PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 5 (64) | 147--165
Tytuł artykułu

Istota i uwarunkowania wyborów telepracy w ocenie młodzieży studenckiej

Warianty tytułu
The Essence and Conditions of Teleworking Choices in the Assessment of Students
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono przyczyny rozwoju telepracy oraz teoretyczne podstawy wiedzy na temat definiowania i rozumienia, a także możliwości świadczenia telepracy jako jednej z atypowych form zatrudnienia. Podejmowanie aktywności zawodowej w formie telepracy nie jest zjawiskiem nowym w Polsce, jednak w ostatnich latach staje się coraz częściej stosowaną i pożądaną formą zatrudnienia wśród młodych pracowników. Dlatego też ważną część opracowania stanowi wskazanie mocnych i słabych stron telepracy oraz predyspozycji telepracowników. Istotną częścią badania są również uwarunkowania pozytywnych i negatywnych aspektów telepracy. Głównym celem jest przedstawienie wyników badania percepcji telepracy w grupie studentów wrocławskich uczelni wyższych. Autor przyjął, że świadomość telepracy winna iść w parze z jej akceptacją jako formą relatywnie inną od tradycyjnej formy zatrudnienia. Otrzymane wyniki wskazują na to, że studenci jako potencjalni telepracownicy prawidłowo interpretują pojęcia związane z telepracą, jednak nie przejawiają chęci podejmowania aktywności zawodowej w formie telepracy.
EN
The article presents the reasons for the development of teleworking and the theoretical basis of knowledge on defining and understanding, as well as the possibility of providing teleworking as one of atypical forms of employment. Undertaking a professional activity in the form of teleworking is not new in Poland, however in recent years it has become a more widely used and desirable form of employment among young employees. Therefore, an important part of the study is to identify the strengths and weaknesses of teleworking and predispositions of teleworkers. The determinants of positive and negative aspects of teleworking are also an important part of the study. The main goal is to present the results of the study of teleworking perception in a group of students of Wroclaw's universities. The author assumed that the awareness of teleworking should go hand in hand with its acceptance as a relatively different form of employment from the traditional one. The obtained results indicate that students as potential teleworkers correctly interpret the concepts related to teleworking, but they do not show the desire to engage in professional activity in the form of teleworking.
Rocznik
Numer
Strony
147--165
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • Bąk, E. (2006). Elastyczne formy zatrudnienia. Warszawa: C.H. Beck.
 • Bieliński, A., Giedrewicz-Niewińska, A. i Szabłowska-Juckiewicz, M. (2015). Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy. Warszawa: Difin.
 • Ciepaj, E. (2015). Przesłanki promowania telepracy jako instrumentu ograniczającego kongestię na obszarach zurbanizowanych. Pobrano 1 marca 2020 z https://www.czasopismologistyka.pl/component/jdownloads/send/345-artykuly-na-plycie-cd-1/8201-ciepaj-przeslanki-promowania-telepracy
 • Galewski, T. (2011). Szanse i zagrożenia rozwoju rynku telepracy w Polsce. W: M. Noga i M. K. Stawicka (red.), Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej (s. 93). Warszawa: CeDeWu.
 • Gazeta Prawna. (2020). Pobrano 1 czerwca 2020 z https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/655933,komu-telepraca-sie-oplaca.html
 • Jeleniewska, J., Chrościelewski, R. i Opieka, R. (2008). Korzyści i zagrożenia dla pracowników ze stosowania elastycznych form zatrudnienia na bazie doświadczeń NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej. W: C. Sadowska-Snarska (red.), Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia (s. 155). Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • Łodyga, O. (2011). Nowe technologie komunikacyjne w kontekście rozwoju zawodowego człowieka. W: D. Kukla (red.), Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka (s. 230-245). Warszawa: Difin.
 • Makowiec, M. (2015), Optymalizacja kosztów pracy a uelastycznianie jej form. W: M. Jabłoński (red.), Zachowania organizacyjne w kontekście zmian (s. 162-187). Kraków: Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • Matłacz, A., (2018). Możliwość częściowej pracy z domu przyciąga kandydatów. Pobrano 1 marca 2020 z https://www.prawo.pl/kadry/mozliwosc-czesciowej-pracy-z-domu-przyciaga-kandyda-tow,303569.html
 • MichaelPage. (2020). Pobrano 1 marca 2020 z https://www.michaelpage.pl/advice/porady-dla-praco-dawc%C3%B3w/budowanie-zaanga%C5%BCowania/5-korzy%C5%9Bci-kt%C3%B3re-daje-elastyczny-czas-pracy
 • Najmiec, A. (2003). Psychologiczne, społeczne i organizacyjne uwarunkowania telepracy. Pobrano 2 marca 2020 z archiwum.ciop.pl/5974
 • Niewiadomska, A. (2015). Elastyczność zatrudnienia - szansa czy zagrożenia w ocenie młodych pracowników? Humanizacja Pracy, (279), 108.
 • Nilles, J. M. (2003). Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załogą. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • Piekarska, A. i Stroińska, E. (2008). Telepraca - szansa czy zagrożenie? Refleksje nad miejscem kobiet w społeczeństwie informacyjnym. W: C. Sadowska-Snarska (red.), Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia (s. 177). Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • Poradnik Pracownika. (2020). Pobrano 1 czerwca 2020 z https://poradnikpracownika.pl/-czy-kompetencje-miekkie-sa-kluczem-do-sukcesu
 • Skórska, A. (2004). Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 • Sobczyk, A. (2009). Telepraca w prawie polskim. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Stroińska, E. (2012), Elastyczne formy zatrudnienia. Telepraca. Zarządzanie pracą zdalną. Warszawa: Poltext.
 • Superbiznes. (2020). Pobrano 1 marca 2020 z https://superbiz.se.pl/prawo/wielkie-zmiany-w-pracy-w-polakow-czy-polskie-firmy-sa-gotowe-na-zmiany-aa-QEXC-wgPB-nYeR.html
 • Szymczak, R. (2006). Internetowe miejsce pracy. Warszawa: Teczka informacyjna: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
 • Teczka informacyjna. Telepraca. (2020). Pobrano 1 marca 2020 z http://www.wup.mazowsze.pl/ciz/teczki/telepraca.pdf
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U z 2019 r. poz.1040).
 • Wiśniewski, J. (2007). Zatrudnianie pracowników w formie telepracy. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.
 • Zalega, T. (2009). Praca zdalna - obraz przemian w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Master of Business Administration, 4(96), 45.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601337

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.