł artykułu

Oszczędności a kapitał migracyjny gospodarstw domowych: światowe doświadczenia a rzeczywistość domowa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Savings and Migration Capital of Households: World Experience and Domestic Realities
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem artykułu jest kształtowanie się oszczędności gospodarstw domowych na Ukrainie i ich źródła z łącznych dochodów gospodarstw domowych, ze szczególnym uwzględnieniem migracji zarobkowej na Ukrainie. Jest ona ważnym źródłem wpływów dewizowych w postaci przekazów pieniężnych, które pomagają poprawiać dobrobyt ludności i zapewniają wzrost gospodarczy w kraju. Celem artykułu jest zbadanie i określenie głównych trendów w rozwoju zasobów finansowych gospodarstw domowych, zbadanie zagranicznych doświadczeń w generowaniu i wykorzystaniu oszczędności mieszkańców oraz określenie możliwości ich wykorzystania na Ukrainie, analiza główne kierunki polityki państwa w zakresie regulacji przekazów zarobkowych migrantów. Materiały i metody: Autor artykułu dokonał analizy literatury przedmiotu i przeprowadził badanie wtórne, wykorzystując dane z raportów i opracowań publikowanych przez statystyki UE (Eurostat Statistics) i GUS (GUS), roczniki statystyczne Europy; Raporty WDR (Global Financial Development Report 2019/2020) i NBU (oficjalna strona Narodowego Banku Ukrainy).Wyniki: Badania wykazały, że proces oszczędzania jest dość popularny wśród Europejczyków. W związku z tym w 2019 r. najbardziej oszczędni byli mieszkańcy Polski, Węgier i Rumunii - 82%, 84% i 85%. Dalsze nastawienie do oszczędności przedstawia się następująco: Turcy (77%), Ukraińcy (76%), Chorwaci (75%), Serbowie (72%), Niemcy (73%), podczas gdy oszczędności są nieco mniej istotne dla Austriaków (70%), Słowacy (67%), Czesi (66%) i Czarnogórcy (59%). Taka sytuacja w zakresie oszczędności wyraźnie pokazała, jak skuteczne decyzje gospodarstw domowych wpływają na ogólną aktywność polityczną i gospodarczą w Europie. Wreszcie migracyjna stolica Ukrainy ma "charakter szarej" przede wszystkim ze względu na chęć minimalizacji kosztów przelewu środków do kraju oficjalnymi kanałami oraz nieufność do sektora bankowego na Ukrainie.Wnioski: Aby zwiększyć efektywność tworzenia i wykorzystania oszczędności gospodarstw domowych na Ukrainie, konieczne jest zwiększenie zainteresowania obywateli oszczędnościami poprzez częściowe lub całkowite zwolnienie z opodatkowania dochodów kierowanych do akumulacji oraz stworzenie warunków niezbędnych do realizacji nowych usługi bankowe, ubezpieczeniowe i inne rodzaje usług finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Subject and purpose of work: The subject of the paper is the formation of household savings in Ukraine and their sources of aggregate household incomes, with particular attention to the Ukrainian labor migration. It is an important source of foreign exchange earnings in the form of remittances, which help improve the welfare of population and ensure economic growth in the country.The purpose of the paper is to research and determine major trends of the development of households' financial resources, to examine the foreign experience of forming and use of residents' savings and to determine the ways it can be applied in Ukraine, and to analyze the main trends of state policy in the regulation of labor migrants' remittances.Materials and methods: The author of this paper analyzed the literature on the subject and performed desk research using data from reports and studies published by EU statistics (Euro stat Statistics) and GUS (Statistics Poland), statistical yearbooks of Europe; WDR reports (Global Financial Development Report 2019/2020) and NBU (Official website of the National Bank of Ukraine).Results: The author's research has shown that the process of saving is quite popular for European people is quite popular. Accordingly, in 2019, the residents of Poland, Hungary and Romania were the most frugal - 82%, 84% and 85%. Further attitudes towards savings are the following: Turks (77%), Ukrainians (76%), Croats (75%), Serbs (72%), Germans (73%), while savings are slightly less important for Austrians (70%), Slovaks (67%), Czechs (66%), and Montenegrins (59%). This savings situation has clearly demonstrated the power of effective household decisions for overall political and economic activity in Europe. Finally, the migration capital of Ukraine has a "shadow character" due to, first of all, the desire to minimize the costs of transferring funds home through official channels, as well as distrust of the banking sector in Ukraine.Conclusions: To increase the efficiency of the formation and use of household savings in Ukraine, it is necessary to increase the interest of citizens in savings by partially or completely exempting from taxation the income directed to accumulation and create the conditions necessary for the implementation of new banking, insurance, and other types of financial services. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
342--354
Opis fizyczny
Twórcy
 • The National Academy of Sciences of Ukraine
 • The National Academy of Sciences of Ukraine
Bibliografia
 • Agunias, D. (2006). Remittances and development: trends, impacts and policy options. Washington: Migration Policy Institute.
