PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 7-8 | 36--43
Tytuł artykułu

Pojęcia i konstrukcje prawa samorządu terytorialnego ograniczające wszechwładzę państwa

Warianty tytułu
Concepts and Structures of Territorial Self-government Law Limiting the Omnipotence of the State
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Punktem wyjścia artykułu jest konstatacja, że rzeczywisty zakres działania współczesnego państwa jest olbrzymi, przez co doktryna państwa ograniczonego staje się mitem. Dochodzi do tzw. przerostów. W związku z tym w artykule poszukiwana jest odpowiedź na pytanie: czy pewne wykształcone w rozwoju historycznym cechy charakterystyczne samorządu terytorialnego i towarzyszące im pojęcia i konstrukcje, które zostały utrwalone w prawie samorządowym, mogą stanowić bariery przeciwko etatyzmowi, który prowadzi do niekorzystnych zjawisk na polu samorządu terytorialnego. W tym kontekście poddano analizie samo znaczenie samorządu terytorialnego dla funkcjonowania państwa, a także takie pojęcia i konstrukcje jak: prawo do samorządu terytorialnego, osobowość publicznoprawna, zadania własne samorządu, zasada ochrony kompetencji, zasada ochrony samo-dzielności. Ustalono, że do pewnego stopnia mogą one przeciwdziałać omnipotencji państwa, ale nie stanowią granic. Zaproponowano nowe integralne ujęcie prawa do samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The starting point of the article is the statement that the real scope of activities of a modern state is enormous, as a result of which the doctrine of the limited state becomes a myth. It results in so-called excesses. Therefore, the article looks for the answer to the question of whether certain characteristic features of territorial self-government which were formed in the historical development and their accompanying concepts and structures that have been consolidated in territorial self-government law can constitute barriers to statism, which leads to detrimental phenomena within territorial self-government. In this context, the very significance of territorial self-government to the functioning of the state was analysed, as were concepts and structures such as the right to territorial self-government, public law personality, self-government tasks, the principle of protection of competence and the principle of protection of independence. It was established that, to some extent, they can counteract the omnipotence of the state, but they do not constitute borders. A new integral approach to the right to territorial self-government has been proposed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
36--43
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Blodig H., Die Selbstverwaltung als Rechtsbegriff: eine Verwaltungsrechtliche Monographie, Wiedeń-Leipzig 1894.
 • Clarke M., Davies H., Samorząd lokalny: cele i praktyka [w:] Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej, red. P. Swianiewicz, Warszawa 1997.
 • Dembiński H., Osobowość publiczno-prawna samorządu w świetle metody dogmatycznej i socjologicznej, Wilno 1934.
 • Fleiner F., Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, Tübingen 1913.
 • Hauriou M., Précis de droit administratif et de droit public: à l'usage des étudiants en licence (2e et 3e années) et en doctorat ès-sciences politiques, Paryż 1921.
 • Jaroszyński M., Rozważania ideologiczne i programowe na temat samorządu, Warszawa 1990.
 • Jaroszyński M., Samorząd w ustroju kapitalistycznym, "Wieś" 1947/48.
 • Kasznica S., Polskie prawo administracyjne, Poznań 1947.
 • Kroński A., Teoria samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorjalny" 1932/1-2.
 • Kulesza M., Administracja kooperatywna, Wspólnota 2008/51-52.
 • Kulesza M., O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych administratywistów, "Samorząd Terytorialny" 2009/12.
 • Laband P., Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Tübingen 1911-1914.
 • Mayer O., Deutsches Verwaltungsrecht, Leipzig 1895.
 • Niewiadomski Z., Geneza i istota samorządu terytorialnego. Przekształcenia instytucji [w:] Ustrój administracji publicznej, red. J. Szreniawski, Lublin 1995.
 • Panejko J., Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Paryż 1926.
 • Panejko J., Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Wilno 1934.
 • Regulski J., Samorząd Trzeciej Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Warszawa 2000.
 • Stier-Somlo F., Die neueste Entwicklung des Gemeindeverfassungsrechts in Deutschland [w:] Veröffentlichun-gen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, t. 2, Berlin-Leipzig 1925.
 • Wasiutyński B., Centralizm a samorząd, "Przegląd Narodowy" 1921/2.
 • Wierzbica A., Domniemanie właściwości organów jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych, "Samorząd Terytorialny" 2012/12.
 • Wójcik S., Polityczne i teoretyczne aspekty decentralizacji administracji [w:] Samorząd gminny w Polsce. Doświadczenia i perspektywy, red. B. Nawrot, J. Pokładecki, Poznań 1999.
 • Wójcik S., Problemy decentralizacji administracji, "Roczniki Nauk Społecznych" 1999/1.
 • Панейко Ю., Наука адміністрації й адміністративного права. Загальна частина (за викладами професора Юрія Панейка), Kijów 2016.
 • Панейко Ю., Теоретичні основи самоврядування, Monachium 1963.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601555

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.