PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 23 | z. 3 | 21--40
Tytuł artykułu

The Role of Underground Gas Storage Facilities in the Continuous Supply of Natural Gas to Domestic Recipients Based on the Example of the Visegrad Group

Warianty tytułu
Rola podziemnych magazynów gazu w zapewnianiu ciągłości dostaw gazu ziemnego do odbiorców krajowych na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W omawianej części Europy podziemne magazyny gazu pełnią ważną rolę w utrzymywaniu równowagi pomiędzy stale importowanym surowcem a zmiennym zapotrzebowaniem na gaz. Umożliwiają także bardziej wydajną pracę przedsiębiorcom wydobywającym ten surowiec w omawianej części Europy oraz operatorom linii przesyłowych. W artykule omówione zostały następujące zagadnienia: rodzaje, pojemność, rozmieszczenie i zmienność poziomu zapełnienia podziemnych magazynów gazu na terenie Polski, Czech, Węgier i Słowacji; podobieństwa i różnice polityki odnośnie do magazynowania gazu ziemnego między poszczególnymi państwami Grupy Wyszehradzkiej; wpływ tych różnic na sytuację na rynku gazowym; wpływ, jaki dla bezpieczeństwa energetycznego poszczególnych państw - członków Grupy Wyszehradzkiej będzie miała planowana dalsza rozbudowa systemu magazynów gazu ziemnego. Troska o PMG jest jednym z warunków rozbudowy gazociągów przesyłowych w kierunku północnym i południowym, wzrostu możliwości importu NLG na teren Visegrad Group czy stworzenia w Polsce hubu gazowego - inicjatyw mających na celu m.in. zabezpieczenie ciągłości dostaw do odbiorców krajowych. Obecne i planowane inwestycje pośrednio wskazują jednak, że w polityce władz państw Grupy Wyszehradzkiej, PMG mają w najbliższej przyszłości pełnić wyraźnie mniejszą rolę niż przewiduje wielu badaczy. Mało prawdopodobny jest wariant intensywnej rozbudowy PMG. Skala wpływu państwa na rolę magazynów w dostarczaniu surowca do odbiorców jest uzależniona od stopnia jego kontroli nad firmami zarządzającymi PMG. (abstrakt oryginalny)
EN
Underground gas storage facilities play an important part in the maintenance of balance between the constantly imported raw material and variable gas demand in the discussed part of Europe. They also allow for more the efficient operation of businesses which exploit this raw material in this part of Europe and operators of power lines. The following issues will be discussed in the article: types, capacity, location and variability of the filling level of underground gas storage facilities in Poland, the Czech Republic, Hungary, and Slovakia; similarities and differences in the policy of natural gas storage between individual Visegrad Group countries; the influence of these differences on the situation in the gas market; the influence of the planned further reconstruction of the natural gas storage facilities system on the energy security of individual countries which belong to the Visegrad Group. Concern for UGSF is one of the conditions of expansion of transmission pipelines to the north and south, increase of LNG import within the Visegrad Group, or the creation of a gas hub in Poland - initiatives aimed at, among others, securing the continuity of supplies to domestic users. However, the current and planned investments indirectly indicate that in the policies of the governments of the Visegrad Group countries, UGSF are supposed to soon play a much smaller role than many researchers would expect. An intensive expansion of UGSF is very unlikely. The scale of the state's effect on the role of storage facilities in supplying gas to users depends on the level of the state's control over the companies managing UGSF. (original abstract)
Rocznik
Tom
23
Numer
Strony
21--40
Opis fizyczny
Twórcy
 • Pedagogical University of Cracow, Poland
Bibliografia
 • Anouk, H. 2020. Natural gas demand in Europe: The impacts of COVID-19 and other influences in 2020. Oxford: The Oxford Institute for Energy Studies.
 • BP Statistical Review of World Energy 2019, London: BP p.l.c.
 • BP Statistical Review of World Energy 2020, London: BP p.l.c.
 • Brzeziński, T. and Wawrzynowicz, A. 2014. Development of gas storage segment, changes in the regulatory environment, the operating principles and the role of the segment in the gas market (Rozwój segmentu magazynowania paliw gazowych, zmiany otoczenia prawnego, zasady funkcjonowania oraz znaczenie segmentu dla rynku). Rynek Energii 114(5) (in Polish).
 • Burmistrova, E.V. 2020. Future Natural Gas in the European Market: Gazprom's View Speech at the European Gas Conference (Buduŝeeprirodnogo gaza na evropejskom rynke: vzglâd Gazproma Vystuplenie na Evropejskoj gazovoj konferencii) (Vena, 28 ânvarâ 2020 g). [Online] http://www.gazpromexport.ru/fi... [Accessed: 2020-06-19] (in Russian).
 • Ciechanowska, M. 2016. Underground gas storage facilities - an element of Polish energy security (Podziemne magazyny gazu elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski). Nafta-Gaz 72(10), DOI: 10.18668/NG.2016.10.08 (in Polish).
 • Dyduch, J. and Skorek, A. 2020. Go South! Southern dimension of the V4 states' energy policy strategies - An assessment of viability and prospects. Energy Policy 140.
 • EPH and EPIF announce completion of intra-group reorganisation and publication of Combined Financial Statements, 2016-04-12. [Online] https://www.epinfrastructure.c... [Accessed: 2020-06-23].
 • European Commission 2020. Quarterly Report Energy on European Gas Markets Market Observatory for Energy DG Energy, Bruxelles: European Commission 13 (1).
 • Eurostat 2019. Energy, transport and environment statistics 2019 edition, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Eurostat 2020. Supply of gas. [Online] http://appsso.eurostat.ec.euro... [Accessed: 2020-09-15].
 • Filar, B. 2018. Analysis of the possibility of expanding an underground gas storage facility working volume by raising the upper UGS operating pressure above the original gas reservoir pressure (Analiza możliwości rozbudowy pojemności czynnej podziemnego magazynu gazu w wyniku podnoszenia górnego ciśnienia pracy PMG powyżej pierwotnego ciśnienia złoża gazu). Nafta-Gaz 74 (4); DOI: 10.18668/NG.2018.04.03 (in Polish).
 • GAZ-SYSTEM 2014. Development Plan for the Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. for meeting the current and future demand for gaseous fuels for 2014-2023 Extract (Plan Rozwoju Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2014-2023 Wyciąg). [Online] https://www.gaz-system.pl/file... [Accessed: 2020-07-14] (in Polish).
 • GAZPROM 2020 - Transportirowka. [Online] https://www.gazprom.ru/f/posts... [Accessed: 5.07.2020].
 • GIE 2020a. Value of the gas storage infrastructure for the electricity system Final report. [Online] https://www.gie.eu/index.php/g... GIE - Capacity value of gas storage - Artelys - Final Report - final.pdf [Accessed: 2020-07-13].
 • GIE 2020b. System Development Map 2018/2019. [Online] https://www.gie.eu/map-order/p... ENTSOG/GIE [Accessed: 2020-07-13].
 • GIE 2020c. Historical data. [Online] https://agsi.gie.eu/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601383

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.