PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 7-8 | 79--94
Tytuł artykułu

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako instytucjonalny środek kontroli społecznej w samorządzie terytorialnym

Autorzy
Warianty tytułu
Civic Resolution Initiative As an Institutional Measure of Public Control in Territorial Self-government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kontrola społeczna współcześnie ciągle zyskuje na znaczeniu w systemie kontroli administracji. Za jej istotę należy uznać środki kontroli, jakimi dysponuje kontroler, gdyż warunkuje to realizację samego prawa do kontroli. Zasadnicze znaczenie ma jednak rzeczywista skuteczność danego środka kontroli. Formę kontroli społecznej stanowi bez wątpienia obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. Prawodawca nowelizacją ustaw samorządowych z 2018 r. zinstytucjonalizował prawo do kontroli w tym trybie. Bezspornie właściwe objęcie regulacją prawną takich aspektów jak zakresy podmiotowy i przedmiotowy obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz procedury jej stosowania - może przyczynić się do wzmocnienia pozycji członków wspólnoty samorządowej w zakresie kontroli nad organami jednostek samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Public control is currently constantly increasing in importance in the system of controlling the administration. The means of control at the controller's disposal should be considered its essence, as this is determined by the exercise of the right of control itself. However, the actual effectiveness of the means of control is of fundamental significance. The civic legislative initiative is undoubtedly a form of public control. The lawmakers institutionalized the right of control in this procedure through the amendment of the territorial self-government acts of 2018. The indisputably appropriate legal regulation of such aspects as the subjective and objective scopes of a civic resolution initiative and the procedures of its application can contribute to the reinforcement of the position of members of the self-government community with regard to the scope of control over the authorities of the territorial self-government units. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--94
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki, doktorantka
Bibliografia
 • Augustyniak M., Dylematy partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym - 25 doświadczeń. Wybrane zagadnienia dotyczące form o charakterze fakultatywnym [w:] Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, red. B. Jaworska-Dębska, R. Budzisz, Warszawa 2016.
 • Augustyniak M., Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców jako forma partycypacji społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego - wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014.
 • Banat M., Konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym, "Samorząd Terytorialny" 2014/1-2.
 • Brzeski M., Problem podstawy prawnej regulacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w statucie jednostki samorządu terytorialnego [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014.
 • Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2007.
 • Dolnicki B., Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako nowa forma partycypacji obywateli w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym [w:] Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, red. M. Stec, M. Mączyński, Warszawa 2012.
 • Faruga A., Skarga na bezczynność, czynności prawne lub faktyczne organu gminy z art. 101a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, "Casus" 2010/58.
 • Grobicka-Madej K., Mażewski L., Pawlik K., Sobolewska A., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Jaworska-Dębska B., Glosa do wyroku NSA z 21.11.2013 r., II OSK 1887/13, "Samorząd Terytorialny" 2015/3.
 • Jaworska-Dębska B., Kontrola administracji [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2016.
 • Jaworska-Dębska B., Samorząd terytorialny [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2016.
 • Kasiński M., Lokalne inicjatywy obywatelskie w mechanizmach demokracji samorządowej, Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014.
 • Kisiel W., Lokalna inicjatywa powszechna i lokalne referendum w USA, "Samorząd Terytorialny" 2005/12.
 • Kisiel W., Udział jednostki w procedurze uchwałodawczej rady gminy (pytania de lege ferenda) [w:] Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie loklanym, red. M. Stec, M. Mączyński, Warszawa 2012.
 • Kmieciak Z., Glosa do wyroku NSA z 8.01.1988 r., IV SA 753/87, OSP 1991/7-8, poz. 175.
 • Koniuszewska E., Inicjatywa uchwałodawcza członków wspólnoty samorządowej jako narzędzie partycypacji społecznej [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014.
 • Kuśnierz-Chmiel J., Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców województwa, "Samorząd Terytorialny" 2016/1-2.
 • Marchaj R., Komentarz do art. 41a u.s.g. [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018.
 • Miruć A., Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, "Samorząd Terytorialny" 2010/1-2.
 • Mreńca E., Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców w świetle konstytucyjnej zasady subsydiarności [w:] Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego, red. P. Zientarski, E. Mreńca, Warszawa 2018.
 • Olejniczak-Szałowska E., Prawo do udziału w referendum lokalnym. Rozważania na tle ustawodawstwa polskiego, Łódź 2002.
 • Uziębło P., Glosa do wyroku WSA z 28.10.2008 r., II SA/Ol 737/08, "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa" 2011/2.
 • Zientarski P., Aspekty aksjologiczne partycypacji społecznej a obywatelska inicjatywa uchwałodawcza [w:] Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego, red. P. Zientarski, E. Mreńca, Warszawa 2018.
 • Zientarski P., Mreńca E., Słowo wstępne [w:] Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego, red. P. Zientarski, E. Mreńca, Warszawa 2018.
 • Ziółkowski D., Komentarz do art. 41a u.s.g. [w:] Ustawy samorządowe. Komentarz, red. S. Gajewski, A. Jakubowski, Warszawa 2018.
 • Ziółkowski D., Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako instrument partycypacji społecznej, "Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM" 2018/8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601581

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.