PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 8 | 6--19
Tytuł artykułu

Rola rzeki w rozwoju turystyki miejskiej na przykładzie Warszawy i wybranych miast europejskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Rivers in the Development of Urban Tourism on the Example of Warsaw and Selected European Cities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sposobem na przyjęcie dużej liczby turystów, jest kreowanie nowych przestrzeni atrakcyjnych turystycznie. Ważnym czynnikiem pomocnym w tych procesach jest rzeka. Rzeka bardzo często definiuje charakter miasta, tworzy przestrzeń publiczną. Celem niniejszego artykułu jest analiza zmiany roli rzeki w zagospodarowaniu wybranych stolic europejskich na przestrzeni lat, zwłaszcza pod względem wykorzystania rzeki, jako atrakcji turystycznej. Wisła w Warszawie jest rzeką, która posiada dobre warunki naturalne do rekreacji, jednakże obecnie potencjał ten jest w niewielkim stopniu wykorzystywany przez miasto. W innych stolicach europejskich zagospodarowanie rzek jest zupełnie inne. Praga, Paryż, Berlin czy Londyn to miasta obubrzeżne, w których najważniejsze budynki zlokalizowane są nad rzekami, a mimo intensywnej zabudowy rzek, pełnią one ważną rolę w zakresie turystyki i rekreacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The way to attract a large number of tourists, is to create new spaces which are tourist-attractive. An important factor in these process can be a river. Rivers very often define the character of the city and create public space. The purpose of this article is to analyze the changes of the role of rivers in the management of selected European capitals over the years, especially in the use of the river as a tourist attraction. Vistula is a river that has good natural conditions for recreation but currently this potential is hardly used by the city. In other European capitals the management of the river is quite different. Prague, Paris, Berlin and London are the cities with both embankments well-developed, in which the most important buildings are located along the rivers. Despite intensive development of the river banks, they play an important role in the field of tourism and recreation. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
6--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Bibliografia
 • Arandjelovic B, Bogunovich D., 2014, City profile: Berlin, Cities 37 (2014), ss. 1-26
 • Arnberger A., 2006, Recreation use of urban forests: An inter-area comparison, Urban Forestry & Urban Greening 4 (2006), ss. 135-144
 • Baille i in., 1999, Paryż. Praktyczny przewodnik, wyd. Pascal, Bielsko-Biała
 • Berlin, oficjalna strona: http://www.berlin.de/aktuell/08_01/ereignisse/aktuell_100376.html (dostęp z dn.: 07.03.2010)
 • Bernat S., 2007, Rewitalizacja dolin rzecznych w miastach, [w:] U. Myga-Piątek (red.), 2007, Doliny rzeczne. Przyroda - krajobraz - człowiek, Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, ss. 255-264
 • Centrum Nauki Kopernik, oficjalna strona: http://www.kopernik.org.pl/ (dostęp z dn.: 22.11.2012)
 • Chmielewski J., 2002, Struktura przestrzenna, [w:] S. Gzell (red.), Krajobraz architektoniczny Warszawy końca XX wieku, Akapit DTP, Warszawa
 • Chylarecki P., 2003, Ochrona ptaków i ich siedlisk, [w:] P. Chylarecki, G. Sawicki, Ostoja ptaków, dolina środkowej Wisły, wyd. Askon, Warszawa, ss.79-85
 • Derek M. i in., 2013, Problemowe i Problematyczne abc turystyki w Warszawie, "Prace Geograficzne", zeszyt 134, Kraków, ss. 7-36
 • Drapella-Hermansdorfer A., 1998, Nadrzeczne bulwary, [w:] J. Kołtuniak (red.), Rzeki. Kultura, cywilizacja, historia, tom 7, ss. 139-157
 • Dzielnica Białołęka, oficjalna strona: http://www.bialoleka.waw.pl/page/index.php?str=756 (dostęp z dn.: 01.02.2010)
 • Gacka-Grzesikiewicz E. i in., 1995, Struktura korytarza ekologicznego doliny Wisły, [w:] E. Gacka-Grzesikiewicz (red.), Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Stan - Funkcjonowanie - Zagrożenia, Fundacja IUCN Poland, Warszawa, ss. 11-26
 • Gaweł Ł., 2013, Rozwój turystyki a polityka zrównoważonego rozwoju miast historycznych (na przykładzie Krakowa), "Turystyka Kulturowa", nr 10/2013, ss. 39-52
 • Hatz G., 2008, City profile Vienna, Cities 25 (2008), ss. 310-322
 • Kaczmarska A., 2013, Tereny przemysłowe i zurbanizowane jako czynnik rozwoju turystyki miejskiej, [w:] T. Żabińska (red.), Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwój, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ss. 81-93
 • Kaźmierczak B., 2008, Zrównoważona turystyka miejska jako podstawa rewitalizacji miasta turystycznego w Wielkopolsce, Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. - OL PAN, 2008B, ss. 95-101
