PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 7-8 | 44--53
Tytuł artykułu

O potrzebie odpolitycznienia samorządu gminnego - marzenie normatywne

Warianty tytułu
The Need to Depoliticize Municipal Self-government - a Normative Dream
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest zwrócenie uwagi na te aspekty funkcjonowania samorządu gminnego, które ex lege go upolityczniają, nie dając gwarancji skutecznej realizacji jego zadań. Analizie zostały poddane wyłącznie instrumenty ustrojowe będące pewnego rodzaju wyznacznikiem prawidłowego funkcjonowania organów gminy. Interesującą kwestią w zakresie odpolitycznienia instrumentów ustrojowych w gminie jest wskazanie trzech postulatów w zakresie: zniesienia klubów radnych i urealnienia wolnego mandatu radnego, zniesienia kontroli społecznej wykonywanej przez radnych w ramach rozpatrywania skarg oraz zniesienia instytucji raportu o stanie gminy jako dokumentu o charakterze politycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is to draw attention to those aspects of the functioning of the municipal self-government that ex lege politicize it, without giving a guarantee of the effective fulfilment of its tasks. Only systemic instruments that are a kind of indicator of the correct functioning of the municipality's governing bodies were analysed. An interesting issue with regard to depoliticizing political instruments in the municipality is the indication of three postulates regarding: the abolition of councillors' clubs and making the free mandate of the councillor real; the abolition of public control performed by councillors as part of the examination of complaints and the abolition of the institution of a report on the state of the municipality as a political document. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
44--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Bibliografia
 • Auber E., Cervell D., Les collectivités territoriales, Paris 2012.
 • Augustyniak M., Przywora B., Organizacja wewnętrzna rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich, Warszawa 2020.
 • Chmielnicki P., Komentarz do art. 23 [w:] Ustawa o samorządzie gminnym, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2010.
 • Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych, red. P. Walczak, Legalis 2019.
 • Dolnicki B., Sprawność działania administracji samorządowej, "Samorząd Terytorialny" 2020/3.
 • Jaworska-Dębska B., Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym. Przemiany koncepcji prawnej i praktyki w latach 1990-2020. Zagadnienia wybrane, "Samorząd Terytorialny" 2020/3.
 • Kieres L., Decentralizacja w ujęciu Konstytucji RP. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, "Samorząd Terytorialny" 2020/3.
 • Krawczyk R.P., Raport o stanie gminy, "Finanse Komunalne" 2019/6.
 • Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny RP w świetle 30 lat doświadczeń (spojrzenie z perspektywy regulacji prawnej), "Samorząd Terytorialny" 2020/4.
 • Potycz D., Kluby radnych w radzie gminy - kierunki zmian, "Przegląd Prawa Publicznego" 2019/12.
 • Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994.
 • Szewc A., Jyż G., Pławecki Z., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018.
 • Ustawy samorządowe. Nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów, red. S. Gajewski, Warszawa 2018.
 • Wilk B., Raport o stanie JST, Warszawa 2020.
 • Witalec W., Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego jako instrument oceny działalności jej organu wykonawczego, "Finanse Komunalne" 2019/7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601567

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.