PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 10 | 34-51, 105-122
Tytuł artykułu

Między tradycją a nowoczesnością : wybrane aspekty przemian kulturowych pod wpływem turystyki na przykładzie regionów recepcyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Between Tradition and Modernity : Selected Aspects of Cultural Changes under the Influence of Tourism (on the Examples of Tourism Reception Regions)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Turystyka jest współcześnie ważnym czynnikiem przemian społeczno-kulturowych, które są szczególnie zauważalne w regionach recepcji turystycznej. Obserwujemy w nich dwie zasadnicze tendencje przemian kulturowych. W regionach związanych z turystyką masową (głównie o charakterze wypoczynkowym) mamy do czynienia ze stopniową westernalizacją przestrzeni, najbardziej zauważalną w swego rodzaju unifikacji układów przestrzennych i architektonicznych. Coraz liczniejsze przykłady pokazują jednak, władze i społeczności lokalne zaczynają w większym stopniu dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. I tak, różne przejawy podtrzymywania kultury regionalnej możemy zaobserwować zarówno mniejszych miejscowościach, będących w tzw. fazie penetracji turystycznej, jak i w dużych ośrodkach związanych z turystyką masową, ale raczej o charakterze poznawczym. W niniejszym artykule, posługując się wybranymi przykładami, omówiono te przemiany. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays tourism is an important factor for socio-cultural transformations which are particularly noticeable in tourist reception regions. We can observe two major trends of cultural changes. In the regions of mass tourism (mainly of recreational function) we have to face the progressive westernization of space, which is most visible in a sort of unification of spatial and architectural systems. Nevertheless, the growing number of examples shows that local authorities and communities have started to pay more attention to the preservation of a region's cultural heritage. Hence, various aspects of fostering the regional culture might be observed in both small towns, which are in the so-called tourist penetration stage, as well as in the large centres of mass tourism, where they are of rather cognitive function. In the present article, these changes are discussed by means of selected examples, with the focus of attention falling on the character of architectural forms. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
34-51, 105-122
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Boorstin D., 1964, The Image: A Guide to Pseudo-Events in America, Harper, New York
 • Butler R.W., 1980, The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management of resources, "The Canadian Geographer", 24, 5-12
 • Cooper C., 1994, The destination life cycle: an update, [w:] A.V. Seaton (red.), Tourism the state of the art, John Wiley&Sons, Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore, 340-346
 • Coulet L., 1991, Turystyka wiejska turystyką swobodną, "Acta Universitatis Lodziensis", "Folia Geographica", 14, 47-53
 • Durydiwka M., 2013, Turystyka kulinarna - nowy (?) trend w turystyce kulturowej, "Prace i Studia Geograficzne", 52, 9-30
 • Durydiwka M., Duda-Gromada K., 2011, Między autentycznością a kreacją - tendencje i przyczyny zmian w przestrzeni turystycznej, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna - czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, 53-63
 • Hennig C., 1999, Reiselust. Touristen, Tourismus und Urlaubskultur, Suhrkamp, Frankfurt/M
 • Hofstede G., 2000, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa
 • Janiskee R.T., Drews P.L. 1998, Rural festivals and community reimaging, [w:] R. Butler, C.M. Hall, J. Jenkins (red.), Tourism and Recreation in Rural Areas, John Wiley & Sons, Chichester-New York-Weinheim-Brisbane-Singapore-Toronto, 157-175
 • Komorowska K.A., 2003, Turystyka a społeczności lokalne - przykład tatrzański, "Studia Regionalne i Lokalne", 3(13), 79-96
 • Kostrzewa J., 2002, U myjocek i msacy, "National Geographic Polska", 7(34), 110-118
 • Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
 • Kowalczyk A., 2011, "Geograficzne" aspekty przestrzeni turystycznej (nowe spojrzenie na koncepcję przestrzeni turystycznej), [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, 29-38
 • Kowalczyk A., Derek M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Lisocka-Jaegermann B., 2003, Turystyka etniczna w Ameryce Łacińskiej. Przegląd problematyki badawczej, "Prace i Studia Geograficzne", 32, 49-67
 • Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, "Turyzm", 5, 2, 87-103
 • MacCannell D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej. Muza SA, Warszawa
 • Małek J., 2003, Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego, "Prace i Studia Geograficzne", 32, 13-34
 • Miasta marzeń. Wenecja, [2009], Mediaprofit sp. z o.o., Warszawa
 • Mika M., 2007, Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 406-482
 • Mika M., 2014, Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, 1995, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, t. 1
 • Nuñez T., 1978, Touristic Studies in Anthropological Perspective, [w:] V.L. Smith (red.), Hosts and Guests. The Anthropology of Tourism, Blackwell, Oxford, 207-216
 • Paleczny T., 2005, Stosunki międzykulturowe. Zarys problematyki, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków
 • Podemski K., 2004, Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
 • Podróże marzeń. Meksyk, 2005, Mediaprofit sp. z o.o., Warszawa.
 • Przecławski K., 2001, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, F.H-U. "Albis", Kraków
 • Ritzer G., Liska A., 1997, McDonaldization and post-tourism, complementary perspectives on contemporary tourism, [w:] C. Rojek, J. Urry (red.), Touring cultures. Transformations of travel and theory, Routledge, London, 96-109
 • Samusik J., 2005, Podlasia czar: w Krainie Otwartych Okiennic, http://podroze.gazeta.pl/podroze/1,114158,2907079.html (10.07.2014)
 • Shaw G., Williams A.M., 1996, Critical issues in tourism. A geographical perspective, Blackwell, Oxford
 • Skoczek M., 2003, Turystyka wiejska jako czynnik ochrony dziedzictwa kulturowego Hiszpanii I Portugalii, "Prace i Studia Geograficzne", 32, 35-48
 • Tucker H., 2001, Tourists and troglodytes. Negotiating for sustainability, "Annals of Tourism Research', 28, 4, 868-891
 • Urry J., 1995, Consuming Places, Routledge, London
 • Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Winiarski R., Zdebski J., 2008, Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
 • Włodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Włodarczyk B., 2011, Procesy kształtujące przestrzeń turystyczną, "Turyzm", 21/1-2, 59-66
 • Zaręba D., 2000, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601195

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.