PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 9 | 46--58
Tytuł artykułu

Wirtualne Muzea w Internecie - forma promocji i udostępniania dziedzictwa kulturowego czy nowy walor turystyczny?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Virtual Museums on the Internet - a form of Promotion and Sharing of Cultural Heritage or a New Tourist Value?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój społeczeństwa informacyjnego przyczynia się do powstania nowych form uczestnictwa w kulturze i turystyce, także w turystyce kulturowej. Jedną z takich form są wirtualne muzea stanowiące narzędzie udostępniania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego szerokiemu gronu odbiorców. Digitalizacja zbiorów muzealnych i tworzenie repozytoriów cyfrowych wskazywane są jako ważne działania w krajowych programach ochrony dziedzictwa oraz w strategiach rozwoju instytucji kultury. Celem artykułu jest przedstawienie istoty rozwiązania, jakim są wirtualne muzea w promocji i udostępnianiu dziedzictwa kulturowego oraz umiejscowienie ich wśród istniejących walorów turystycznych. W artykule odwołano się do przykładów dwóch projektów: Wirtualnych Muzeów Małopolski i Wirtualnych Muzeów Podkarpacia. Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze kultury stanowi ważny obszar polityki społecznej i jeden z kierunków rozwoju współczesnej turystyki kulturowej. Wykorzystanie różnorodnych rozwiązań multimedialnych w wirtualnych muzeach przyczynia się do nowoczesnej promocji dziedzictwa kulturowego. Efektem jest także tworzenie nowego waloru turystycznego, zachęcającego do odwiedzenia nie tylko wirtualnych zbiorów, ale również danego miejsca lub regionu. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of the information society contributes to the emergence of new forms of participation in culture and tourism, also in cultural tourism. One of these forms are virtual museums, as a tool of sharing and disseminating cultural heritage to a wide audience. Digitalization of the museum collections and creating digital repositories are indicated as important actions in national programs of heritage protection and development strategies of cultural institutions. The aim of the article was to present the essence of solutions, which are virtual museums in the promotion and sharing of cultural heritage and location them among existing tourist values. The article refers to examples of two projects: the Virtual Museums of Małopolska and Virtual Museums of Podkarpacie. Application of information and communication technologies in the cultural sector is an important area of social policy and one of the directions of the development of contemporary cultural tourism. The result is also creation of a new tourist attraction, encouraging to visit not only the virtual collections but also the place or region. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
46--58
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Bentkowska-Kafel A., 2013, Muzeum wirtualne - muzeum bez granic?, "Muzealnictwo", 54, s. 159-166
 • Berestecka A., 2011, Wirtualne Muzea Małopolski różne wymiary digitalizacji, "Muzealnictwo", 52, s. 126-132
 • Folga-Januszewska D., 2010, Muzeum: definicja i pojęcie czym jest muzeum dzisiaj?, "Muzealnictwo", 49, s. 200-204
 • Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Promocja turystyki kulturowej przez Internet. Czy to wystarczy?, 2010, "Turystyka Kulturowa", nr 4, s. 54-58
 • Gontar B., 2013, Cyfrowa rewolucja w muzeach, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 35, s. 132-142
 • Góral A., 2012, E-dziedzictwo - potencjał cyfryzacji w zakresie zachowania ciągłości przekazu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, "Zarządzanie w Kulturze", 13, nr 1, s. 87-100
 • Jędrysiak T., 2009, Turystyka muzealna, [w:] Buczkowska K., Mikos v. Rohrscheidt A. (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, s. 36-58
 • Kuśmidrowicz-Król A., 2012, Standardy, procedury i inne wyzwania - prace zespołu ekspertów ds. digitalizacji muzealiów NIMOZ, "Muzealnictwo", 52, s. 29-36
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wydawnictwo Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej MILENIUM, Gniezno
 • Nowacki M., 2012, Atrakcje turystyczne: koncepcje, stan, determinanty zadowolenia osób zwiedzających, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań
 • Patias P., Chrysantou Y., Sylaiou S., Georgiadis Ch., Michail D.M., Stylianidis S., 2008, The development of an e-museum for contemporary arts [w:] Ioannides M., Addison A., Georgopoulos A., Kalisperis L. (red.), Digital Heritage, Proceedings of the 14th International Conference on Virtual Systems and Multimedia, Project Papers, Archaeolingua, Budapeszt, s. 20-25
 • Podraza U., 2013, Promocja polskich placówek muzealnych, "Muzealnictwo", 54, s. 24-28
 • Rosłon J., 2012, Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku jako produkt turystyczny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług", nr 86, s. 187-198
 • Schweibenz W., 1998, The "Virtual Museum"1: New Perspectives For Museums to Present Objects and Information Using the Internet as a Knowledge Base and Communication System, [w:] Zimmermann H.H., Schramm V. (red.), Knowledge Management und Kommunikationssysteme, Workflow Management, Multimedia, Knowledge Transfer. Proceedings des 6. Internationalen Symposiums fur Informationswissenschaft (ISI 1998), UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstancja, s. 185-200
 • Schweibenz W., 2004, Virtual Museums. The Development of Virtual Museums, "ICOM News Magazine", nr 3, s. 3
 • Stasiak A., 2007a, Szlaki turystyczne - zagospodarowanie, atrakcja czy produkt turystyczny?, [w:] Kuleczka P. (red.), Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny, Warszawa, s. 1-13
 • Stasiak A., 2007b, O potrzebie rewolucji w polskim muzealnictwie XXI wieku, [w:] Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka razem czy oddzielnie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź, s. 115-134
 • Stasiak A., 2013, Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, "Turyzm", 23, nr 1, s. 29-38
 • Stefanik M., Kamel M., 2013, Muzea i wystawy interaktywne w Polsce - współczesna atrakcja turystyczna, "Turystyka Kulturowa", nr 8, s. 5-23
 • Styliani S., Fotis K., Kostas K., Petros P., 2009, Virtual museums, a survey and some issues for consideration, "Journal of Cultural Heritage", nr 10, s. 520-528
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 1997 nr 5 poz. 24)
 • Wieloletni Program Rządowy Kultura+, 2010, Warszawa
 • Wirtualne Muzea Małopolski. Baza wiedzy o projekcie WMM, Małopolski Instytut Kultury, s. 1-36
 • Wirtualne Muzea Podkarpacia, Informacja prasowa, Zespół Projektu Wirtualne Muzea, Serwis internetowy Muzealnictwo.com, http://muzealnictwo.com/2013/04/wirtualne-muzea-podkarpacia/ (07.07.2014)
 • Zalecenie Komisji z dnia 27 października 2011 r. w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych (2011/711/UE) (Dz. Urz. UE L 283/39 z 29.10.2011 r.)
 • Ziółkowska-Weiss K., 2013, Ewolucja tradycyjnych funkcji muzeum w narracyjne muzea multimedialne na przykładzie muzeum Fabryka Emalia Oskara Schindlera, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 9, s. 162-174
 • Wirtualne Muzea Małopolski, www.muzea.malopolska.pl
 • Wirtualne Muzea Podkarpacia, www.wirtualnemuzea.podkarpackie.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601187

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.