PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 7-8 | 139--148
Tytuł artykułu

Nadzór wojewody nad aktami zarządzania ruchem

Warianty tytułu
Voivod's Supervision over Traffic Management Acts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wykonywanie zadań publicznych przez samorząd terytorialny podlega nadzorowi. Nadzór nie może być kształtowany przez administrację rządową. Tryb oraz środki nadzoru powinny być regulowane aktami rangi nie niższej niż ustawy. Zasady te obowiązują również w przypadku nadzoru wykonywanego przez wojewodę nad aktami zarządzania ruchem drogowym. Ten jednak zakres nadzoru uregulowany został jedynie fragmentarycznie, bez wyraźnego odesłania do ustaw samorządowych lub innych przepisów i bez możliwości domniemania stosowania innych przepisów. (abstrakt oryginalny)
EN
The performance of public tasks by territorial self-government is supervised. Supervision cannot be shaped by the government administration. The procedure and measures of supervision should be regulated by acts of a rank of no lower than statutes. These principles also apply to supervision by a voivod over traffic management acts. However, this scope of supervision has only been regulated fragmentarily, without a clear reference to territorial self-government acts or other regulations, and without the ability to presume the application of other regulations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
139--148
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Bąkowski T., Brzeski M., Nadzór nad działalnością prawotwórczą podmiotów samorządu terytorialnego niebędących jego organami [w:] Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności, red. M. Stec, M. Mączyński, Warszawa 2011.
 • Byjoch K., Struktura samorządu terytorialnego [w:] K. Byjoch, J. Sulimierski, J.P. Tarno, Samorząd terytorialny po reformie ustrojowej państwa, Warszawa 2000.
 • Chmielnicki P., Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006.
 • Dolnicki B., Klasyfikacja środków nadzorczych nad samorządem w ustawodawstwie polskim, "Samorząd Terytorialny" 1997/6.
 • Dolnicki B., Ustrój powiatu [w:] Powiat, red. J. Boć, Wrocław 2011.
 • Kamiński M., Normatywny model przesłanek nadzorczej weryfikacji legalności aktów organów samorządowych a grancie samodzielności samorządu terytorialnego [w:] Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności, red. M. Stec, M. Mączyński, Warszawa 2011.
 • Kmieciak Z., Ustawowe założenia systemu nadzoru nad działalnością komunalną, "Samorząd Terytorialny" 1994/6.
 • Komorowski E., Nadzór nad samorządem terytorialnym [w:] Prawo samorządu terytorialnego, red. M. Chmaj, Warszawa 2013.
 • Kotowski W., Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2001.
 • Makowski K., Organizacja ruchu drogowego na obszarze samorządu terytorialnego - podstawowe zasady stanowienia i obowiązywania, "Krakowskie Studia Małopolskie" 2013/18.
 • Mączyński M., Samodzielność a samorządność [w:] Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności, red. M. Stec, M. Mączyński, Warszawa 2011.
 • Miemiec M., Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym [w:] Samorządowy poradnik budżetowy na 1995 r., red. W. Miemiec, B. Cybulski, Warszawa 1995.
 • Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010.
 • Murat L., Kryptoprawotwórstwo administracyjne w zarządzaniu ruchem na drogach. Rzecz o tym, czym jest projekt organizacji ruchu, "Transport Samochodowy" 2013/1.
 • Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 6, Podmioty administrujące, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2011.
 • Skrzydło-Niżnik I., Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowych prawa administracyjnego, Warszawa 2007.
 • Stahl M., Zagadnienia ogólne. System administracji publicznej [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 6, Podmioty administrujące, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2011.
 • Stefański R.A., Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Szałowski R., Prawne podstawy zarządzania ruchem drogowym przez organy jednostek samorządu terytorialnego - uwagi krytyczne, "Samorząd Terytorialny" 2016/5.
 • Szewc A., Jyż G., Pławecki Z., Ustawa o samorządzie gminnym, Warszawa 2000.
 • Ustawa o samorządzie gminnym, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.
 • Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014.
 • Wiktorowska A., Prawne determinanty samodzielności gminy, Warszawa 2002.
 • Wróblewski J., System prawa [w:] W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601591

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.