PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Warianty tytułu
Financial Controlling - Some Thoughts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Controlling jako metoda zarządzania charakteryzuje w swojej immamentnej naturze wielowątkowością zarówno w wymiarze merytorycznym jak czasoprzestrzennym. Jednym z najważniejszych obszarów zainteresowania controllingu jest wymiar finansowy, który determinuje funkcjonowanie całej organizacji. W literaturze przedmiotu nie wykreowano dotychczas jednolitego modelu controllingu w wymiarze finansowym. Celem artykułu jest prezentacja wybranych aspektów controllingu i controllera finansowego w organizacji rozumianej szeroko to znaczy przedsiębiorstwie i organizacji publicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Controlling, as a management method, is characterized by multithreading in its substantive nature, both in terms of content and time-space. One of the most important areas of controlling interest is the financial dimension that determines the functioning of the entire organization. In the literature on the subject, no uniform controlling model has been created so far in financial terms. The purpose of the article is to present selected aspects of controlling and financial controller in an organization understood broadly, i.e. an enterprise and a public organization. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Bauman Z., Bauman I., Kociatkiewicz J., Kostera M., Management in a Liquid Modern World, London Polity Press, 2015.
 • Filipiak B., Finanse samorządowe nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Wyd. Difin 2011.
 • Gaudemet P.M, Molnier J., Finanse publiczne, wyd. PWE, Warszawa, 2000.
 • Grob H. L., Positionsbestimmung des Controlling, [w:], Saarbruecker Arbeitstagung Rechnungswesen und EDV 1996. Hrsg, A.-W. Scheer, Physica-Verlag Heidelberg 1996.
 • Grześkiewicz W., (red) Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego, Wyd. Difin Warszawa 2014.
 • https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Changing_role_of_the_financial_controller/$ FILE/EY_Financial_controller_changing_role.pdf, (10.19.2019).
 • https://www.researchgate.net/publication/27657714_Positionsbestimmung_des_Controlling, [online], (09.11.2019).
 • https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/viewFile/815/637, [online], (12.10.2019).
 • Huges O.E., Public Management and Administration. An Introduction, The Macmillan Press Ltd., London 1994, s. 39.
 • Kossecki J., Metacybernetyka http://autonom.edu.pl/publikacje/kossecki_jozef/metacybernetyka- ocr.pdf
 • Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu, PWN Warszawa 1996.
 • Krupski R., (red.), Zarządzanie strategiczne koncepcje- metody, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Krynicka H., Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym [w:] Studia Lubuskie: prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Sulechów, 2006.
 • Lyon D., Liquid Surveillance: The Contribution of Zygmunt Bauman to Surveillance [w:], Studies International political sociology 4, 325-338, Oxford 2010.
 • Młodzik E., Założenia koncepcji New Public Management, [w:] Współczesne Problemy Ekonomiczne nr 11. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 858. http://www.wzieu.pl/ zn/858/21_ZN_858.pdf [online], (10.10.2019).
 • Nesterak J., Ewolucja controlling w Polsce i na świecie, [w:] Zeszyty Naukowe Zarządzanie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, 37-54.
 • Odlanicka Poczobutt M, Kulińska E., Wdrażanie koncepcji balanced scorecard w sektorze publicznym - analiza wybranych doświadczeń - część 1, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie Z. 76, 2014.
 • Pilch I., Makiawelista wśród ludzi, Nowe Badania, [w:] Psychologia Społeczna, 2008 tom 3 (8), s. 231-242, http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2008_3/Pilch_2008_3.pdf [online], (23.09.2019).
 • Platon, Teajtet, PWN Warszawa, 1959.
 • Powszechna Encyklopedia Filozofii, tom 9, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008.
 • Preissler P. R., Controlling: Lehrbuch und Intensivkurs, R. Oldenboorg Verlag, Muenchen - Wien 1998.
 • Rajca L., Koncepcja New Public Management a reformy samorządu terytorialnego wybranych państw Europy Zachodniej, [w:] Studia Lokalne i regionalne nr 10, Warszawa 2009.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalizacji na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2014 r, poz. 1145).
 • Sierpińska M., Sierpińska-Sawicz A., Węgrzyn R., Controlling finansowy w przedsiębiorstwie, PWN Warszawa 2018.
 • The Changing role of financial controller research report, https://www.ey.com/Publication/ vwLUAssets/Changing_role_of_the_financial_controller/$FILE/EY_Financial_controller_ changing_role.pdf, [online], (06.11.2019).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. Dz.U z 2019 r. poz. 506. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download. xsp/WDU20190000506/T/D20190506L.pdf, [online], (09.11.2019).
 • Weber J., Balanced Scorecard - Management-Innovation oder alter Wein in neuen Schläuchen, [w:], Balanced Scorecard: Branchenlösungen, Balanced Scorecard für interne Dienstleister, IT-Implementierung, Wiesbaden - Gabler, 2000.
 • Zalewska A., (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie, Wyd. SGH, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601425

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.