 • Allianz report on the level of world welfare: the highest assets growth from 2003 to 24 September 2014. https://www.allianz.com/public...
 • Barometer of savings of Erste Group: the Popularity of savings in Central and Eastern Europe (2012). Pres-reliz: Kyiv, 325.
 • Becker, G. (1983). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. London: University of Chicago Press.
 • Boronos, V. (2012). Scientific and methodological approaches to assessing the financial potential of territories. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn... pprbsu/2012_34/34_01_09.pdf.
 • Bulavynets, V. (2015). Income of migrant workers as an important source of household income. Journal on Economic Issues «Investytsii, praktyka ta dosvid», 10, 56-62.
 • Dropa, Ya. (2017). Financial resources for the development of the national economy of Ukraine. Lviv.
 • Franchenko, L. (2011). The use of household savings in investing the country's economy through stock market structures. Journal on Economic Issues, 3(118), 194-199.
 • Ghosh, B. (2006). Migrant remittances and development: myths, rhetoric and realities. Geneva: IOM.
 • Haidutskyi, A. (2008). The scale of income of Ukrainian labor migrants. Journal on Economic Issues «Economy and state», 2, 96-105.
 • Hnatiuk, P. (2011). Migration and remittances of migrants. Zvit konferentsii, MOM, 26-28.
 • Hudz, T. (2019). Current trends in Ukrainian household savings using banking products Journal on Economic Issues «Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli», 3(94), 77-87.
 • International deposit rates (2020). http://ru.deposits.org/europe...
 • Karpyshyn, N. (2015). Investment behavior of households: global models and national characteristics. Journal on Economic Issues «Svit finansiv», 4, 138-151.
 • Kizyma, T. (2013). Investment behavior of households: global models and national characteristics. Journal on Economic Issues «Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini», 9(148), 170-176.
 • Kizyma, T. Onyshchuk, V. (2016). State policy to stimulate remittances of migrant workers: foreign experience and domestic realities. Journal on Economic Issues «Svit finansiv», 1, 47-57.
 • Kliuchnyk, L. (2018). The potential of using migration capital as a resource for the development of the region's economy. Journal on Economic Issues «Rehionalna ekonomika», 4(90), 103-109.
 • Kovalenko V. (2019). Public savings in support of financial resources of banks. Journal on Economic Issues «Hroshi, finansy I kredyt», 28, 275-283.
 • Makedon, H. (2015). Household savings: economic essence and factors of influence. Journal on Economic Issues «Stalyi rozvytok ekonomiky», 2, 151-157.
 • Report on the Methodology, Organization and Results of a Modular Sample Survey on Labour Migration in Ukraine (2013). Decent Work Technical Support Team and Country Office for Central and Eastern Europe. Budapest: ILO, 98.
 • O'Neill, A. (2005). Emigrant Remittances: Policies to Increase Inflows and Maximize Benefits. Indiana Journal of Global Legal Studies, 1, 354-457.
 • Official site of the National Bank of Ukraine. (2020). http://www.bank.gov.ua/control...
 • Ramskyi, A. (2013). Conceptual approaches to the formation of investment potential of households in historical retrospect. Journal on Economic Issues «Biznesinform», 12, 136-144.
 • Shuman, Ye. (2020). «Under the mattress» or in a bank: the Germans have more than six trillion euros in their hands. https://www.dw.com/uk/pid-matr...
 • Tarasiuk, M. (2013). The role and features of the functioning of household finances in a market economy. Journal on Economic Issues «Innovatsiina ekonomika», 9, 11-16.
 • Trade and Development Report (2012). New York and Geneva. http://unctad.org/en/Publicati...
 • Malynowska, O. (2018). Transfers of migrants from abroad and possible measures to encourage and use them effectively: Analitychna zapyska. http://www.niss.gov. ua/articles/1276.
 • Vatamaniuk, O. (2007). Savings in the economy of Ukraine: macroeconomic analysis. Lviv.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601145

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.