PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4, CD 2 | 5861--5870
Tytuł artykułu

Wpływ FAME w oleju napędowym na parametry pracy silników o zapłonie samoczynnym

Warianty tytułu
The Impact of FAME in Diesel Fuel on the Operating Parameters of Compression Ignition Engines
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od szeregu lat prowadzi się badania nad paliwami pochodzącymi ze źródeł naturalnych, które mogą zastąpić częściowo lub całkowicie paliwa z przeróbki ropy naftowej. Takie paliwa nazywamy niekonwencjonalnymi, alternatywnymi lub zastępczymi. Jako paliwa zastępcze najczęściej wykorzystywane w silnikach ZS możemy podać paliwa ciekłe pochodzenia roślinnego lub innego, oraz paliwa gazowe. W ubiegłym dziesięcioleciu stosowano estry metylowe olejów roślinnych (FAME), w Polsce - estry olejów rzepakowych. Obecnie zauważa się trend wycofywania z tzw. biodiesli, również z powodu opinii mówiącej o negatywnym skutku tegoż paliwa nie tylko na aparaturę wtryskową, ale także na osiągi silnika. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości FAME (estrów metylowych olejów roślinnych) w oleju napędowym na moc, moment obrotowy oraz zawartość związków szkodliwych w spalinach. Wyniki te odniesiono do uzyskanych na silniku pracującym tylko na czystym oleju napędowym.(abstrakt oryginalny)
EN
For several years, research is underway to fuels derived from natural sources, which can partially or completely replace the fuel from crude oil. Such fuels are called non-conventional, alternative or substitute. As a substitute fuels commonly used in CI engines can provide liquid fuels of vegetable origin or another, and gaseous fuels. In the past decade, used vegetable oil methyl esters (FAME), Poland - rapeseed oil esters. Currently, notes the trend of so-called withdrawal biodiesel, including the opinion of the speaker because of the negative effect of that not only the fuel injection equipment, as well as engine performance. This paper presents the results of the influence the content of FAME (vegetable oil methyl esters) in diesel for power, torque, and the content of harmful substances in exhaust gases. These results were related to the obtained with the engine running only on pure diesel.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5861--5870
Opis fizyczny
Twórcy
  • Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL, Bielsko-Biała
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Bibliografia
  • 1. Dernotte J., Hespel C., Foucher F., Houillé S., Mounaďm-Rousselle C. Influence of physical fuel properties on the injection rate in a Diesel injector, Fuel 96 (2012), 153-160.
  • 2. Galle J.; Verhelst S.; Sierens R.; Goyos L.; Castaneda R.; Verhaege M.; Vervaeke L.; Bastiaen M. Failure of fuel injectors in a medium speed diesel engine operating on bio-oil, Biomass and Bioenergy, 2012, Vol. 40, 27-35.
  • 3. Konieczny Ł., Adamczyk B., Adamczyk G. Diagnostyka i regeneracja wtryskiwaczy CR, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport z. 86, Nr kol. 1926, 2015, 65-73.
  • 4. Osipowicz T., Abramek K. Katalityczna obróbka paliwa we wtryskiwaczach silnika o zapłonie samoczynnym, Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability, Vol. 16, No. 1, 2014, 22-28.
  • 5. Stobnicki B., Badawcza analiza wtrysku paliwa w aspekcie właściwości ekologicznych silnika o zapłonie samoczynnym, Politechnika Poznańska, Poznań, 2013.
  • 6. Stoeck T.,Osipowicz T., Abramek K. Metodyka naprawy wtryskiwaczy elektromagnetycznych układów zasilania Common Rail Denso, Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability, Vol. 16, No. 2, 2014, 270-275.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601231

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.