 • Kiciński A., 2002, Krajobraz Śródmieścia, [w:] S. Gzella (red.), Krajobraz architektoniczny Warszawy końca XX wieku, Akapit DTP, Warszawa
 • Kłosek-Kozłowska D., 2007, Rola rzeki w rozwoju miasta, [w:] A. Stawarz (red.), Miasto po obu stronach rzeki - różne oblicza kultury, wyd. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa, ss.11-24
 • Królikowski J., 2004, Architektura a natura Warszawy, [w:] J. Królikowski i in., Wartości krajobrazu kulturowego Warszawy na tle warunków przyrodniczych miasta, wyd. SGGW, Warszawa
 • Kurowski S., 1987, Warszawa na tle stolic Europy, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin
 • Large A., Petts G., 1996, Rehabilitation of River Margins, [w:]: G. Petts, P. Callow (red.), River restoration, Blackwell Science, ss.106-120
 • Law Ch.M., 1993, Urban Tourism: Attracting Visitors to Large Cities, Mansell, London
 • MasterCard Global Destination Cities Index by Yuwa Hedrick-Wong, PDF, dok. elektr. http://c15210660.r60.cf2.rackcdn.com/wpontent/uploads/2012/06/MasterCard_Global_Destination_Cities_Index_2012.pdf (dostęp: czerwiec 2013)
 • May R., 2006, "Connectivity" in urban rivers: Conflict and convergence between ecology and design, Technology in Society 28 (2006), ss. 477-488
 • Multimedialny Park Fontann, oficjalna strona: http://parkfontann.pl/en/ (dostęp z dn.: 21.11.2012)
 • Page S., Hall C.M., 2003, Managing Urban Tourism, Pearson Education, Harlow
 • Pancewicz A., 2004, Rzeka w krajobrazie miasta, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice
 • Pearce D.G., 1998a, Tourism development in Paris. Public Intervention, Annals of Tourism Research, tom 25, nr 2, ss. 457-476
 • Pearce D.G., 1998b, Tourist districts in Paris: structure and functions, Tourism Management, tom 19, nr 1, ss. 49-65
 • Preisler M., 2012, Uwarunkowania atrakcyjności turystycznej miasta, Studia Periegetica, Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu
 • Sala J., 2012, Miasta jako cel podróży turystycznych w Polsce, [w:] T. Żabińska (red), Turystyka na obszarach miejskich. Uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ss.20-32
 • Sanon S. i in., 2012, Quantifying ecosystem service trade-offs: The case of an urban floodplain in Vienna, Austria, Journal of Environmental Management, 111 (2012), ss.159-172
 • Sharpley R., Robert L., 2008, Zarządzanie turystyką miejską, [w:] L. Pender, R. Sharpley, Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa, ss. 203-219
 • Soukupova B., 2007, Vltava a Praha: partnerstvi a rivalita. Vltava jako symbol cesstvi a ceskoslovenstvi, [w:] A. Stawarz (red.), Miasto po obu stronach rzeki - różne oblicza kultury, wyd. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa, ss. 25-46
 • Stefanowska A., 2012, Zagospodarowanie rekreacyjne Wisły na jej warszawskim odcinku - historia I perspektywy, "Problemy Turystyki i Rekreacji", nr 1, ss. 69-78
 • Stettner-Stefańska B., 2005, Paryż po Polsku, wyd. Świat Książki, Warszawa
 • Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku, Uchwała nr LXII/1789/2005 Rada miasta stołecznego Warszawy, z dnia 24 listopada 2005 roku
 • Strojny A., 2007, Praga. Złoty hrad nad Wełtawą, wyd. Bezdroża, Kraków
 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy
 • UM Warszawy, oficjalna strona: http://www.um.warszawa.pl/dla-firm-i-inwestorow/artykuly-dla-firm-i-inwestorow/dlaczego-warszawa?page=0,1 (dostęp: styczeń 2014)
 • Urban F., 2007, Designing the past in East Berlin before and after the German reunification, Progress in Planning, 68 (2007), ss. 1-55
 • Warszawa - Turystyka miejska w oczach mieszkańców UK, Francji, Niemiec, Rosji i Hiszpanii, Raport przygotowany przez TNS Polska, 2013, Warszawa
 • Wieloletni Program Inwestycyjny Warszawy na lata 2008-2012
 • Wojciechowski K., 2000, Człowiek i rzeka w układzie przyrodniczym i gospodarczym, [w:] J. Kołtuniak (red.), Rzeki. Kultura, cywilizacja, historia, tom 9, wyd. Śląsk, Katowice, ss. 187-333
 • Żabińska T., 2013, Turystyka w dużych miastach i metropoliach. Wybrane problemy rozwoju I zarządzania, [w:] T. Żabińska (red.), Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwój, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ss. 133-153
 • Żabińska T. (red), 2012, Turystyka na obszarach miejskich. Uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Zarząd Transportu Miejskiego, oficjalna strona: http://www.ztm.waw.pl/?c=162&l=1, (dostęp z dn.: 22.11.2012)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601155

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.