PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 7-8 | 22--35
Tytuł artykułu

Nowa rola samorządu terytorialnego w państwie współczesnym

Autorzy
Warianty tytułu
New Role of Territorial Self-government in the Contemporary State
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Samorząd terytorialny trwa jako ważny element demokratycznego państwa prawnego, a jednocześnie zmienia swoją rolę wraz z ewolucją potrzeb społecznych, zmianą pozycji społecznej i prawnej mieszkańców w sytuacji nowych zagrożeń zdrowotnych, demograficznych czy technologicznych. Odpowiedzią na te wyzwania może stać się modernizacja zadań samorządu, zwłaszcza gminnego i powiatowego, jak również wspieranie innowacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Territorial self-government continues to exist as an important element of a democratic state governed by the rule of law and is simultaneously changing its role with the evolution of public needs and the change in the social and legal position of residents in the situation of new health, demographic and technological threats. The response to these challenges could become the modernization of territorial self-government tasks, especially municipal and county tasks, as well as the support of innovation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
22--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Boć J., Bojek E., Nauka prawa a współczesna administracja publiczna, cz. III. Administracja wobec kryzysu, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny" 2014/2.
 • Cybulko A., Konflikt [w:] Mediacja, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa 2018.
 • Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, red. R. Budzisz, B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak-Szałowska, Warszawa-Łódź 2018.
 • Dobkowski J., Pozycja prawnoustrojowa inspekcji, służb i straży, Warszawa 2007.
 • Dobra prawnie chronione w prawie administracyjnym, red. Z. Duniewska, Łódź 2014.
 • Dolnicki B., Sprawność działania administracji samorządowej, "Samorząd Terytorialny" 2020/3.
 • Fukuyama F., Ład polityczny i polityczny regres, Warszawa 2015.
 • Handing R., Equality, social justice and older people [w:] Ageing, Ageism and the Law, red. I. Doron, N. Georgantzi, Chaltenham-Northhampton 2019.
 • Izdebski H., Referat końcowy. Refleksje o skuteczności prawa [w:] Skuteczność prawa, red. T. Giaro, Warszawa 2010.
 • Jakubek-Lalik J., Decentralizacja czy recentralizacja? Kilka uwag o regulacji konstytucyjnej i praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce [w:] Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, red. R. Budzisz, B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak-Szałowska, Warszawa-Łódź 2018.
 • Jaworska-Dębska B., Prawna regulacja uzależnienia od alkoholu, obrotu napojami alkoholowymi i problemów związanych z alkoholem [w:] Prawo administracyjne materialne, red. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stahl, Warszawa 2014.
 • Jaworska-Dębska B., Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa w walce z alkoholizmem, "Samorząd Terytorialny" 1991/4.
 • Jóźwiak J., Decentralizacja zadań w sferze rozwiązywania problemów społecznych [w:] Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, red. R. Budzisz, B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak-Szałowska, Warszawa-Łódź 2018.
 • Karcz-Kaczmarek M., Samorządowe instytucje kultury: wyzwania i rekomendacje [w:] Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego, red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Sandomierz-Rzeszów 2017.
 • Kasznica S., Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań 1946.
 • Koman K., Trawiński M., O pierwszych latach po reformie samorządu, Toruń 2019.
 • Kopeć M., Administracyjnoprawne problemy zarządzania kryzysowego ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnej, Warszawa 2013, niepubl.
 • Kopeć M., Zarządzanie kryzysowe [w:] Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Warszawa 2019.
 • Korczak J., Cendrowicz D., Dywersyfikacja zadań samorządu terytorialnego [w:] Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzenia jej zadań, red. T. Bąkowski, Warszawa 2015.
 • Krastew I., Demokracja nieufnych, Warszawa 2013.
 • Lipowicz I., Dobro wspólne, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2017/3.
 • Lipowicz I., Prekariat o prawa człowieka [w:] Prekariat - perspektywa katolickie nauki społecznej, red. J. Mazur, Ł. Marczak, Kraków 2017.
 • Lisowski P., Samodzielność w administrowaniu [w:] Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, red. R. Budzisz, B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak-Szałowska, Warszawa-Łódź 2018.
 • Łastawski K., Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2004.
 • Marchaj R., Samorządowe konsultacje społeczne, Warszawa 2016.
 • Mediacja, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa 2018.
 • Mędrzycki R., Nowe formy działania administracji publicznej i partnerów społecznych w zakresie przeciwdziałania bezdomności [w:] Bezdomność - problemy prawne, innowacyjne rozwiązania, red. I. Lipowicz, Warszawa 2016.
 • Mędrzycki R., Solidarność społeczna wobec grup najbardziej wykluczonych społecznie w procesie rewitalizacji, "Metropolitan. Przegląd Naukowy" 2018/1.
 • Olejniczak-Szałowska E., Szczególne zasady działania organów administracji publicznej w czasie stanu klęski żywiołowej [w:] Studia z prawa administracyjnego i nauki administracji, red. Z. Czarnik, Z. Niewiadomski, J. Posłuszny, J. Stelmasiak, Przemyśl-Rzeszów 2011.
 • Płoskonka J., Stec M., Prutis S., System zarządzania państwem w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 1999.
 • Quinones S., Dreamland. Opiatowa epidemia w USA, Wołowiec 2018.
 • Racjonalny ustawodawca, racjonalna administracja. Pamięci Profesora Eugeniusza Smoktunowicza, red. D.R. Kijowski, A. Miruć, A. Budnik, Białystok 2016.
 • Sikorski S., Florczak M., Telemedycyna w polskim prawie administracyjnym [w:] Telemedycyna i e-zdrowie. Prawo i informatyka, red. I. Lipowicz, M. Świerczyński, G. Szpor, Warszawa 2019.
 • Sługocki J., Administracja publiczna z perspektywy antropologii kulturowej. Kilka uwag o problemach współczesności [w:] Cywilizacja administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego, red. J. Korczak, Wrocław 2018.
 • Stahl M., Dobro wspólne w prawie administracyjnym [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009.
 • Standing G., Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa 2014.
 • Szafrański B., Realizacja zadań publicznych a Big data [w:] Internet. Publiczne bazy danych i big data, red. G. Szpor, Warszawa 2014.
 • Szymanderski J., Ukryte przyczyny konfliktów, Warszawa 2013.
 • Szyrski M., Kierownictwo w samorządzie terytorialnym: analiza administracyjnoprawna, Warszawa 2015.
 • Tabernacka M., Charakterystyka płaszczyzn konfliktów w administracji publicznej [w:] Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, red. M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka, Warszawa 2010.
 • Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2020.
 • Winkel O., Demographischer Wandel und kommunale Selbstverwaltung, "Verwaltung und Management" 2014/2.
 • Wójcik S., Samorząd terytorialny w Polsce XX wieku, Warszawa-Lublin 1999.
 • Zarządzenie kryzysowe w samorządzie terytorialnym. Podstawy organizacyjno-prawne, red. A. Kurkiewicz, Warszawa 2009.
 • Ziemski K., Karciarz M., Zasada decentralizacji jako wartość w świetle przepisów Konstytucji RP i prawa międzynarodowego [w:] Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, red. R. Budzisz, B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak-Szałowska, Warszawa-Łódź 2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601545

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.