PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
23 (2019) | nr 2 Współczesne wyzwania a uniwersalność nauk ekonomicznych, czyli od "Ekonomiki" E. Taylora do "Strategii" R. Krupskiego | 135--151
Tytuł artykułu

Terminologiczne i statystyczne uwarunkowania analizy podmiotów powiązanych

Warianty tytułu
Terminological and Statistical Determinants of the Analysis of Related Entities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wykazanie odmienności definiowania i klasyfikowania podmiotów powiązanych na gruncie prawa bilansowego i prawa podatkowego oraz wpływu różnych ujęć danych statystycznych na ocenę roli podmiotów powiązanych w gospodarce. Badania przeprowadzono metodą analizy porównawczej aktów prawnych oraz danych źródłowych. Prawo bilansowe koncentruje się na wykazaniu wpływu relacji między spółką dominującą i jednostkami podporządkowanymi na ich sytuację finansową. Zadaniem prawa podatkowego jest uwzględnienie skutków tych powiązań przy wymiarze należnego podatku. Wspólnym kryterium podmiotów powiązanych dla obu obszarów prawa jest fakt wywierania wpływu jednej jednostki na inną. Ze względu na ograniczony zbiór podmiotów systemu FATS, w ocenie jednostek powiązanych powinno się uwzględniać statystki krajowe o podmiotach z kapitałem zagranicznym i grupach przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to demonstrate the differences in the definition and classification of related entities under balance sheet law and tax law, and the impact of various approaches to statistical data on the assessment of the role of related entities in the economy. The research was carried out using the method of comparative analysis of legal acts and source data. Balance sheet law focuses on demonstrating the relationship between parent entities and subsidiaries for their financial position. The task of tax law is taken into account effects of these relations in the assessment of tax due. A common criterion of related entities for both areas of law is the fact of exercise dominant influence over one entity by another. Due to the limited set of entities of the FATS system, national statistics on entities with foreign capital and enterprise group should be included in the assessment of related entities. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
  • Bank danych makroekonomicznych. Przedsiębiorstwa niefinansowe, GUS. https://stat.gov.pl/ obszary- tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/
  • Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, Dziennik Urzędowy UE L 193/1. https://eur-lex.europa. eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX 32016L1164
  • Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2017 r., GUS 2018, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa- niefinansowe/dzialalnosc-gospodarcza-podmiotow-z-kapitalem-zagranicznymw- 2017-roku,4,13.html
  • Foreign Affilia Tes Statistics (FATS). Recommendations Manual, Eurostat, Methodologies and Working papers, 2012 edition, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-andguidelines/-/ KS-RA-12-016
  • Foreign control of enterprises by economic activity and a selection of controlling countries (from 2008 onwards) [fats_g1a_08] [Last update: 30-01-2019], http://appsso.eurostat.ec.europa. eu/nui/submitViewTableAction.do
  • Foreign-controlled enterprises in EU-28, Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/ index.php/Inward_foreign_affiliates_statistics
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601279

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.